Fidelity Sust Water & Waste A Acc USD
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund minskade 0,7 procent i januari - Arcadis bland största innehaven (Finwire)

2024-02-29 15:05

Fonden Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD minskade 0,7 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,6 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 6,7 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Velislava Dimitrova och Cornelia Furse.

Gällande fondens sektorexponering var industri, samhällsnytta och informationsteknologi de största sektorerna med exponeringar om 46,5, 18,0 respektive 11,7 procent. Fonden hade en övervikt mot både industriföretag och samhällsnyttiga bolag medan man hade en större undervikt på 11,8 procent mot informationsteknologi.

De regioner med störst exponering var USA, Japan och Nederländerna med exponeringar om 54,0, 16,5 respektive 6,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Service Corp International, Steris och Arcadis med portföljvikter om 5,4, 5,1 respektive 4,4 procent.

Fondens tio största innehav stod för 41,9 procent av det förvaltade kapitalet, motsvarade siffra för index uppgick till 19,5 procent.

De största övervikterna hade fonden i Service Corp, Steris och Arcadis. De största undervikterna hade man i Apple, Microsoft och Alphabet.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD, % januari, 2024
Fond MM, förändring i procent -0,7
Index MM, förändring i procent 0,6
Fond ett år, förändring i procent 6,7
Index ett år, förändring i procent 14,7

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Fidelity Sust Water &... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -