Så blåser fondbolagen spararna – igen

Krönika En undersökning gjord av Morningstar besannar mina farhågor om att fondspararna får betala dyrt för sina Luxemburgfonder eftersom fondavgifterna är betydligt högre i Luxemburg än i Sverige. Det kan vara en förklaring till att bolagen gärna flyttar sina fonder dit.

En trend är att svenska fondbolag väljer att flytta sina existerande fonder eller startar nya fonder i Luxemburg. Varför just Luxemburg kanske du undrar, jo det är ganska enkel matematik, fondbolagen tjänar betydligt mer på sina registrerade fonder i Luxemburg än i Sverige.

Morningstars kartläggning visar att aktiefonder registrerade i Sverige har lägst avgifter i hela Europa. Aktiefonder som är registrerade i Luxemburg kostar däremot 45 procent mer.

Fondernas kostnader har vid flera tillfällen belysts. Fokus har då legat på fondernas förvaltningsavgifter. I ett europeiskt perspektiv har Sverige placerat sig bra när det gäller förvaltningsavgifterna för spararna.

Sedan 2011 finns det ett nytt kostnadsmått som gäller för hela Europa. Det heter årlig avgift och tar hänsyn till andra kostnader som en fond har utöver förvaltningsavgiften.

Nu har Morningstar gjort en kartläggning av skillnaden i årlig avgift mellan fonder utifrån i vilket land fonden har sin juridiska hemvist, allstå i vilket land den är registrerad i, och inte i vilket land fonden säljs eller var fondbolaget eller banken finns.

När det gäller aktiefonder är Sverige billigast i Europa. Den kapitalviktade årliga avgiften uppgår till 1,09 procent för aktiefonder som är registrerade i Sverige. I Luxemburg ligger avgiften på 1,58 procent, vilket är 45 procent högre. När det gäller de alltmer populära blandfonderna är skillnaden nästan lika stor, 44 procent.

Nästan 50 procent högre avgifter, det gör stor skillnad för ett långsiktigt pensionssparande.

Hur kan det komma sig?

När jag frågar fondbolagen varför de flyttar sina fonder, eller startar nya i Luxemburg, hävdar de att landets finansinspektion är mer kundorienterad än den svenska, "Allt flyter mer friktionsfritt". Dessutom ska tydligen internationella investerare föredra Luxemburgsregistrerade fonder framför svenska.

Det är nog inte hela sanningen? Hur stor är den internationella marknaden egentligen för svenska banker och fondbolag?

Den europeiska fondlagstiftningen är gemensam för hela EU och kallas för UCITS-reglerna. Vilka kostnader som får belasta fonden och således fondspararna framgår tydligt av UCITS-reglerna. Morningstar listar vilka poster som ingår i begreppet årlig avgift och de kan du läsa i sin helhet, se faktarutan till höger. Jag tar dem på engelska för det är inte posterna i sig som är det avgörande utan något helt annat, som vi ska se längre ned.

För svenskregistrerade fonder gäller generellt att fondens förvaltningsavgift ska täcka de flesta av dessa kostnadsposter. Det är så den svenska finansinspektionen tolkar UCITS-reglerna.

I Luxemburg har finansinspektionen tolkat UCITS-reglerna annorlunda. Den är betydligt flexiblare och tillåter fondbolagen att ta många fler kostnader ur fonden och således av fondspararna, vid sidan av förvaltningsavgiften.

När man vet detta är det lätt att förstå fondbolagens vurmande för att flytta sina fonder till just Luxemburg eller starta nya fonder där. Vinsten blir helt enkelt större för fondbolaget när man låter fondspararna stå en större del av kostnaderna.

Kommer fondbolagen att bekräfta mina farhågor - knappast. Därför är det viktigt att framöver hålla noga koll på fondernas årliga avgift - förvaltningsavgiften kan ha spelat ut sin roll.

Tio-i-topplistan högst årlig avgift
Årlig avg% Jur. hemvist
OPM SICAV Kappa R3 5,82 Luxemburg
Alpcot Active Greater Russia ETF 4,25 Luxemburg
SGP Fund - SGP Robust C 4,21 Luxemburg
Silk - African Lions AR 4,07 Luxemburg
Evli Global B 4,00 Finland
Independent Kameleont RC 3,88 Luxemburg
Northern Star Lim. New Europe SRI A 3,84 Luxemburg
JRS Trend R 3,83 Luxemburg
CB Save Earth Fund RC 3,69 Luxemburg
Swedbank Robur Access Hedge* 3,66 Sverige

Källa: Morningstar
   
*Ska läggas ned    

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -