Kindred Group
Kindred Group plc: Uppdatering för fjärde kvartalet 2019 (oreviderad) (Cision)

2020-01-13 20:00
Sedan rapporten för tredje kvartalet publicerades den 25 oktober 2019 har spelöverskottet på de flesta marknader påverkats av en svag bruttomarginal i sportboken. Bruttomarginalen efter Free Bets var 8,1 procent jämfört med 9,4 procent i fjärde kvartalet 2018. Bruttoomsättningen för sportboken ökade med 3 procent (5 procent i konstanta växelkurser) jämfört med fjärde kvartalet 2018. Den mest betydande avvikelsen i sportboksmarginalen skedde i Frankrike. Eftersom spelskatten i Frankrike beräknades på grundval av bruttoomsättningen gav det en kraftig finansiell påverkan. Från den 1 januari 2020 har beräkningen av spelskatten i Frankrike ändrats till en skatt baserad på spelöverskott, vilket är mer stabilt. Som tidigare kommunicerats har Kindred fortsatt att öka marknadsnärvaron i USA. För fjärde kvartalet 2019 hade detta en negativ påverkan på underliggande EBITDA på cirka 6 miljoner GBP. Spelöverskott och EBITDA fortsatt att påverkas negativt av regelförändringar i Sverige och Nederländerna även om utvecklingen i Sverige har förbättrats betydligt jämfört med tidigare kvartal. Kindred uppskattar spelöverskottet för det fjärde kvartalet 2019 till cirka 235 miljoner GBP (Q4-2018: 250,1 million GBP) (oreviderat). Underliggande EBITDA (oreviderat) för det fjärde kvartalet 2019 beräknas uppgå till mellan 27-32 miljoner GBP (Q4-2018: 58,8 miljoner GBP). Aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,6 miljoner vilket var en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Efter redan genomförda kostnadsbegränsningar tidigare under 2019 avser Kindreds ledning att genomföra ett antal ytterligare operationella effektivitetsinitiativ för att säkerställa att koncernen kan leverera tillväxt i intäkter och underliggande EBITDA 2020 jämfört med 2019. Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras den 12 februari 2020. Kindreds CEO Henrik Tjärnström håller en telefonkonferens på engelska tisdagen den 14 januari 2020 kl 8.00 CET. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5664 2695. Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

Kindred Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -