HMS Networks
HMS Networks: Delårsrapport 2017, Januari - Mars (GlobeNewswire)

2017-04-25 07:50

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 030 Mkr (732), vilket motsvarar en ökning med 37 % i lokala valutor. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 24 Mkr
  • Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 186 Mkr (90), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (12)
  • Orderingången för tolvmånaders perioden uppgick till 1 065 Mkr (706)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 203 Mkr (87)
  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 128 Mkr (51) och vinst per aktie till 11,07 kr (4,46)

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 279 Mkr (201) motsvarande en ökning på 35 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 57 Mkr (20) motsvarande en rörelsemarginal EBIT på 21 % (10)
  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 299 Mkr (199)

VD kommentar

2017 har startat mycket starkt för HMS. Vi kan rapportera om nya rekordnivåer på orderingång, fakturering och rörelseresultat Omsättningen för första kvartalet landade på 279 Mkr, och med stabil bruttomarginal och välavvägd expansion av kostnaderna blev rörelseresultatet 57 Mkr - en rörelsemarginal på 21 %. Orderingång på ny rekordnivå (299 Mkr), positiv resultatutveckling och starkt kassaflöde ger oss stora möjligheter att aktivt arbeta mot fortsatt tillväxt.

Vi ser en underliggande förstärkning i konjunkturen vilket både lyfter vår organiska tillväxt till nästan 20 % samtidigt som förra årets båda förvärv adderar försäljning och ger oss en total tillväxt på 35 % i lokala valutor för årets första kvartal.

Vi ser en mycket god utveckling i USA där investeringsviljan har förbättrats avsevärt, den i slutet av förra året svagare utvecklingen i Japan har vänt och visar nu på en god tillväxt igen. Vår största marknad Tyskland fortsätter växa i stabil takt och sammantaget går samtliga av våra marknader och produktlinjer bra.

Förvärven som gjordes 2016 utvecklas enligt plan, belgiska eWON är en integrerad del i HMS organisation och fortsätter visa god tillväxt. Spanska Intesis expanderar sina resurser inom försäljning, marknadsföring och utvecklingsresurser för att öka sin internationella försäljning, samtidigt som den nuvarande försäljningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning.

Vi har inlett ett flertal partnerskap i USA inom "Industrial Internet of Things" och flera konkreta förfrågningar och affärer börjar ta form inom detta område. Våra partnerskap handlar främst om kompletterande mjukvarulösningar som kan använda sig av HMS kommunikationsprodukter för att koppla data från industriella maskiner till olika IT och IoT lösningar.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se även: www.hms.se/ir

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:50 den 25 april 2017.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, Indien, England och Danmark. HMS har ca 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire


HMS Networks - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -