Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 1002 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.18 procent. Indexet har inte varit högre sedan januari 2022. Indexet har därmed stigit 21.1 procent efter köpsignalen från en rektangelformation för sex månader sedan. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att indexet brutit upp genom den tidigare toppnoteringen intill 972 punkter. Detta har gett köpsignal och vi har all-time-high nivån runt 1045 punkter att förhålla oss till på uppsidan. Indexet utvecklas i en stigande trend och 972 punkter är stöd på kort sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 61 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 58. Vi har därmed en viss övervikt av optimister på börsen.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 547 köp och 142 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 79 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Holdingbolaget MedCap som är verksamt inom medicinteknik ser ut som ett starkt investeringscase ur ett tekniskt perspektiv. I slutet av april i år bröt aktiekursen upp genom taket på en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Trendbrottet är det ett tecken på en ökad efterfrågan där det har uppstått ett överskott av köpare. Det signalerar en starkare stigningstakt jämfört med tidigare kursutveckling. Det en bra köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på positiva trendbrott då aktier med liknande köpsignaler i snitt har haft en årlig meravkastning mot index på cirka 9.7 procentenheter.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 400 kronor. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

MedCap är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Trianon med verksamhet inom fastighetsbranschen har flera tekniska köpsignaler. Aktiekursen återfinns inom en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investernarna har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid nedgång har kursen stöd vid cirka 17.00 kronor. Kursen återfinns därmed en bra bit över närmaste stödnivå och det är också en stark köpsignal enligt Investtechs forskning.

Trianon B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Sivers Semiconductor ser tekniskt negativ ut. Som ett resultat av att investerare över en längre period har godtagit lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien har Investtechs algoritmer identifierat en negativ trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Statistiskt är det en säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat på mer än 23000 aktier med fallande trendkanaler.

Kursen har brutit ned genom stödet vid cirka 5.50 kronor och nästa stödnivå återfinns runt 3.60 kronor i kursdiagrammet. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid 5.50 kronor.

Sivers Semiconductors är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -