Betsson värt ett bet

Aktieanalys Betsson-aktien har gått starkt och värderingen är högre än förr om åren. Den politiska risken har dock minskat och bolaget har bra fart i verksamheten.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Betssons aktieägare har all anledning att vara nöjda med utvecklingen hittills i år. En kombination av bra underliggande utveckling, förvärvsspekulationer och höjda värderingsmultiplar har bidragit till att lyfta aktien med över 30 procent sedan årsskiftet.

Förvärvsspekulationerna har hettat till i spelbranschen på sistone, särskilt efter att riskkapitalbolaget CVC i slutet av förra året gjorde upp om att förvärva 80 procent av brittiska Skybet. Det är första gången riskkapitalbranschen visar intresse för ett onlinespelbolag och det höjde temperaturen ett snäpp.

Betsson har själva inte gjort något för att dämpa spekulationerna. Tvärt om var bolaget tydligt vid sin kapitalmarknadsdag i mars om att förvärv står högt på agendan. Såväl den finansiella styrkan som den organisatoriska kapaciteten finns på plats för att ta sig an nya företagsaffärer, enligt bolaget.

Bolaget har en framgångsrik historia på området och har kunnat köpat bolag till attraktiva värderingsmultiplar som sedan värderas upp inom Betsson-koncernen. Ytterligare synergieffekter utvinns även när de olika varumärkena flyttas till Betssons gemensamma tekniska plattform, kallad Techsson.

Vd Magnus Silfverberg, som för övrigt lite överraskande meddelade sin avgång i förra veckan, sade vid kapitalmarknadsdagen att han ser ett stort antal möjligheter där ute. Stora etablerade marknader som Storbritannien, Italien och Spanien pekades ut som intressanta liksom tillväxtmarknader i Sydamerika och Asien.

Några affärer har ännu inte uppenbarat sig men spekulationerna om en fortsatt konsolidering av den europeiska spelsektorn har bidragit till att elda på aktiekurserna under våren. Även Betsson-aktien har som sagt stigit och värderingen har kommit upp. I dagsläget handlas Betsson till dryga 19 gånger innevarande års vinstestimat. Det är betydligt högre än vad som varit fallet tidigare för bolaget.

Det som förr om åren hållit nere värderingen för nätspelsbolagen är den politiska risken i verksamheten där viktiga marknader plötsligt kan bli omöjliga att verka på till följd av ändrade regler. Den politiska risken håller dock så sakteliga på att minska i sektorn i takt med att allt fler länder inför lokala licenser för nätspelsaktörer.

Fortfarande har dock inte för Betsson viktiga marknader som Sverige, Norge och Holland genomfört omregleringar. Vilka skattesatser dessa länder slutligen väljer får stor inverkan på resultatet för Betsson. Det mönster som börjar utkristallisera sig pekar mot en nivå någonstans mellan 10 och 20 procent av spelöverskottet. Betssons egen uppfattning om när omregleringar kan ske är slutet av nästa år som tidigast i Holland, 2017/2018 i Norge och inte före 2018 i Sverige.

Vid sidan om externa faktorer som förvärv och omregleringar så har Betsson en stark kvartalsrapport i ryggen. Det första kvartalet i år bjöd på en tillväxt på 24 procent varav 14 procent var organisk. Resultatutvecklingen var ännu starkare och rörelsemarginalen stärktes till dryga 28 procent, den högsta nivån på 12 kvartal. Förvärv i Holland och positiva valutaeffekter bidrog till den starka starten på året för Betsson.

En stark rapport låg i förväntingarna och utfallet var på sista raden 3 procent bättre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser inför rapporten.

Spel i mobiltelefoner och andra mobila enheter har sedan en tid tillbaka varit den stora tillväxtdrivaren i nätspelsbranschen. Tillväxten inom mobila intäkter var 131 procent i kvartalet för Betsson. Mobilspelandet utgjorde 28 procent av omsättningen i kvartalet, upp från 23 procent kvartalet innan. Särskilt inom sportspel är spel i mobilen vanligt. Där uppgick andelen till 48 procent.

De långa tillväxttrenderna inom spelindustrin väntas bestå med ökad internetpenetration och ökat användande av smartphones. Större vana vid att göra transaktioner via internet bidrar också till att fler blir bekväma med att spela om pengar via nätet. Betsson själva gör bedömningen att bolagets huvudmarknader kommer att växa med 7-8 procent under innevarande år och avsikten är som vanligt att växa snabbare än marknaden.

Betsson väntas för helåret 2015 rapportera en tillväxt på 13 procent med en bibehållen rörelsemarginal på dryga 27 procent. Vinsten per aktie landar i SME Direkts snittprognos på 6,37 kronor. För nästa år väntas en tillväxt på 11 procent och en fortsatt stabil lönsamhet. Vinsten per aktie ökar då till 7,08 kronor.

P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 19,4 respektive 17,4. Estimaten för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 3,8 respektive 4,1 procent.

Betssons aktie har som sagt gått starkt i år och på kort sikt ska man nog som investerare inte förvänta sig allt för kraftig vidare uppgång. Förvärv ligger i förväntningarna men skulle ändå kunna utgöra en katalysator för en fortsatt uppgång om Betsson vaskar fram en riktigt bra affär.

På lite sikt ser utsikterna fortsatt mycket ljusa ut för bolaget. Branschen har fortfarande en stark underliggande tillväxt som historiskt inte har påverkas i särskilt stor utsträckning av konjunktursvängningar. Betssons finanser är starka och direktavkastningen i aktien väntas vara fortsatt bra.

Värderingen är högre än förr men samtidigt inte orimlig givet verksamhetens starka tillväxt och det mönster som blir allt tydligare vad gäller omregleringar av de europeiska marknaderna. Sammantaget tycker vi fortfarande att Betsson är köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Betsson B Köp 119,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -