Ett år med nya Heta Listan

Krönika Tiden går fort när man har roligt. Listan firar ettårsjubileum i ny kostym och vi summerar tiden som passerat. Resultat, blunders och lärdomar.

På dagens Heta Lista finns tre aktier: Home Depot, Cellavision och Salmar.

Men nu när listan varit i drift ett år tänkte vi ägna mer kraft åt "backtrading", det vill säga hur den har presterat under det år som gått sedan återstarten. När Heta Listan gjorde nypremiär var det med ett mer strukturerat tänk, tydligare uppföljning och en helt ny trendföljande modell.

Urvalsmodellen bygger på tesen att en aktie endast kan stiga högre om den passerar ett tidigare högsta pris. Därför har listans affärsförslag ofta haft ingångsnivåer i höjd med tidigare rekordkurser. Tanken att köpa dyrt och sälja dyrare har förbryllat många men faller naturligt för den vane trendföljaren. Och ju äldre listan blir desto större har förståelsen för vårt sätt att tänka varit.

Heta Listans spelplan har begränsats både på upp- och nedsidan och tack vare nitiska stop loss har förlusterna minimerats i storlek, dock inte i antal. Målkurs har vi som oftast satt cirka 15 procent högre än ingångsnivån och aktiernas tid på listan har sällan tillåtits vara mer än ett par veckor.

De enkla handelsreglerna har begränsat vinstpotentialen, minimerat förlusterna, men också hindrat listan från att bli statisk. Snabba puckar och kortsiktiga affärsförslag har varit syftet från början.

Men bland årets aktiverade affärsförslag återfinns många av börsårets vinnare. Hade våra ingångsvärden används bara som tajmningredskap, utan strikta stopp loss och med en längre tidshorisont, så hade flertalet av förslagen genererat mycket god avkastning.

I listan nedan finns ett par exempel på aktier som kvalat in på listan samt deras kursutveckling från våra triggerkurser fram till dagens datum. Tidsperioderna varierar.

Aktie Utveckling
Invisio Communications 376%
Unibet 56%
Byggmax 60%
Vestas 56%
ITAB 144%
Rottneros 46%
Ortoma 73%

 

Årets som gått

Årets affärsförslag har haft en stor geografisk spridning men tyngdpunkten har legat på den svenska hemmamarknaden. Av närmare 130 aktiekandidater har nästan 80 kvalificerat sig in på Heta Listan.

Av dessa har nästan 70 procent haft sin hemvist på någon av de svenska marknadsplatserna. Snittet för de svenska rekommendationer som gått med vinst ligger på +9 procent medan de svenska förlustpositionerna snittar på -3 procent. Helt i enlighet med våra stop loss-filosofi.

Relativt få aktier har uppmärksammats på våra nordiska grannmarknader men förslagen som passerat har varit de mest lönsamma med en snittavkastning på +15 procent för vinstaffärerna.

Större fokus har legat på de amerikanska börserna och under året har 26 procent av affärsförslagen varit av amerikansk börd. Här har andelen vinstaffärer varit högre än i Sverige men snittavkastningen något lägre. Men det ska understrykas att vi inte tagit någon hänsyn till dollarns starka utveckling under året. Hade det tagits i beaktande så skulle resultatet sett ännu bättre ut.

På övergripande nivå har 54 procent av affärerna slutat antingen med vinst eller med ett oförändrat resultat. Leker vi med tanken att man satsat 100 000 kronor per affärsförslag summerar vinstnettot till 130 000 kronor. Och portföljen har sällan haft fler än fem aktiva positioner samtidigt.

Det finns egentligen ingen anledning att jämföra resultaten mot utvecklingen för ett specifikt index. Det skulle vara intetsägande både för listan och indexets utveckling.

Dessutom skulle det krävas att Heta Listan bytte form och baserades på ett portföljtänk; hur resultaten skulle se ut då vet vi inte.

Den slutsats som går att dra med tillräckligt hög sanningshalt är att aktieaffärer med kortare investeringshorisont ger grundare dippar i dåliga börstider. Tack vare den strikta stop loss-filosofin.

Av resultaten att döma bör Heta Listans veckostyrda handelsmodell kunna belönas minst med betyget godkänt som handelsstrategi men självklart finns stor förbättringspotential.

Lärdomar och möjliga förändringar

Främst är det viktigt att förstå att Heta Listan är just en idékälla och inte en helpensionstjänst. Tanken har hela tiden varit att locka till ett nytt sätt att tänka och erbjuda ett systematiskt sätt att krydda portföljen med affärer av mer kortsiktig natur.

Listan har publicerats en gång i veckan, på onsdagar, och alla som provat att handla aktier kortsiktigt skulle sannolikt känna sig bakbundna av att bara kunna påverka positionerna en gång per vecka. Det är Heta Listans största akilleshäl. Just därför har listan sitt idéformat, istället för att presenteras som en portfölj.

Snabb, kortsiktig volatilitet är kanske den största faran i marknaden. Våra försiktiga stop loss-nivåer har flera gånger tvingat oss ur aktier med en tioörings marginal. När sedan ovädret i marknaden minskat har aktien påfallande ofta fortsatt att stiga.

Men. minst lika många gånger har stop loss-förfarandet räddat oss från stora förluster. Fick vi önska något skulle stopparna flyta med hänsyn till volatilitet.

Vid ett fåtal tillfällen har listan presenterat blankningsförslag. I en nedåtgående marknad är volatiliteten ofta extra hög och med fördel bör en blankningsaffär startas vid ett så högt pris som möjligt inom den sjunkande trenden. Tyvärr lirar inte det med listans grundidéer med triggerkurs och stop loss.

Kontentan av det är att vi har startat ett par blankningar vid utbrott på nedsidan. Där är svängningarna generellt ännu större och risken att nå stopp loss mycket stor.

För framtiden kommer vi därför ytterligare begränsa antalet blankningsaffärer och istället förhålla oss till marknaden i mer generella termer vid sur börs.

Vad gäller våra allmänna varningsskott vid årets börsnedgångar så har de varit gynnsamma att ta till sig, I negativa tider minskar också antalet positiva affärsförslag per automatik.

Men oroas inte för en nedgående börs. I alla fall inte just nu.

Marknaden har fått nyvunnen styrka av centralbankernas QE-steroider och nog ser det ut som vi får en fin avslutning på börsåret 2015. Om börstyrkan sen räcker längre än till trettondagknut vet vi inget om. Faktum är att ingen vet vad som väntar bortom horisonten. Men för Heta Listan gör det föga.

Så länge det finns aktier som stiger jagar vi vidare och med en tidshorisont lång som ett sommarlov är Heta Listan bekymmerslös vad framtiden gäller.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -