Fonderna som kombinerar Warren Buffett och Europa

Fondanalys Warren Buffetts investeringsmetod och ECB:s fortsatta stimulanser är en attraktiv kombination. Placera har några förslag för den som letar inriktning på sitt fondsparande.

Warren Buffetts investeringsstil har blivit en förebild för många privata och institutionella förvaltare tack vare hans enorma framgångar. Stilen kännetecknas av värdeinvesteringar, alltså investeringar i bolag med stabila kassaflöden över en konjunkturcykel som inte säljs med snabb vinst efter en kursuppgång.

Det handlar om stabila verksamheter där ledningen visat sig kapabel till långsiktig, uthållig vinst över konjunkturcykler med attraktiva och stabila utdelningar till ägarna. Värdeinvesteringsstilen är på många sätt motsatsen till day trading och snabba vinster.

Det är Placeras tro att utökade stimulanser från Europeiska centralbanken ska gynna europeiska aktier. Placera har granskat vilka värdeinvesterande fonder man ska ha för den som ser köptillfälle i Europa.

Det finns risker på kort sikt i Europa som att euron stärks. Den relativt stora exponeringen mot tillväxtmarknaderna och problemen i bilindustrin efter VW-skandalen är andra. På längre sikt tror vi dock att den europeiska återhämtningen kan fortsätta, drivet av en starkare arbetsmarknad och kredittillväxt som en följ av ECB:s expansiva linje. 

Ungefär 20-25 procent av världens börsvärde ligger i Europa och regionen borde vara en naturlig del i ett långsiktigt sparande. En fördel med de europeiska börserna är att de ger en jämnare fördelning mellan sektorer än vad exempelvis Stockholmsbörsen ger. Det tycker Placera är bra ur ett riskspridningsperspektiv.

Utifrån smart beta-förvaltningens synsätt har Placera granskat fonderna i Avanzas utbud där förvaltarna använder sig av smart beta-tekniker med fokus på värdebolag utifrån Warren Buffetts investeringsfilosofi.

Tillväxt- och värdeinvesteringar tenderar att gå i cykler. Vi vet att olika investeringsstrategier favoriseras av investerarna under olika perioder. Genom att förstå skillnaderna mellan dem kan man lättare göra bättre investeringsbeslut. Oavsett vilken typ av investerare du är, kan det finnas plats för både tillväxt och värdeaktier i din portfölj.

Denna strategi kan hjälpa dig att hantera risker och potentiellt öka din avkastning över tiden.

Enligt Morningstar har kategorin värdefonder presterat lite bättre än tillväxtfonder den senaste treårsperioden. Värdefonder har stigit 59 procent samtidigt som tillväxtfonder har stigit med 55 procent. MSCI:s Europaindex har stigit med 52 procent under motsvarande period, vilket gör att bägge strategierna har gått bättre än en ren investering i index.

För den som letar efter värdefonder har vi analyserat två stycken som har minst tre års historik och levererat en hög riskjusterad avkastning över tid med hjälp av aktiv förvaltning. Relativt få bolag i fonderna bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare.

Förvaltarna har gemensamt att deras fonder har gått bättre jämfört med marknaden och kategorin för sin investeringsstil under de senaste tre åren, vilket Placera belönar med köp på båda två.

Vi behöver inte gå ut i Europa för att hitta stjärnförvaltare av Europafonder. En av Europas bästa värdefonder är AMF Aktiefond Europa, som förvaltas av Anders Fagerlund sedan hösten 2008.

Hans strategi har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, företagen ska ha en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Den vinnande strategin avviker mycket från index, fokus är att hitta rätt aktier inom varje sektor utan tankar om vilken sektor som kan gå bäst.

Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 55 till 65 aktier, jämfört med index som har cirka 600 aktier.

Avkastningen ligger i den absoluta toppen på tre års sikt med en total avkastning på knappt 62 procent, vilket är 10 procentenheter bättre än MSCI:s Europaindex. Fonden har uppnått avkastningen med en risk i nivå med marknaden. Inget innehav i portföljen väger mer än 4,5 procent. Fonden förvaltar knappt 4 miljarder kronor och har fem stjärnor hos Morningstar.

Förvaltningsavgiften är låga 0,4 procent per år och är bland de absolut billigaste i kategorin. Den överavkastning som Anders Fagerlund har skapat genom åren i kombination med den låga avgiften motiverar väl en köprekommendation.

Vi attraheras även av Schroder ISF Europe Equity Alpha som förvaltas av Jamie Lowry. Hela investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Förvaltaren får flera av sina investeringsidéer från det europeiska analysteamet.

Fokus ligger på att hitta värdebolag som marknaden underskattar och är felprissatta. Bolagen ska vara lågt värderade och ha ett starkt underliggande kassaflöde. Jamie Lowry har en stark tro på att köpa bolag som är ratade av andra, har tappat mycket i värde och står inför en tydlig, så kallad turn around

Fonden har en koncentrerad portfölj med mellan 40-50 aktier, vilket avviker mycket från index. Fonden investerar i lite mindre bolag än AMF Aktiefond Europa.

Schroder ISF Europe Equity Alpha har stigit knappt 61 procent under de senaste tre åren till en lägre risk än både kategorin och marknadsindex. Förvaltningsavgiften på 1,5 procent per år är dock inte billigast i kategorin. Den överavkastning som Schroders har visat genom åren gör ändå att vi på Placera tycker att fonden motiverar sin avgift för en genuint aktiv förvaltning.

Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar drygt 4 miljarder kronor.

Både AMF Aktiefond Europa och Schroder ISF Europe Equity Alpha har levererat högre årlig avkastning till lägre risk än snittet för fondkategorin.

Placera ser Europafonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en portfölj. Vår bedömning är att man bör ha en investeringshorisont på åtminstone tre år och att de kan svara för runt 20 procent av placeringarna i en normaldiversifierad portfölj.

PÄR STÅHL

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp - -
Schroder ISF European Value A Acc EUR Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -