Husqvarna har mer att ge

Aktieanalys Husqvarna har förbättrat lönsamheten kraftigt under 2014 och mer av den varan är att vänta. Den dag volymerna stiger lär det ge en bra hävstång i resultatet.

Husqvarna bjöd aktieägarna på blandade besked när bolaget i fredags presenterade sin bokslutsrapport. En överraskande stark underliggande tillväxt tillhörde glädjebeskeden liksom utvecklingen i affärsområde Amerika. En stor nedskrivning av goodwillvärdena inom Gardena och utvecklingen inom affärsområde Europa/Asien var däremot besvikelser.

Även om Husqvarna säljer en del snöslungor och andra vinterprodukter väger vår- och sommarsäsongen absolut tyngst på året för bolaget. Det första halvåret svarar normalt sett för hela helårsresultatet inom Husqvarna medan en liten vinst i det tredje kvartalet brukar ätas upp av en nästan lika stor förlust i fjärde kvartalet.

Husqvarna hade innan fredagens rapport slagit förväntningarna rejält med alla tre delårsrapporterna för 2014. Bolagets effektiviseringsprogram har gett oväntat snabba resultat och det är framför allt lönsamheten som överraskat positivt tidigare under året. I det fjärde kvartalet landade dock rörelsemarginalen aningen under snittprognosen i SME Direkts sammanställning.

Som vanligt blev det förlust i kvartalet. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 29 procent jämfört med året innan men förlusten på -230 Mkr var ändå 5 procent sämre än väntat. Glädjande var dock som sagt att den underliggande tillväxten i försäljningen var stark. Organiskt steg omsättningen med 6 procent vilket kan jämföras med snittprognosen 2,4 procent.

Det är inom affärsområdet Amerika som de stora förbättringarna skett. Förlusten inom Amerika minskade från -146 Mkr för ett år sedan till -43 Mkr. Mycket snö i USA och Kanada har hjälpt upp försäljningen av snöslungor och omsättningen inom Amerika steg med 22 procent jämfört med samma period 2013. Ökade volymer i kombination med genomförda effektiviseringar lyfte rörelsemarginalen långt över förväntan.

I affärsområdet Europa var inte utvecklingen lika positiv. Försäljningen ökade några procent jämfört med året innan. En mild vinter innebar svag försäljning av snöslungor i regionen. Valutaeffekter påverkade lönsamheten negativt och trots effektiviseringar föll rörelseresultatet jämfört med året innan. Utfallet på -175 Mkr i kvartalet var hela 75 procent sämre än snittprognosen inför rapporten.

Husqvarnas tredje affärsområde, Construction, nådde inte heller upp till väntade lönsamhetsnivåer och sammantaget landade den justerade rörelsemarginalen för koncernen i kvartalet på -4,3 procent mot väntade -4,2 procent. För hela 2014 blev utfallet 7,2 procent, en ökning från 5,3 procent 2013.

Det var i slutet av 2013 som Husqvarna sjösatte vad som kallades för ett accellererat åtgärdsprogram. Målet är att lyfta rörelsemarginalen till 10 procent till utgången av 2016. Huvuddragen i förbättringsprogrammet går ut på att sänka materialkostnaderna och förenkla produktutbudet. Minskade materialkostnader och förbättrad effektivitet anges också som skäl till den förbättrade lönsamheten i Amerika.

Fokus ligger numer på de varumärken och produktområden där Husqvarna är som starkast och där lönsamheten är som högst. Det gäller bland annat robotgräsklippare, bevattningssystem och handverktyg för proffsmarknaden. Bland varumärkena är det Husqvarna och Gardena som står i fokus.

För att ytterligare understryka detta har Husqvarna från och med 1 januari i år infört en ny organisation där de geografiska affärsområdena ersätts med varumärkesområden. De nya affärsområdena blir Husqvarna, Gardena, Consumer Brands samt Construction. Det är i samband med den omorganisationen som en nedskrivning av goodwill på 767 Mkr inom Gardena tas.

Husqvarna rymmer bolagets varumärken inom skog och trädgårs som vänder sig huvudsakligen till fackhandeln och professionella användare. Det är ett område som Husqvarna jobbar mycket med att stärka i USA där bolaget historiskt främst har vänt sig till konsumentmarknaden där lönsamheten är klart sämre. Den starka konjunkturen i USA för tillfället gör att Husqvarna hoppas mycket på affärsområde Husqvarna i USA under innevarande år.

Affärsområdet Consumer Brands gjorde pro forma en förlust för helåret 2014 och är ett turn-around arbete för koncernen att ta tag i. Fördelen med den nya organisationen är att det förtydligar vart problemen ligger i Husqvarna vilket ökar sannolikheten att de åtgärdas.

Husqvarnas vd Kai Wärn konstaterade i samband med rapporten att bolaget måste fortsätta förbättra rörelsemarginalen under 2015 om målet om 10 procent 2016 ska kunna nås. Lönsamheten är prioriterad inom koncernen och går före tillväxt för tillfället.

Analytikerna tror för närvarande inte på att Husqvarna kommer att nå sitt lönsamhetsmål för 2016. Snittprognosen är en rörelsemarginal på 9,1 procent. Prognoserna har dock höjts efter rapporten. Förväntningen för innevarande år är en tillväxt på knappt 13 procent och en förbättring av rörelsemarginalen till 8,0 procent. Vinsten per aktie landar då på cirka 3,55 kronor.

För nästa är snittprognosen enligt databasen Factset en tillväxt på 4,2 procent och som sagt en marginal på 9,1 procent. Vinsten per aktie landar då på 4,30 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 17,8 respektive 14,7. Utdelningen för 2014 föreslås bli 1,65 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 2,6 procent.

Bolagets aktie hade tills för någon vecka sedan en lång period av sidledes rörelse bakom sig. Sedan slutet av januari har dock kursen tagit ett rejält skutt uppåt och på dagens nivåer börjar aktien se kortsiktigt fullvärderad ut. Husqvarna har dock en gynnsam geografisk exponering med 90 procent av omsättningen jämnt fördelad mellan Europa och USA. USA går redan starkt och det finns tecken på att Europakonjunkturen efter en svacka sedan i höstas nu åter är lite på gång.

På kort sikt väntar vi oss inga stordåd från Husqvarna aktien efter den senaste tidens ryck, men på lite längre sikt tror vi den har mer att ge. Om Europakonjunkturen förbättras som väntat bör stigande volymer i kombination med minskade kostnader kunna ge ett bra avtryck på sista raden.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Köp 64,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -