Peab lockar ännu

Aktieanalys Peab fokuserar på att höja lönsamheten och inflödet av nya order har mattats. Effektiviseringarna ger dock resultat och aktien lockar med låg värdering och hög utdelning.

Byggbolaget Peab jobbar sedan en tid tillbaka på att få ned risken i sin byggverksamhet och på att få upp lönsamheten. Det innebär konkret att bolaget fokuserar på att få upp andelen små och medelstora projekt i sin orderbok och att man strävar mot att vara mer konsekvent i de anbudsgivningar man deltar i. Det innebär dessvärre också nästan av nödvändighet en lägre orderingång.

Det tredje kvartalet var det andra i rad med klart lägre orderingång än väntat. Utfallet blev drygt 10 procent lägre än snittprognosen inför rapporten. Den klena orderingången bidrar till en oro kring Peabs resultatutveckling framöver. Vd Jesper Göransson menar dock att intäkterna inte behöver falla i takt med orderingången eftersom bolaget numera jobbar med allt fler små och medelstora uppdrag som går snabbare att genomföra. Fler projekt klaras därmed av och orderboken jobbas igenom snabbare.

Med bättre disciplin i anbudsgivningen blir det också färre nedskrivningar vilket varit ett stort problem för Peab de senaste åren. Även i det fjärde kvartalet i år kommer bolaget dock dessvärre tvingas till nya nedskrivningar. Den här gången är det dock inte projekt utan fordringar som skrivs ned till följd av gruvbolaget Northlands konkurs.

Peab har nästan 85 procent av sina intäkter från den svenska marknaden. Det är positivt eftersom Sverige är en av de starkaste byggmarknaderna i Norden för tillfället. Särskilt bostadsbyggandet är starkt och Peab har historiskt sett en stark position när det gäller hyresrätter vilket är en boendeform som är politiskt prioriterad.

Peab delar in sin verskamhet i affärsområdena Bygg, Anläggning, Industri samt Projektutveckling. Byggverksamheten svarar för runt 45 procent av omsättningen i koncernen men håller också den lägsta lönsamheten. Med så stor omsättning ger dock även små lönsamhetsförbättringar bra effekt på sista raden för Peab och bolaget jobbar nu som sagt med att få upp sin byggmarginal.

De första nio månaderna i år summerar rörelsemarginalen till 2,3 procent inom Bygg jämfört med en underliggande marginal på 1,7 procent samma period i fjol. Utvecklingen går således åt rätt håll och i kronor räknat har det underliggande rörelseresultatet för byggverksamheten förbättrats med 44 procent.

Svagast utveckling i det tredje kvartalet hade Peab inom Anläggning. Färre order och ökad prispress sänkte såväl omsättning som rörelseresultat med 12-13 procent i kvartalet. Affärsområdet Industri är omsättningsmässigt ungefär jämnstort med Anläggning inom Peab. Lönsamheten är dock betydligt bättre inom Industri som är Peabs resultatmässigt viktigaste område. Tredje kvartalet var stabilt för området och såväl omsättning som resultat förbättrades marginellt.

Precis som NCC och Skanska bygger Peab allt mer i egen regi. Egna bostadsprojekt och andra fastighetsprojekt ryms inom affärsområdet Projektutveckling. Det är framför allt bostadsprojekten som håller bra tempo tack vare den starka efterfrågan i Stockholmsområdet.

Peab har hittills i år ökat projektstarterna med nära 50 procent och försäljningen håller jämna steg. Av den pågående produktionen är hela 80 procent sålt vilket är väl högt och egentligen innebär att Peab borde starta ännu fler projekt. Utdragna tillståndsprocesser och personal är dock flaskhalsar.

Totalt sett landade Peabs resultat i det tredje kvartalet 4 procent under snittprognosen inför rapporten. Rörelsemarginalen landade på 5,8 procent mot väntade 6,3 och det var områdena Anläggning och Projektutveckling som svarade för missarna.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna nästa år är relativt stabila. Sverige är som sagt överlägset viktigaste marknad för Peab och här väntas bostadsbyggandet hålla fortsatt god fart under 2015. Även anläggningsmarknaden spås få en bra utveckling i Sverige under nästa år.

En stark anläggningsmarknad förustspås även i Norge under nästa år. Bostadsmarknaden i landet har mattats under innevarande år och väntas inte röra på sig särskilt mycket under nästa år. I Finland väntas möjligen en liten ljusning inom bostadsbyggandet men en oförändrat låg nivå på anläggningsprojekten.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser väntas Peab inte öka intäkterna vare sig i år eller nästa år. Lönsamheten spås däremot förbättras och rörelsemarginalen för innevarande år väntas bli 4,3 procent jämfört med underliggande 3,6 procent i fjol. Nästa år väntas den öka till 4,8 procent. Vinst per aktie väntas bli 4,29 kronor i år och 4,99 kronor nästa år.

P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 12,5 respektive 10,7.

Kassaflödena har förbättrats inom Peab och skuldsättningen har kommit ned. Nettoskulden var vid utgången av tredje kvartalet en miljard lägre än för ett år sedan. Skuldjusterat värderas rörelsen till 9,7 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Estimaten för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 4,3 respektive 4,9 procent.

Peabs värdering ser attraktiv ut och direktavkastningen är hög. Bolagets effektiviseringsarbete har gett en positiv effekt på byggmarginaler och kassaflöden men det hänger å andra sidan fortfarande ett frågetecken kring orderingången. Marknaden har tagit höjd för en mer försiktig hållning från Peabs sida och i förväntningarna för nästa år ingår som sagt nolltillväxt. Vinsttillväxten väntas istället komma från fortsatta lönsamhetsförbättringar.

Vi tycker fortfarande att Peab är ett bra val i byggsektorn. Exponeringen mot den förmodat fortsatt starka svenska marknaden är stor och bolaget bygger också allt mer i egen regi vilket borde gynna lönsamheten framöver. Rekommendationen är Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Peab B Köp 53,95 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -