MultiQ
MultiQ levererar informationsskärmar till Skandia (Cision)

2019-12-10 11:15
Affären kommer från det partneravtal som nyligen tecknades med Telia. Ordervärdet beräknas till 3 MSEK under en treårsperiod. Första leveransen till Skandias huvudkontor samt några regionkontor inleds under 2019. Under kommande år kommer sedan ytterligare kontor att få informationsskärmar installerade.
Skandia satsar på informationsskärmar både för extern- och internkommunikation. Skärmar riktade mot kunder kommer att placeras i skyltfönster, receptioner och mötesplatser. Vi ser en ökad digitalisering i hela vårt samhälle. Kundernas krav och förväntningar på kommunikation har ökat. Digital kommunikation har blivit en naturlig del inom bank och detaljhandel. Kommunikation som används för profilering, vägledning och för att skapa en bättre kundupplevelse. En stor del av leveransen till Skandia är avsedd för internkommunikation. Digital information gör det möjligt att snabbt sprida nyheter inom organisationen. Skärmarna kommer att placeras vid naturliga samlingsplatser på kontoren så att personalen snabbt och enkelt kan ta del av interna nyheter utan att aktivt behöva leta efter dem. Smarta digitala lösningar bidrar till en attraktiv arbetsplats både för personal och besökare. Lyckad internkommunikation skapar motivation, gemensamma värderingar och en samsyn om vart företaget är på väg. Informationsskärmar riktade mot besökare skapar ett modernt och välkomnande intryck och hjälper besökaren att hitta rätt. - Intresset för Corporate Communication ökar och här har MultiQ ett brett utbud av produkter och tjänster. I första hand riktar vi oss mot stora företag med höga krav på internkommunikation, säger tf vd Lars-Göran Mejvik. För ytterligare information kontakta: Lars-Göran Mejvik Tel.: +46 (0)10 211 66 23 E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan. MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -