Betsson lockar efter kursras

Aktieanalys Betsson-aktien har rasat sedan årsskiftet. Hot om hög beskattning bidrar till raset men på dagens kursnivåer tycker vi risken är inprisad och aktien värd en chans.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Spelbolagen var glödheta på börsen under 2015 men i den allmäna turbulensen som inlett 2016 har inte heller spelbolagen klarat sig undan. Betsson tillhörde inte de allra hetaste aktierna i sektorn under fjollåret. Motvind från valutaeffekter höll tillbaka kursutvecklingen under andra halvåret i fjol. Helåret summerade ändå till en uppgång på 70 procent.

Sedan årsskiftet är dock kursen ned 30 procent. I spåren av den kraftigt ökade turbulensen på börsen är det många som passar på att säkra lite av de senaste årens stora kursvinster i spelbolagen. Kursuppgångarna i sektorn har delvis drivits av en stark resultatutveckling men i ännu högre utsträckning av stigande värdering, så kallas multipelexpansion.

Att investerarna ansåg att Betsson kan vara värd att handlas till p/e 18-19 i stället för som förr om åren p/e 12 hänger ihop med att allt fler länder i Europa inför licenssystem där aktörer ges full legal status att verka i landet i utbyte mot att de också betalar skatt. Trenden har börjat utvecklas där länderna lagt sina skattesatser på cirka 20 procent av spelöverskotten. Synen på den politiska risken i nätspelsbolagen har därför varit att den minskar. Lägre risk öppnar för högre värdering.

De senaste månaderna har dock risknivån skjutit uppåt igen. Det var signalerna om att den holländska skatten kan landa på 29 procent i stället för som väntat 20 procent som utlöste oron. Holland är en relativt stor marknad för Betsson.

En nivå på 29 procent skulle vara högt jämfört med andra länder vilket skulle sänka intresset från framför allt mindre aktörer att ens ansöka om en licens. För Betsson skulle därmed större marknadsandelar kunna balansera upp den negativa effekten av den höga beskattningen.

Tidsplanen är för närvarande att förslaget om spelskatt ska upp till omröstning i det holländska parlamentet under andra halvåret i år. Betssons vd Pontus Lindwall konstaterade dock i samband med bokslutsrapporten i förra veckan att såväl tidsplan som föreslagna skattenivåer kan komma att ändras.

Ett par dagar innan bokslutsrapporten presenterades meddelade Betsson att bolaget gör en inbetalning av skatt till den tyska staten. Tyskland har haft en skatt på nätspel sedan 2012 men Betsson (och även EU-kommissionen) anser att den inte är tillämplig på dem. Trots det väljer bolaget nu att betala in skatt för hela perioden fram till i dag, totalt 113 Mkr. Detta för att inte hamna i ett ofördelaktigt läge när Tyskland i framtiden inför ett licenssystem.

Totalt handlar det om cirka 40 Mkr om året och på aktiemarknaden har man oroat sig för att retroaktiv skatt kan komma att krävas även på andra ännu oreglerade marknader. Pontus Lindwall påpekade dock att Tyskland är speciellt eftersom det där redan finns en skatt på nätspel, något som inte är fallet i exempelvis Sverige.

Sverige och övriga nordiska länder står för 56 procent av omsättningen i Betsson. Övriga EU utgör drygt 30 procent och efter köpet av det Georgienbaserade Europe-Bet svarar resten av världen för 13 procent. Europe-Bet har under fjärde kvartalet bidragit med 9 procent av omsättningen och håller en högre rörelsemarginal än övriga Betsson.

Justerat för betalningen av skatt i Tyskland var bruttoresultatet i Betssons fjärde kvartal något högre än väntat: 784 Mkr mot snittprognosen 770 Mkr i SME Direkts sammanställning. Organiskt ökade intäkterna med 18 procent i kvartalet. Valutaeffekterna har varit fortsatt negativa men Europe-Bet bidrog med förvärvad tillväxt och totalt ökade intäkterna med 28 procent.

Av Betssons olika spelprodukter är det sportspelen som växer snabbast. Betsson har sina rötter i kasinospel och dessa utgör fortfarande nästan två tredjedelar av intäkterna. Sportspelen har dock ökat sin andel till 30 procent från 24 procent för ett år sedan. Betsson har under kvartalet lanserat en helt ny sportbok som möjliggör en större individanpassning och fler funktionaliteter.

Sportspelen inom Betsson rider på vågen inom mobilt spelande. Den snabba expansionen av smartphones och mobila datanätverk har gjort att allt mer av spelandet nu sker i mobiltelefoner. I det fjärde kvartalet genererades 55 procent av Betssons bruttoomsättning inom sportspel i mobilapplikationen. Kasinospelen ligger lite efter och sammanlagt inom Betsson svarar mobila intäkter för 36 procent av de totala intäkterna.

De senaste sex åren har Betsson ökat intäkterna med nästan 20 procent om året i snitt. Förvärv är en viktigt del i tillväxtstrategin och bolaget har ett bra facit på området. Uppköpen har historiskt kunnat göras till låga värderingar vilket gör det till mycket bra affärer när de förvärvade vinsterna värderas upp inom Betsson.

Pontus Lindwall sade i samband med bokslutsrapporten att Betsson har en fortsatt vilja att hitta förvärvsobjekt men att man inte kommer att stressa fram någon affär.

Vinstprognoserna för 2016 har justerats ned en bit efter Betssons bokslutsrapport. Snittprognosen är enligt databasen Factset en vinst per aktie på 7,73 kronor. För 2017 är prognosen en vinst på 8,45 kronor per aktie. Prognoserna baseras på förväntad omsättningstillväxt på 17 respektive 13 procent, alltså en bit under det historiska snittet. Eventuella förvärv läggs till efter hand vilket gör att estimaten sannolikt ligger lite lågt.

På nuvarande estimat och efter det kraftiga kursfallet den senaste dryga månaden värderas Betsson till p/e 13,6 respektive 12,4. Den föreslagna utdelningen på 4,51 kronor innebär en direktavkastning på 4,3 procent. Prognoserna för de närmaste åren ger direktavkastningar på 5,0 respektive 5,4 procent.

De senaste månadernas händelser i Betsson visar att aktiemarknaden kanske blåst faran över lite för tidigt vad gäller de politiska riskerna förknippade med nätspelsbranschen. Värderingen på nuvarande prognoser börjar också komma tillbaka ned mot de p/e 12 som var standard för några år sedan. Direktavkastningen i aktien ser också åter attraktiv ut.

Börsen är rejält skakig för tillfället och vi anser överlag att man ska vara försiktig med sin aktieexponering. Betsson känns dock på nuvarande nivåer som en risk värd att ta. Verksamheten har historiskt visat sig vara okänslig för konjunktursvängningar och den underliggande tillväxten är fortfarande stark. Rekommendationen blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Betsson B Köp 115,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -