Norron Sustainable Premium RC
Norron Sustainable Premium ökade 1,39 procent i mars - fastighetsobligationer bidrog positivt (Finwire)

2024-04-12 13:25

Fonden Norron Sustainable Premium steg 1,39 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,82 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Werleus, Jan Törnstrand och Jesper Laudon Meyer.

Inledningsvis skriver förvaltarna att index för statsskuldväxlar stigit 0,33 procent, medan det för statsobligationer ökat 0,92 procent.

Fondens avkastning i mars kan härledas till spreadförändringar, en underliggande kupongränta och sjunkande marknadsräntor. I synnerhet bidrog fastighetsobligationer, med Heimstaden i spetsen, positivt.

Tyngde gjorde istället Intrum efter nyheten om att bolaget anställt en rådgivare som ska se över den finansiella profilen och skuldsituationen. Intrum fick därefter flera sänkta kreditbetyg och minskade aktiekursriktningar.

"Det är fortfarande starka tekniska faktorer som driver avkastningen på marknaden där vi ser inflöden i fonder och stor riskaptit", skriver förvaltarna.

Vidare poängterar man att inflationstakten minskat och att centralbanker världen över signalerar räntesänkningar till sommaren.

Genom deltagande i ett antal high yield-nyemissioner har fonden under månaden ökat high yield-exponeringen till 62 procent, från tidigare 52 procent. Den exponeringen avser man fortsätta öka under 2024. Andelen investment grade uppgår samtidigt till 38 procent.

Fondens yield ligger på 7,8 procent under månaden, medan räntedurationen ligger på 2,2 år och kreditdurationen på 3,2 år.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Nibe Industrier och Volvo Treasury med vikter om 3,52, 2,76 respektive 2,67 procent.

Norron Sustainable Premium, % mars, 2024
Fond MM, förändring i procent 1,39
Fond i år, förändring i procent 2,82

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Norron Sustainable Pre... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -