Clean Motion
Clean Motion AB bokslutskommuniké 2019 (GlobeNewswire)

2020-03-16 22:02

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2019. Bolaget redovisar en försäljning på 2 286 TSEK (4 912 TSEK) och ett rörelseresultat på -5 059 TSEK (-8 299  TSEK). Bolaget säger ”Vi får vara beredda på att denna nya Coronasituation kommer att pågå under en längre tid. Vi har redan skruvat hårt i kostnaderna och dagens stödprogram från regeringen kan mycket väl komma till stor hjälp. Men, vi måste inom de närmaste veckorna få till stånd någon större affär för att klara vår likviditet. Vi har gott hopp om att lyckas men i nuvarande affärsklimat finns inga garantier.”

Göran Folkesson kommenterar året; ”2019 var ett besvärligt år för bolaget där vi jobbat hårt med att ställa om verksamheten för att snabbt få ordning på kassaflöde och försöka nå lönsamhet med låg omsättning. Jag själv har jobbat utan ersättning under fjärde kvartalet och vi har kommit långt i vår omställning vilket inneburit vidare personalminskning och stark kostnadsmedvetenhet. Vi har justerat vår affärsmodell och startat e-Mobility Labs (konsultverksamhet) utöver fordonsförsäljning. Samtidigt har vi förtydligat vår strategi för internationell expansion, vilket vi ser skall ske genom licenser för nya marknader.
Vad gäller e-Mobility Labs så har det tagit längre tid än väntat att ta hem affärer men vi har nu ett läge där vi har 3 uppdrag av mindre och större omfattning. Från april räknar jag med c:a 150 TSEK per månad i omsättning från konsultverksamheten utan att det skall påverka övrig verksamhet i avgörande omfattning.”

Göran skriver om bolagets nuläge i rådande marknadssituation:
”Vi har länge brottats med likviditetsbrist men har genom ett hårt arbete för att hålla kostnaderna nere ändå lyckats ta oss vidare. Försäljningsmässigt är vårt fokus fortsatt på större flottor i städer i Europa. För andra marknader är vårt fokus att etablera oss genom lokala aktörer som tecknar licens. Vi har ett starkt intresse för licenstillverkning och aktiva diskussioner för Sydafrika, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Indonesien, Mauritius, Madagaskar, Pakistan och Qatar. Vi har i en del fall kommit så långt att vi har avsiktsförklaringar undertecknade men det återstår fortfarande arbete att nå ett bindande avtal.
Vi har också tre större offerter ute avseende uppstart av taxiverksamheter.
Vi har också fått förfrågan i Indien avseende utveckling av en större Zbee för godstransport med volymer på flera tusen fordon.
Coronavirusets framfart har dock gjort att viktiga möten fått ställas in och givetvis blir det svårare att få affärer hela vägen i mål. Det gäller såväl fordonsaffärer som större licensaffärer.”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Göteborg, 2020-03-16

Länk till Bolagets finansiella rapporter: www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-16 kl. 22:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

 

Bilaga


Clean Motion - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -