Sektorerna som vinner på generativ AI

Marknadskommentar I slutet på 2022 kunde vi läsa nyheten att bolaget Open AI släppte programmet Chat GPT till allmänheten. Det blev startskottet för AI-rallyt som lyft många teknikbolags aktiekurser till oanade höjder. Placera försöker se vilka sektorer och bolagstyper som på sikt blir det största vinnarna på AI, vilket även borde sätta spår i aktievärderingen.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Det finns många aktievinnare på den första AI-vågen som kom i spåren av generativ AI. De stora amerikanska teknikjättarna som Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google och inte minst Nvidia har skördat stora kursvinster sedan nyheten om generativ AI nådde finansmarknaden.

Värt att notera är att Nvidia är det bolaget som ridit längst fram på AI-vågen. Aktien har stigit med 700 procent sedan nyheten annonserades och har nu blivit världens största bolag mätt i börsvärde.

De stora teknikjättarna gör nu enorma investeringar i AI-infrastruktur, vilket skapar betydande förutsättningar för att alla typer av bolag och branscher kan ta del av generativ AI i sina affärsprocesser.  

AI påverkar alla branscher

Enligt de amerikanska konsultfirmorna McKinsey och Bain & Company, har generativ AI en stor potential att skapa miljarder dollar i värde till den globala ekonomin i form av produktivitetsförbättringar i alla branscher.

Konsultfirmorna pekar ut tre branscher som initialt kommer att se den största påverkan relativt sina intäkter. Det är bank- och finanssektorn, detaljhandel och hälsovårdssektorn.

Generativ AI skapar produktivitetsförbättringar

Generativ AI spås årligen bidra med ökade vinster för bolag på motsvarande 2 600 till 4 400 miljarder dollar.

Generativ AI har potential att öka produktiviteten, driva innovation och lösa globala utmaningar. När företag integrerar AI i sina affärsprocesser påverkar det utveckling för hela branscher och har möjlighet att skapa betydande fördelar för hela samhället.

Tillämpningar sträcker sig från att automatisera tråkiga arbetsuppgifter till att skapa sofistikerat innehåll som mjukvaruprogrammering.

Generativ AI har möjlighet att förändra arbetsstrukturen genom att automatisera uppgifter som idag upptar 60 till 70 procent av anställdas tid. Tidigare uppskattningar var att teknikutveckling kunde automatisera hälften av arbetstiden

Generativ AI kommer att ha större inverkan på kunskapsintensiva yrken med högre löner och utbildningskrav.

Fyra viktiga områden

För företag är generativ AI inte bara ett verktyg utan en katalysator för innovation och effektivitet. McKinsey och Bain & Company pekar ut fyra heta områdena som kommer att ha en betydande inverkan på alla branscher.

Omkring tre fjärdedelar av värdet från generativ AI kommer att skapas inom fyra områden spår de amerikansk konsultfirmorna: kundservice, marknadsföring & försäljning, mjukvaruutveckling samt forskning & utveckling. Generativ AI kan exempelvis förbättra kundrelationer, skapa personlig och kreativt marknadsföringsinnehåll samt skriva mjukvarukod.

Banksektorn

Inom banksektorn är uppskattningarna att AI-teknologin årligen kan skapa ett värde motsvarande 200 till 340 miljarder dollar. Det motsvarar 3 till 5 procent av den globala banksektorns omsättning och spås påverka lönsamheten i ännu högre grad.

Inom banksektorn är potentialen stor inom flera områden. Allt från att generera bättre riskmodeller, skapa nödvändig rapportering, övervakning av regulatoriska förändringar till insamling av data. Generativ AI kommer att kunna skapa skräddarsytt försäljningsinnehåll till kunder, upptäcka potentiella kreditförluster tidigare och skapa effektivare mjukvaruprogrammering.

Detaljhandel

Inom detaljhandel och konsumentförpackade varor är potentialen också stor, med en möjlig årlig produktivitetshöjning på 400 till 660 miljarder dollar. Det motsvar 1 till 2 procent av sektorns globala omsättning, vilket en mindre del än inom banksektorn.

Generativ AI kan effektivisera processer genom att automatisera nyckelfunktioner som kundservice, manualer, marknadsföring och försäljning, samt lager- och leveranskedjehantering.

Traditionell AI och avancerade analyslösningar har hjälpt företag att hantera stora mängder data över ett brett utbud av produkter, omfattande leveranskedjor och lager, samt komplexa produktkategorier.

Generativ AI kan komplettera befintlig AI genom att personalisera erbjudanden och optimera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Dessutom är generativa AI-verktyg bra för  databehandling och kan stödja befintliga AI-drivna prissättningsverktyg.

Hälsovårds- och sjukvårdssektorn

Inom hälsovårdssektor kan generativ AI skapa betydande bidrag till läkemedelsupptäckter och forskning. Här uppskattas den årliga potential till 2,6 till 4,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 60 till 110 miljarder dollar årligen.

Den stora potentialen med generativ AI är inom den resurskrävande processen att upptäcka nya läkemedel. Läkemedelsföretag spenderar runt  20 procent av sina intäkter på forskning och utveckling. Utvecklingen av ett nytt läkemedel tar i genomsnitt tio till femton år. Här kan generativ AI kapa kostnader och öka kvaliteten, vilket skapar stora värden.

Till exempel kan steget i läkemedelsutvecklingsprocessen där forskare identifierar en molekyl som bäst kan adressera målet för ett potentiellt nytt läkemedel, ta flera månader även med traditionella djupinlärningstekniker. Nu kan grundmodeller och generativ AI möjliggöra att slutföra detta steg på några veckor.

Inom sjukvården används generativ AI för att förutsäga patientutfall och anpassa behandlingsplaner. Genom att analysera medicinska journaler och forskningsartiklar kan AI identifiera potentiella nya terapier och föreslå förbättringar av befintliga behandlingar.

En annan sektor som gynnas och spänner över flera sektorer är programmering.

Mjukvarusektorn drar stor nytta av fördelarna med generativ AI. Generativ AI kan skriva och felsöka kod, vilket avsevärt minskar den tid som krävs för mjukvaruutveckling. Det gör att ingenjörer kan fokusera på mer komplexa och kreativa delar i sitt arbete.

Ökad produktivitet för hela samhället

Dessutom, när generativ AI förbättrar produktiviteten, kan det driva ekonomisk tillväxt och öka det totala välståndet.

Generativ AI:s förmåga att bearbeta och analysera stora mängder information och data kan dessutom förbättra beslutsprocesser inom styrning och policyutveckling.

Regeringar kan använda AI för att modellera ekonomiska scenarier, förutsäga effekterna av policyförändringar och fatta datadrivna beslut som gynnar samhället som helhet.

Sist men inte minsta kan AI spela en avgörande roll för globala utmaningar. Inom miljösektorn används AI för att övervaka ekosystem, förutsäga klimatförändringar och utveckla hållbara långsiktiga metoder.

Pär Ståhl

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -