Köpläge i Intrum Justitia

Aktieanalys Intrum Justitia kom med stabila siffror för tredje kvartalet och vd Lars Wollung verkar se bättre tillväxtutsikter. Det gillar vi och betraktar kursfallet efter rapporten som ett köptillfälle.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 44 den 26 oktober. Läs mer om Börsveckan.

I kronor och ören var det ett rekordresultat som inkassokoncernen Intrum kunde presentera när kvartalsrapporten släpptes i förra veckan. Rörelseresultatet var 452 Mkr (415), vilket också var lite bättre än förhandstipsen som i snitt låg på 438 Mkr i kvartalsresultat.

Men tillväxten är inte riktigt vad den varit historiskt för bolaget. Intäkterna var rent organiskt oförändrade och resultatet steg endast 3 procent om man räknar bort valuta- och omvärderingseffekter.

Man kan förstås tycka att det är lite klent för ett bolag som trots allt värderas till 18 gånger vinsten för innevarande år, och möjligen var det detta som pressade ned Intrum-aktien en bit under 300 kr på börsen.

Ser vi på bolagets två verksamhetsområden så låg omsättningen inom Kredithantering på drygt 1 miljard medan resultatet steg till 279 Mkr (253). I den här affären inkasserar Intrum på kundernas fakturor utan att ta egen risk. Det är en affär som är prispressad och med låg tillväxt men tack vare ständiga effektiviseringar och digitalisering är Intrum inne i en fin trend med lönsamhetsförbättringar.

Marginalen var 28 procent i kvartalet (26) och 25 procent för hela perioden januari-september (24).  Koncernen har dessutom kompletterat den organiska tillväxten, 2 procent i Q3, genom tre förvärv som adderar cirka 150 Mkr i intäkter.

Inom Intrums andra ben, Finansiella tjänster, steg såväl omsättning som resultat med 6 procent till 596 Mkr respektive 328 Mkr. Här köper Intrum upp förfallna fordringar från banker, telebolag och andra kunder och driver sedan in dem med hjälp av kollegorna inom Kredithantering. Totalt har bolaget en portfölj av sådana fordringar värd 6,4 miljarder per sista september.

Räknar vi om kvartalsresultatet i årstakt så motsvarar det en avkastning på den portföljen om 20 procent. Det är en god nivå även om avkastningen under jämförelsekvartalet låg på 21 procent.

Givet att Intrum har så fin lönsamhet på att investera i förfallna fordringar så ligger mycket av investerarnas fokus på förutsättningarna för att bolaget kan fortsätta växa här. Efter rekordinvesteringar på 2,0-2,5 miljarder kr 2012-13 har bolaget tvingats sänka tempot i och med att prisnivåerna stigit – särskilt på större portföljer som banker i Italien och Spanien säljer ut.

Det senaste året ligger investeringsnivån på 1,75 miljarder kronor. I tredje kvartalet var siffran 320 Mkr (267). Att investeringstakten växlat ned är den huvudsakliga förklaringen till att också vinstökningstakten mattats av i Intrum Justitia.

Till viss del har ledningen jobbat på andra fronter för att kompensera för detta. Ett exempel är återköp av aktier för 650 Mkr senaste året. Ett annat att investeringarna i förvärv av bolag för Kredithanteringsrörelsen trappats upp.

Vd Lars Wollung talar om att många objekt finns till salu då kostnaderna för teknik och regelföljande ökar i sektorn. Det senaste året har tre bolag köpts, i Danmark, Schweiz och Portugal, för drygt 400 Mkr. Det är lovande, men ändå inget som riktigt kan mäta sig med skuldförvärvsrörelsen.

Vi på Börsveckan får det till att förvärven gjorts till drygt 9 gånger initial rörelsevinst före avskrivningar (ebitda), vilket kan översättas till en avkastningsnivå på 11 procent. Det är helt okej och bättre än återköp särskilt som Intrum själva värderas till 15 gånger ebitda, men lika bra som 20 procents avkastning är det ju inte.

Därför var det extra positivt att företagsledningen återigen nämnde att man ser tecken på att de riskkapitalbolag som pressat upp priserna på stora skuldportföljer överväger att dra sig tillbaka. Detta sker i så fall genom att de säljer ut sina portföljer vilket alltså ger Intrum en ny chans till investeringar. Ledningen uppger att man sitter i sådana förhandlingar.

Bolaget uttalade sig också kring att man tack vare sin billiga finansiering kan vara mer aktiv i prisförhandlingarna framöver, än tidigare. Vi tolkar det som att investeringarna är på väg upp, vilket borde gynna aktien framöver.

I grund och botten anser vi att som världen ser ut numer, med låga räntor och mest svag tillväxt, ska man värdesätta bolag med möjligheter att skapa god avkastning så att säga för egen maskin. Intrum är ett sådant exempel. Aktien är också med rätta ganska dyr. På rullande tolv månader är vinsten 16 kr/aktie vilket ger ett rullande p/e på 18,7 till kursen 299 kr.

Förväntningarna ligger enligt Factset på att intäkterna ökar med 3-4 procent under 2016-17 samtidigt som rörelsemarginalen förbättrats marginellt från den rullande nivån på 28,5 procent och når 28,7 procent.

Slår detta in blir vinsten 16,40 kr/aktie respektive 17,40 kr/aktie för 2016 respektive 2017. Det ger p/e-tal på 18,2 och 17,2. När det gäller utdelningen tror analytikerna på en höjning från 7 till 7,50 eller alternativt till 8,0 kr till våren. Det ger en direktavkastning på 2,5-2,7 procent. Värderingen är klart högre än för det genomsnittliga börsbolaget.

Vi tycker det är i sin ordning. Dels för att prognoserna framstår som om något lite konservativa, dels för att Intrums höglönsamma tillväxtutsikter motiverar prislappen. Vi behåller vårt köpråd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Intrum Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -