Emilshus
Emilshus ökar förvaltningsresultatet - höjer prognos för helåret (Finwire)

2024-07-11 07:45

Fastighetsbolaget Emilshus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 162 miljoner kronor (149), en ökning med 8,7 procent mot föregående år.

"Tillväxten är huvudsakligen hänförlig till fastighetsförvärv men även hyresjusteringar samt ökade intäkter till följd av genomförda investeringar i befintliga fastigheter", skriver bolaget.

Driftnettot uppgick till 132 miljoner kronor (119,4), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 71 miljoner kronor (60,8), en ökning med 16,8 procent mot föregående år.

"All tillväxt syftar till ökad lönsamhet, vilket manifesteras i att vi i denna rapport höjer vårt prognosticerade förvaltningsresultat för helåret 2024 till 290 miljoner kronor", skriver bolagets vd Jakob Fyrberg. Tidigare lämnad prognos uppgick till 280 miljoner kronor.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 45 miljoner kronor (-3,5). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -7 miljoner kronor (12,5).

Resultatet efter skatt blev 85 miljoner kronor (51,2), en ökning med 66,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,71 kronor (0,44).

Substansvärde per aktie låg på 28,82 kronor (26,5).

"Under första halvåret genomfördes strategiskt viktiga fastighetsaffärer för netto 891 miljoner kronor, vilket stärkte vår närvaro på delmarknaderna Linköping och Jönköping. De förvärvade fastigheterna är välavkastande, belägna i bra mikrolägen och har en lång återstående hyrestid – affärer i linje med Emilshus strategi", säger Fyrberg.

Nettouthyrning var positiv om 1 miljon kronor under det andra kvartalet.

Emilshus, Mkr Q2-2024 Q2-2023 Förändring
Hyresintäkter 162 149 8,7%
Driftnetto 132 119,4 10,6%
Förvaltningsresultat 71 60,8 16,8%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat 1 0
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat 45 -3,5
Värdeförändringar derivat, orealiserat -7 12,5
Nettoresultat 85 51,2 66,0%
Resultat per aktie, kronor 0,71 0,44 61,4%
Substansvärde per aktie, kronor 28,82 26,5 8,8%

David Molin
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Fastighetsbolaget Emil... - I dag

{point.key}

Fastighetsbolaget Emil... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -