Bufab
Bufab minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering) (Finwire)

2024-07-11 07:40

(Tillägg: mer vd-kommentar och info om rörelsemarginalen)

Industrihandelsbolaget Bufab redovisar en både minskande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 6,1 procent till 2 142 miljoner kronor (2 280). Den organiska försäljningstillväxten var -6,6 procent (-5).

"Liksom tidigare kvartal var det främst branscher som bygg, bad, kök och friluftsliv som låg bakom det organiska försäljningstappet samtidigt som en positiv utveckling noterades inom energi och försvar. Vi såg även en fortsatt svag efterfrågan från allmänindustri, men med indikationer på att en vändning är i sikte", kommenterar vd Erik Lundén.

Ebita-resultatet blev 263 miljoner kronor (319), med en ebita-marginal på 12,3 procent (14,0).

Justerat ebita-resultat blev 261 miljoner kronor (307), med en justerad ebita-marginal på 12,3 procent (13,5).

Enligt Bufab är marginalen på en stabil nivå givet det tuffa marknadsklimatet och ett starkt jämförelsekvartal. Samtliga regioner uppvisade en stabil marginal med undantag för Americas och Asien-Stillahavsområdet.

Rörelseresultatet blev 246 miljoner kronor (301), med en rörelsemarginal på 11,5 procent (13,2).

Lundén framhåller att andelen rörelsekostnader ökade mot jämförelsekvartalet till följd av minskade volymer och inflationseffekter.

“Vi fortsätter målmedvetet arbetet med kostnadsåtgärder i hela organisationen med syfte att stärka rörelsemarginalen. Åtgärderna inkluderar främst personalminskningar, men även minskade omkostnader”, säger han.

Resultatet efter skatt blev 149 miljoner kronor (205), och per aktie 3,94 kronor (5,41).

Orderingången landade på 2 161 miljoner kronor (2 263).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 427 miljoner kronor (453).

Nettolåneskulden/ebitda uppgick till 2,8 (2,9).

Bufab, Mkr Q2-2024 Q2-2023 Förändring
Orderingång 2 161 2 263 -4,5%
Nettoomsättning 2 142 2 280 -6,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent -6,6 -5
Ebita 263 319 -17,6%
Ebita-marginal 12,3% 14,0%
Justerat ebita 261 307 -15,0%
Justerad ebita-marginal 12,2% 13,5%
Rörelseresultat 246 301 -18,3%
Rörelsemarginal 11,5% 13,2%
Nettoresultat 149 205 -27,3%
Resultat per aktie, kronor 3,94 5,41 -27,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 427 453 -5,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Bufab - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -