Dags för högre växel i Orexo

Aktieanalys Efter initiala framgångar med sitt preparat mot opiatberoende, Zubsolv, har Orexo tappat tempo. Men stödet för produkten ökar och chanserna är goda att bolaget åter får medvind på marknaden.

Tålamod är en dygd sägs det, och det stämmer i alla fall när det gäller Orexo. Efter flera år med svag kursutveckling fick bolaget ett riktigt genombrott och aktien har belönats med välförtjänt kursuppgång. Men det tog tid, och så är det med forskningsbolag där det både handlar om hög risk och långa processer, så det är en kategori aktier som inte lämpar sig för alla.

För Orexo handlar mycket av resultatet, och därmed också kursutvecklingen, om bolagets preparat mot opiatberoende – Zubsolv. Produkten fick en flygande start, men därefter blev det pyspunka. Det förefaller som om det är svårt att få marknadsandelen att växa bortom de 2 procent där produkten står idag och det är lite blandade framgångar hos försäkringsbolagen som skall subventionera produkten.

På pluskontot står framgångar med försäkringsbolagen United Health Group och Optum Rx som valt att göra Zubsolv till den enda rekommenderade och subventionerade produkten i sin klass (bupenorfin/naloxon). Med CVS Caremark har det gått trögare där försäljningen av Zubsolv trots subvention inte tagit fart.

Ett annat exempel på börsen där man förväntat sig snabb tillväxt efter godkännande hos försäkringsbolag i USA är Aerocrine, som trots grönt ljus från ett par försäkringsbolag ändå inte lyckats omsätta detta i kommersiella framgångar i linje med förväntningarna. Det är en helt orelaterad produkt, men belyser ändå att ett godkännande från ”betalaren”, dvs. försäkringsbolagen, bara är ett första steg.

Anledningarna till att marknadsandelen planat ut kan vara flera. Det tar tid att bygga varumärke och närvaro hos förskrivande läkare så de initiala, snabba, framgångarna kan ha varit hos läkare benägna att pröva nya preparat medan majoriteten är lite trögare i sitt beteende.

Vad gäller lönsamheten så kan det också variera beroende på vilka avtal som sluts med försäkringsbolagen. Prissättning är av uppenbara skäl en viktig fråga för dessa då de står för behandlingsnotan och därför används olika oftast rabattsystem och detta kommer att klarna när försäljningen nått längre.

Nu är Orexo mer än Zubsolv, även om just detta preparat av naturliga skäl tilldrar sig mycket uppmärksamhet eftersom det utgör en stor del av den framtida potentialen. Men Orexo har även fin tillväxt i det mer etablerade preparatet Abstral. Den produkten hade en tillväxt på 29 procent i EU, och i USA där preparatet har återlanserats med partnerföretaget Galena har tillväxten åter tagit fart efter att tidigare ha stått och stampat.

Vidare bör man också ta med i beräkningarna att Abstral blev godkänt för försäljning i Japan i höstas och började säljas i december på den marknaden så även där finns potential. Utöver Abstral och Zubsolv finns också forskningsprojekt samt ett par mindre partnerprojekt i Orexos portfölj.

Värderingen av Orexo är låg trots en rejäl kursuppgång under 2013. I alla fall under antagandet att konsensusprognoserna håller, och just prognoserna är väl lite av den springande punkten för denna aktie.

 I år väntas bolaget göra en förlust på drygt 3 kronor per aktie men redan 2015 och 2016 väntas vinsten per aktie uppgå till 15,3 kronor respektive 26,5 kronor. Till en kurs på 152 kronor motsvarar det p/e-tal på 10 för nästa år och knappt 6 för 2016.

Rörelsen, dvs. börsvärde plus nettoskuld, värderas till knappt 9 gånger rörelseresultatet räknat på prognosen för 2015 och mindre än 4 gånger 2016 års förväntade rörelseresultat. Det är mycket lågt, givet att prognoserna håller. Det är dessutom långt under genomsnittet för sektorn, trots bättre tillväxtförutsättningar än de stora läkemedelsbolagen.

Hela läkemedelssektorn har omvärderats de senaste ett-två åren och bakgrunden till detta är inte helt lätt att se. En förklaring är att det så kallade ”patentstupet” med stora patentutgångar är på väg att avta och det värsta ligger redan bakom sektorn.

Det som nu återstår är i många fall bolag med en mindre men starkare pipeline. Denna omvärdering gynnar även mindre bolag som Orexo, då man sätter ett större värde på de kvaliteter som bolaget har.

Det är just nu osäkert huruvida de högt ställda förväntningarna kommer att infrias för Orexo eftersom tillväxttakten på sistone inte riktigt motsvarat förväntningarna.

Men potentialen är god och med den värdering som bolaget har, särskilt efter en kursnedgång från toppnivåer kring 170 kronor till dagens nivåer kring 150 kronor.

Man ska vara medveten om att risken är hög: om den tröga försäljningsutvecklingen består så finns det fallhöjd i aktien. Men trots hög risk är aktien värd en chansning och rådet blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Orexo Köp 150,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -