H&M fortsatt köpvärd

Aktieanalys H&M har många järn i elden för tillfället och det tynger lönsamheten. Det öppnar även för stärkt tillväxt kommande år och med sin stora europaexponering ser vi aktien som köpvärd.

Klädkedjan H&M är inne i en expansiv fas och satsar för närvarande hårt på nya produkter, nya varumärken och på näthandel. Som vanligt pågår även en snabb ökning av antalet butiker där netto 60 stycken öppnades bara under räkenskapsårets första tre månader.

Många järn i elden innebär ökade kostnader och inte minst it-satsningarna drar en hel del pengar. Vd Karl-Johan Persson konstaterar i H&M:s rapport för det första kvartalet att rörelseresultatet hade stigit med 14 procent jämfört med samma kvartal i fjol om inga it och online-satsningar gjorts, istället för de 9 procent som nu blev utfallet.

Näthandeln växer dock betydligt snabbare än den traditionella butikshandeln och H&M är rätt sena till festen. Inte minst i USA drog lanseringen av näthandel ut på tiden och där kom bolaget igång först i augusti i fjol. I början av 2014 slogs nätbutiken upp portarna även i Frankrike och därmed har H&M näthandel i ett tiotal länder. Vidare utrullning till Spanien och Italien sker i höst och senare under 2014 räknar H&M även med att lansera näthandel i Kina.

Vid sidan om nätsatsningar arbetar bolaget även med att bredda butiksinnehållet till bland annat sportkläder och heminredning. Båda områdena rapporteras gå bra och H&M Home kommer att öppna runt 70 stycken shop-in-shops under året och även lanseras till 15 nya marknader. Expansionen fortsätter även av de mindre varumärkena, framför allt COS, Monki, & Other Stories.

Totalt räknar H&M med att netto öppna 375 nya butiker under innevarande räkenskapsår. Tyngdpunkten i butiksexpansionen kommer att ligga i USA och Kina som i dagsläget är nummer två respektive sex i storlek för H&M. Överlägset största marknad för bolaget är Tyskland som omsatte mer än dubbelt så mycket som USA i det första kvartalet.

Kina är den marknad där omsättningen ökar mest för H&M i det första kvartalet. Det utökade antalet butiker drev på en tillväxt på 31 procent i landet. Delar av USA har haft riktigt busväder under kvartalet och där stannade tillväxten på 14 procent. Italien har inte samma draghjälp från butiksexpansion vilket gör kvartalets försäljningstillväxt på 28 procent än mer imponerande.

Totalt ökade H&M sin omsättning med 12 procent i det första kvartalet. Bruttomarginalen minskade något jämfört med samma kvartal i fjol och landade aningen lägre än väntat. Effekten från valutor och inköpskostnader var neutral jämfört med i fjol men reorna var i år något större än för ett år sedan.

Utsikterna för bruttomarginalen i det innevarande kvartalet är lite grumliga. H&M flaggar för att inköpskostnaderna ökade något mot slutet av inköpsperioden inför sitt andra kvartal. Varulager ökade samtidigt under första kvartalet med 14 procent räknat i lokala valutor. Ökningen förklaras av fler butiker och en ökad försäljning på nätet.

Rörelseresultatet i det första kvartalet ökade som sagt med 9 procent men landade drygt 7 procent under snittprognosen i SME Direkts sammanställning.

Till besvikelserna i kvartalsrapporten får även läggas försäljningsutvecklingen under mars. Fram till och med 25 mars hade försäljningen ökat med 12 procent i lokala valutor. Det kan jämföras med snittprognosen för hela mars som var en ökning på 16,3 procent.

H&M har fortfarande nästan 80 procent av sin försäljning på mogna marknader i Europa. Länder som Tyskland, Sverige, Spanien och Holland håller en klart lägre tillväxttakt än nyare marknader i Östeuropa eller Asien. En fortsatt expansion till nya marknader driver därför på tillväxten även om det också innebär ökade kostnader i det korta perspektivet. Marknader som Chile, där H&M har en butik, eller Mexiko med tre butiker lär ta ett tag innan de blir lönsamma.

Nya länder för H&M under 2014 blir Australien, Filippinerna och Indien. För 2015 finns även färdiga planer för etablering i Peru och Sydafrika.

H&M flaggar för att kostnaderna för investeringar i it och online kommer att öka med mellan 600 och 800 Mkr i år jämfört med i fjol. Analytikerna räknar ändå enligt SME Direkt i snitt med att rörelseremarginalen i år kommer att öka till 17,6 procent från 17,2 i fjol. 12,6 procent högre försäljning och en aningen högre bruttomarginal väntas bidra till den utvecklingen.

Vinsten per aktie ökar enligt snittprognosen med drygt 15 procent i år till 11,93 kronor.

Nästa år väntas omsättningen öka 11 procent och rörelsemarginalen stärkas ytterligare till 17,8 procent. Vinsten per aktie lyfter då 13 procent till 13,48 kronor. Den 30 april skiljs utdelningen på 9,50 kronor per aktie av och justerar vi för den värderas H&M till p/e 22,1 respektive 19,5 för de närmaste åren.

Utdelningen innebär en direktavkastning på 3,5 procent. Utdelningsprognosen för nästa år ger en direktavkastning på 3,6 procent.

H&M:s första kvartal var lite svagare än väntat och aktien har backat nästan 6 procent sedan rapporten. Det första kvartalet är som tur är säsongsmässigt klent och väntas svara för bara en mindre del av räkenskapsårets resultat.

I kraft av sin tillväxt, sin starka finansiella situation och låga operativa risk värderas H&M nästan alltid högt och kanske lämpar sig aktien bäst som ett långsiktigt innehav. Bolagets många framtidssatsningar innebär ökade kostnader i det korta perspektivet men de borgar också för fortsatt bra tillväxt under kommande år.

På kort sikt är den stora europaexponeringen en joker som om regionen fortsätter att återhämta sig kan innebära positiva överraskningar under året. Sammantaget ser vi fortsatt H&M som en köpvärd aktie.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hennes & Mauritz B Köp 273,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -