Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – september 2016 (Cision)

2016-11-03 14:00
· Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 615 Mkr (1 298), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 20 % till 8,49 kr (7,07) · Hyresintäkterna uppgick till 3 946 Mkr (2 031) · Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 938 Mkr (2 410), motsvarande 16,16 kr per stamaktie (13,92) · Substansvärdet uppgick till 184,72 kr per stamaktie (116,06) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 146,16 kr per stamaktie (97,39) Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 911 Mkr (1 298). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 24 % och uppgick till 1 615 Mkr (1 298), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 20 % till 8,49 kr (7,07). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 294 Mkr (329). Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 389 Mkr (2 410). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 938 Mkr (2 410), motsvarande 16,16 kr per stamaktie (13,92). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 2 721 Mkr (1 371), värdeförändringar avseende räntederivat med -426 Mkr (30) samt resultat från andelar i intressebolag om 355 Mkr (472). För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29     Bilaga:   Delårsrapport januari – september 2016 Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 14.00 CET. Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2016 ett värde om 79,9 Mdkr (39,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Fastighets AB Balder (publ) Box 53121, 400 15  Göteborg Tel 031-10 95 70 Org nr 556525-6905, Säte Göteborg www.balder.se

Fast. Balder B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -