Swedbank
Ökat sparutrymme – så har svenskarnas sparande utvecklats över tid (Cision)

2020-12-21 09:00
Hushållens sparutrymme har ökat med tusentals kronor idag jämfört med för trettio år sedan. Över 90 procent av svenskarna uppger också att de har ett sparande och 75 procent sparar regelbundet. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Hushållens sparutrymme, det vill säga vad som blir över efter att nödvändiga levnadskostnader betalats, har ökat med tusentals kronor på trettio år. Enligt beräkningar framtagna av Swedbank hade ett tvåfamiljshushåll ett sparutrymme på 3 400 kronor per månad år 1990. Idag är sparutrymmet i genomsnitt 16 400 kronor per månad. Enpersonshushåll hade ett sparutrymme på 4 600 kr år 1990, idag motsvarar sparutrymmet i genomsnitt 11 800 kr.¹

 
- Den positiva utvecklingen gäller inte alla. Bostadsort och typ av hushåll, det vill säga ensamhushåll eller sammanboende i bostadsrätt eller småhus med barn eller utan barn, har stor betydelse för hushållets möjligheter till sparande, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Ensamstående med barn i bostadsrätt i Göteborg har till exempel ett sparutrymme på 1 500 kronor i genomsnitt samtidigt som sammanboende i bostadsrätt i Västerås har ett sparutrymme på 25 000 kronor.²   

Allt fler sparar på börsen

Blickar man tillbaka ytterligare några decennier så ser sparandet annorlunda ut. Under 70- och 80-talet sparade de flesta främst på sparkonto. Idag är en stor del av hushållens sparande placerat på börsen.

- Att allt fler väljer att placera en del av sitt sparkapital på börsen är lätt att förstå. En god historisk avkastning och fondmarknadens utveckling har gjort det både enklare och mer prisvärt att spara regelbundet i aktier. Samtidigt är det viktigt att ha en sparbuffert för oförutsedda utgifter som går snabbt att komma åt. Då är sparkonto ett bra alternativ. Finns det utrymme att spara utöver sin sparbuffert och sparhorisonten är över fem år är ett regelbundet fondsparande ett mycket bra alternativ, säger Arturo Arques.

Genom att spara på börsen värdesäkras också sparandet mot inflation. 100 kronor år 1970 motsvarar i dagens penningvärde 814 kronor. För att behålla köpkraften från 1970 har det krävts en genomsnittlig avkastning per år på 4,3 procent. Sedan 1970 har årsmedelavkastningen på börsen varit cirka 9 procent per år.

Män spar mer och har dubbelt så stora finansiella tillgångar

Av de som sparar uppger 23 procent att de sparar över 5 000 kronor per månad. Kvinnor sparar i allmänhet ett lägre belopp än män. 43 procent av alla män som sparar, sparar mer än 3 000 kronor per månad. Kvinnor som sparar mer än 3 000 kr per månad motsvarar 36 procent.Dubbelt så många män redovisade kapitalvinster från försäljning av finansiella tillgångar jämfört med kvinnor under 2018. Gapet var ännu större när det kom till övriga kapitalinkomster som utdelningar i fåmansbolag. Där redovisade omkring 45 000 kvinnor och cirka 136 000 män inkomster. Dessutom redovisade män i genomsnitt högre belopp. Utdelningen i fåmansbolag stod för 30 procent av männens samlade kapitalinkomster och motsvarande andel för kvinnor var endast 12 procent. Däremot redovisade ungefär lika många kvinnor och män fastighetsrelaterade kapitalvinster, här var beloppen till och med något högre för kvinnor. 25 procent av männens samlade kapitalinkomster kom från fastighetsrelaterade kapitalinkomster medan det för kvinnorna uppgick till omkring 50 procent och därmed utgjorde kvinnornas största kapitalinkomstslag.³

- Den reala kapitalvinsten är nästintill jämställt mellan kvinnor och män. Det beror i stor utsträckning på samägande av fastigheter. Räknar man samman samtliga kapitalinkomster så redovisar män dubbelt så höga belopp jämfört med kvinnor, säger Arturo Arques.

Swedbank återblick

I samband med att Swedbank och sparbanksidén i år firar 200 år har Swedbank tillsammans med Kantar Sifo tittat igenom undersökningar från förr och ställt liknande frågor till hushållen idag.I en undersökning från 1957-1958 uppgav 30 procent av de tillfrågade att de sparade regelbundet och 42 procent att de inte sparade. Idag sparar 75 procent regelbundet och de som inte sparar uppgår till 7 procent.

Tips till dig som ska spara pengar på börsen

Spara regelbundet. Börsen går upp och ner men över tid stiger börsen. Tyvärr är det många småsparare som lockas av att köpa när börsen stiger och som säljer lite i panik när börsen faller. Genom att spara regelbundet, t.ex. en gång per månad, minimeras inslaget av psykologi.

Var långsiktig. Ju längre sparhorisont desto högre sannolikhet för positiv avkastning. Var långsiktig och investera inte pengar på börsen som du behöver inom fem år. Undantaget är om du är proffs det vill säga har tid, lust och kunskap att följa börsen varje dag.

Underskatta inte avgifternas betydelse. Är du långsiktig och sparar pengar på börsen via t.ex. köp av aktiefonder är det viktigt att ta hänsyn till avgifterna. Dåliga fonder med höga avgifter är ingen bra kombination.

Ta hänsyn till din riskvilja. Ju högre riskvilja du har desto högre andel av ditt sparkapital kan du investera på börsen. En bra utgångspunkt är hälften aktier och hälften räntebärande. Har du högre riskvilja kan de ha en högre andel på börsen. Är du inte så riskvillig kan t.ex. 30 procent av sparkapitalet på börsen vara lämpligt.

Ta hänsyn till din sparhorisont. Ju längre sparhorisont desto högre andel aktier kan du ha. En bra utgångspunkt är att ha en lika stor andel sparande i räntebärande som du är gammal. Är du t.ex. 35 år gammal kan 35 procent i räntesparande (sparkonto, räntefonder och liknande) vara en bra utgångspunkt.

Ta hjälp. Ta hjälp av någon som kan och som du har förtroende för. Att t.ex. träffa en finansiell rådgivare en gång per år för att gå igenom sparandet och hushållsekonomin är aldrig fel. Välj dock din rådgivare med omsorg. Det är viktigt att du känner förtroende för din rådgivare och du kan vara öppen med vilka behov du har så att rådgivningen kan anpassas efter dina behov och önskemål.

 

För mer information:                                                         

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                                www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                  www.swedbank.se/privatekonomi

Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör, tfn 073-843 32 66                                                                www.swedbank.se/framtid

¹Swedbanks beräkningar utifrån typhushåll – kvar att leva på
²Swedbank Kvar till sparande utan bil www.swedbank.se/privatekonomi

³Budgetpropositionen för 2021, bilaga 4 – Ekonomisk jämställdhet. Tabell 4.1 Genomsnittlig inkomst för personer som hade olika typer av kapitalinkomst 2018


Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -