Vi tror att Biogaia tillhör vinnarna

Aktieanalys Med tre starka kvartal på raken har Biogaia växlat upp tempot vad gäller tillväxt. Och det finns mer på gång i bolaget med nya marknader som hägrar liksom en möjlig särnotering av utvecklingsbolaget IBT.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 42 den 12 oktober. Läs mer om Börsveckan.

Det var länge sedan vi senast skrev om Biogaia, som under perioden 2009-2012 var en av våra favoritaktier med en kontinuerlig köprekommendation. Då, 2012, konverterades ett licensavtal med Nestle till en rejäl engångsbetalning vilket gav bolaget en rejäl kassa men det tog också bort en del av charmen med bolaget som varit en tillväxtraket.

Dock kvarstår samarbetet med Nestlé, om än i andra former. Det har förlängts från mitten av 2014 och ger royalties samtidigt som nya utvecklingsprojekt lanserats. Engångseffekten från det ändrade avtalet sågs också i en nedgång i tillväxttakten som 2013 blev drygt 9 procent, långt från forna tillväxttal.

Men Biogaia har visat att det fanns fler strängar på bolagets lyra genom att gradvis åter bygga upp omsättning och redan i fjol nådde omsättningstillväxten över 20 procent. Efter 2012 hade aktien en blandad utveckling med svag kursutveckling under återstoden av året och en rejäl uppvärdering 2013 som kom av sig. Sedan hösten 2014 har dock kursen gått starkt med stöd av starka siffror.

Nu när bolaget åter är på tillväxtspåret har den också blivit mer intressant, om än att kursutvecklingen stigit i takt med att tillväxten åter tagit fart. Hittills i år är tillväxttakten rensat för valutaeffekter hela 34 procent och tillväxttakten var 31 procent under andra kvartalet isolerat. På relativt kort tid har bolaget lyckats återskapa den höga tillväxttakten.

Drivkrafterna är dels lansering på nya marknader och dels hög tillväxt även i redan etablerade länder. Tillväxten var hög i nästan samtliga regioner för det viktigaste affärsområdet, barnhälsa, som utgör drygt 80 procent av omsättningen. Det är ett styrketecken att bolaget kan uppvisa stark försäljning i samtliga regioner då bredd också ger stabilitet. Det handlar inte heller om lagereffekter eller andra temporära lyft utan en stark underliggande efterfråga på marknaden vilket också avspeglas i det faktum att Biogaia presenterat tre starka kvartal på raken.

För kommande år kan man förvänta sig en fortsatt expansion då det fortfarande är så att det finns produkter i sortimentet som ännu inte lanserats på samtliga marknader och det finns fler länder som väntar på introduktion. Ett bra exempel är Indien där det finns stor obearbetad potential. Till det kommer ökad användning per kund så sammantaget ser det ljust ut.

Utöver den ”ordinarie” verksamheten har Biogaia även startat ett dotterbolag, Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT).  Det är ett forskningsbolag inriktat mot nektrotiserande enterokolik (NEC) som kan drabba för tidigt födda barn. Projektet har fått särläkemedelsstatus i såväl USA som i Europa vilket ges till läkemedelskandidater mot sällsynta sjukdomar. Det innebär bland annat snabbare administration av ansökningarna. Den första kliniska studien ska lanseras innevarande år och för att finansiera denna bedöms IBT behöva ett kapitaltillskott på 130 Mkr.

Hittills har Biogaia finansierat IBT men nu söks andra lösningar och en särnotering kan vara en av dem. Därtill kan bolaget också ta in en licenstagare eller samarbetspartner. IBT ligger lite vid sidan om den övriga verksamheten så att skilja ut bolaget ter sig som en bra lösning. I och med att bolaget ännu ligger i tidigt utvecklingsskede är det vanskligt att bedöma potentialen i detta och IBT får nog betraktas som en intressant krydda i en i övrigt väl fungerande och lönsam verksamhet.Framgångarna har belönats med stigande aktiekurs och Biogaias aktie handlas nu kring 286 kronor.

Konsensusprognoserna är att bolaget skall tjäna 8,35 kronor per aktie under innevarande år och 11,35 kronor per aktie under 2016 det ger p/e-tal på 34 och 25 för 2015 respektive 2016. Det är högt, men väsentligt lägre än sist vi skrev om bolaget då p/e-talet var närmare 40!

Justerat för bolagets nettokassa så värderas rörelsen till 27 gånger årets förväntade rörelseresultat och 19 gånger 2016 års förväntade rörelseresultat. Givet den höga tillväxten är värderingen rimlig och knäckfrågan är då givetvis hur uthållig tillväxten är.

Rapporterad tillväxttakt lär sjunka något under nästa år då bolaget är en valutavinnare och den effekten lär klinga av. Men den organiska tillväxten har goda möjligheter att ligga kvar kring 20 procent eller i detta härad då det finns fler marknader att penetrera och fler produkter att rulla ut i befintlig distribution. Till det kommer stigande lönsamhet då rörelsekostnaderna inte växer i samma takt som omsättningen och det kompenserar för en något lägre omsättningstillväxt.

Så trots en mycket stark kursutveckling är aktien fortfarande intressant. Dessutom är det ett bolag vars försäljning inte är så konjunkturkänslig vilket gör den särskilt intressant i nuvarande ekonomiska läge. Probiotika har, i alla fall för de bra bolagen, visat sig vara en intressant marknad som förväntas växa stadigt de närmaste åren.

Biogaia har med stark historik och väl underbyggda kliniska studier goda chanser att fortsätta tillhöra vinnarna. Rådet blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BioGaia B Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -