Moank AB erhåller tillstånd som kreditmarknadsbolag, dotterbolag till Credit Opportunity (MFN)

2022-04-14 12:30

Moank AB, dotterbolag till Credit Opportunity One AB har erhållit tillstånd som kreditmarknadsbolag av Finansinspektionen. Finansinspektionen beviljade idag den 14 April Moanks ansökan som kreditmarknadsbolag i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Våren 2021 ansökte Moank tillstånd som kreditmarknadsbolag och har därefter haft en konstruktiv dialog med Finansinspektionen beträffande Moanks kunderbjudande och framtida strategi. Den 14 April beviljades Moanks ansökan i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Moank kommer, inom en snar framtid inleda verksamheten som kreditmarknadsbolag genom att utöka sitt existerande produktutbud med sparkonton, vilka omfattas av den statliga insättningsgarantin samt betaltjänster.
Vidare möjliggör tillståndet framtida lanseringar av nya digitala finansiella tjänster, för det svenska fintech-bolaget.

”Det är ett gott betyg att även myndigheterna ser positivt på vårt koncept. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders behov i olika situationer. Det, och i kombination med innovation gör att vi kan erbjuda bättre villkor och en smidig kundupplevelse som förenklar i vardagen för alla.”, säger Peter Lange, VD på Moank.

”Vi ser detta som ytterligare ett tecken på att våra bolag tar en position och ansvar på den svenska fintech-scenen”, säger Ove Sigvardsson, VD på Credit Opportunity.

För mer information, kontakta:

Ove Sigvardsson, VD, e-post: ove.sigvardsson@creditopportunity.se, tel: 070-2384766
Peter Lange, VD, e-post: peter.lange@moank.com, tel: 070-4425080

Om Credit Opportunity One AB (publ)

Credit Opportunity AB är ett svensk investmentbolag som investerar i fintechverksamheter med finansiell inriktning. Credit Opportunity äger bland annat fintech-bolagen Moank AB (verksam inom konsumentkrediter) och Fimento AB (med en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster). Credit Opportunity är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör en bättre och mer effektiv kreditförsörjning till såväl konsumenter som företag. 

Om Moank AB

Moank AB är ett konsumentkreditinstitut, med tillstånd av Finansinspektionen och är en del av investmentbolaget Credit Opportunity One AB. Med egenutvecklad teknisk plattform, kunderna i fokus och skalbar affär tillhandahåller fintech-bolaget finansiella tjänster som förenklar i vardagen och främjar en ansvarsfull och säker finansiering.

Denna information är sådan information som Credit Opportunity One AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-14 12:30 CEST.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -