AdCityMedia
Delårsrapport juli - september 2016 A City Media (beQuoted)

2016-11-10 09:00
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2016 A CITY MEDIA AdCityMedia ökar omsättningen med 106% och EBITDA med 503% i Q3 2016 mot föregående år. TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 20 529 (9 976) TSEK, en ökning med 106%. EBITDA uppgick till 2 173 (-539) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 10,6 (-5,4)%, en ökning med 2 711 TSEK motsvarande 503%. Årets resultat uppgick till 374 (-1 027) TSEK. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 696 (1 229) TSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 513 (-765) TSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,75) SEK. ACKUMULERAT (JANUARI - SEPTEMBER) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 67 094 (36 079) TSEK, en ökning med 86%. EBITDA uppgick till 11 271 (3 291) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 16,8 (9,1)%, en ökning med 7 980 TSEK motsvarande 243%. Årets resultat uppgick till 5 338 (2 117) TSEK. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 783 (-1 510) TSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 200 (-978) TSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,56 (1,54) SEK. VD KOMMENTAR AdCityMedia ökar omsättningen i årets tredje kvartal med 106% vilket ger 20 529 TSEK i omsättning mot 9 976 TSEK samma period föregående år. Tredje kvartalet är historiskt ett svagare kvartal för bolaget på grund av sommarmånaderna där mycket av de löpande affärerna uteblir. Kvartalets tillväxt ligger främst i september månad som är en stark mediamånad med en underliggande marknadstillväxt på 20 %. Utöver media så påbörjar bolaget leverans av de i andra och tredje kvartal tidigare pressmeddelade digital signage affärerna vilket bidrar till omsättningen. Affärsområdet media ökar under perioden med 54% jämfört med samma period föregående år. Enligt mediabyråbarometern ökar den totala utomhusmediamarknaden i Sverige med 23%. Vi fortsätter således att ta marknadsandelar. Ackumulerat är AdCityMedia nu upp 64% mot utomhusmediamarknaden totalt som är upp 9%. Ökningen beror främst på ökad digital försäljning. Affärsområdet creative med production och digital signage tar löpande affärer varav en större digital signage affär i servicehandeln på 3 300 TSEK och en production affär på 5 000 TSEK som avser premium leverans av miljöklassade fasadvepor hos en större fastighetsägare. Ytterligare en digital signage affär pressmeddelades under perioden som innefattar en helhetslösning avseende digital kommunikation i "point of sales" ögonblicket (POS) i butik om 1 600 TSEK. Denna affär är viktig främst då den banar väg för en helt ny affär avseende mindre skärmar 10" & 22" som tidigare varit så kallade manuellt uppdaterade fotoramar och som nu i realtid visar full HD utan dator. Tillsätt bara ström så kopplar skärmarna som är utrustade med IoT-uppkoppling (internet of things) upp sig mot bolagets CMS (bokningssystem). All in media Sverige AB (All in) tillträddes som planerat den 1 november 2016 och ger bolaget en stark position i Sveriges fjärde och femte största städer Uppsala och Västerås. Tanken med förvärvet är att snabbt kunna bredda med bolagets affärsområde creative i dessa städer. All in drivs av de tre grundarna och är ett ungt och mycket hungrigt entreprenörsbolag som vi ser kommer ta ordentlig fart framöver. Bolaget har en stark orderingång och även orderbok för sista månaderna 2016 men också in i 2017. En extra bolagsstämma genomfördes den 26 september där det beslutades om riktad nyemission av aktier till grundarna av All In Media Sverige AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Efter kvartalets slut genomfördes en spridningsemissionen tillsammans med Avanza som blev kraftigt övertecknad. Målet med spridningsemissionen var att dels snabbare kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter men också att bredda ägarbasen. Spridningsemissionen som tecknades till mer än 500% gav över 2000 nya aktieägare och ca 12 MKR till bolagets kassa efter emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes till 91 kr per aktie. En extra bolagstämma den 26e september beslutade att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission av aktier uppgående till en utspädning om max 25%. Bemyndigandet gäller intill kommande årsstämma. AdCityMedia utvärderar löpande möjligheter till ytterligare förvärv inom olika affärsområden. Stämman beslutade också att välja in Niklas von Sterneck till styrelseledamot vilket ytterligare stärker upp bolaget framförallt med lång erfarenhet inom rörlig bild och försäljning i mediabranschen. Anders Axelsson, VD A City Media AB (publ) Rapporten i sin helhet bifogas. Stockholm 2016-11-10 För mer information: Anders Axelsson, Verkställande Direktör anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com +46 (0)709 66 00 86 Följande dokument kan hämtas från beQuoted AdCityMedia Pressrelease 2016-11-10.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18970 AdCityMedia Delarsrapport Q3 2016 - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18971 Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 09.00 CET Kort om Bolaget: AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhus- reklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 3 000 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -