Haldex ras är överdrivet

Aktieanalys Även inräknat ett tufft 2016 ser Haldex-aktien lågt värderad ut efter att ha rasat i snart ett års tid. Aktien är märkligt svag men vi har rent fundamentalt svårt att se den som annat än köpvärd.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Bromstillverkaren Haldex hade redan före torsdagens bokslutsrapport fått se sin aktiekurs halveras från toppnivån i april i fjol. Oro för en svagare lastbilskonjunktur i USA i kombination med interna problem har bidragit till att pressa aktien.

Vinstprognoserna har successivt under året justerats ned och förväntningarna var inte direkt högt ställda inför torsdagens rapport. Utfallet blev dock en riktig kalldusch på alla fronter. Resultatet före skatt var nästan 25 procent lägre än väntat och den föreslagna utdelningen var bara 2 kronor per aktie. Snittprognosen var 3,05 kronor.

Tonläget i rapporten var dessutom rätt bistert när det gäller det innevarande året. Vd Bo Annvik räknar inte med att under 2016 kunna överträffa vare sig 2015 års omsättning eller marginal. Enligt SME Direkts sammanställning väntades heller inte något intäktslyft under 2016 men väl en fortsatt förbättring av den underliggande lönsamheten. Reaktionen på bokslutsrapporten blev våldsamt negativ. Aktien var som mest ned nästan 19 procent i den tidiga handeln på torsdagsmorgonen.

Det är som väntat den nordamerikanska marknaden som väntas tynga 2016. Signalerna är tydliga om att tillverkningen av lastbilar och släp är på väg nedåt. Volvo gjorde exempelvis i sin bokslutsrapport bedömningen att totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika kommer att backa med knappt 15 procent i år.

Nordamerika svarar för 55 procent av omsättningen inom Haldex. Bolaget har världsledande teknik inom trumbromsar vilket är betydligt vanligare i USA än i Europa vilket förklarar den stora exponeringen mot regionen. Under fjolåret drabbades dock Haldex av kvalitetsproblem med en av sina bromscylindrar vilket ledde till återkallelser, kapacitetsbrist och minskad försäljning.

Haldex har lagt mycket tid och resurser på att minimera goodwill-förlusten till följd av återkallelsen och Bo Annvik har själv rest runt till de största kunderna i Nordamerika för att säkerställa att förtroendet förblir intakt. Problemen bidrog dock till att försäljningen i Nordamerika backade med 14 procent i fjärde kvartalet justerat för valutaeffekter och med 5 procent för helåret 2015.

Efter att Haldex nytillträdda Nordamerikachef tvingades lämna sin post av privata skäl i början av 2016 har Bo Annvik själv beslutat sig för att ta över ansvaret för regionen. Han skriver i rapporten att han inte kommer att lämna över verksamheten till en efterträdare förrän han säkerställt att den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Med nya produkter på väg ut på marknaden, bland annat skivbromsar, säger sig Bo Annvik vara säker på att Haldex kommer ta sig tillbaka till tidigare omsättningsnivåer i Nordamerika men han flaggar samtidigt för att det kommer att ta tid. Han väntar sig inte synbara effekter förrän mot slutet av 2016.

I Europa har utvecklingen varit mer stabil. Regionen svarar för 33 procent av omsättningen och intäkterna steg organiskt med 1 procent under 2015. I Europa säljer Haldex mestadels skivbromsar vilket är en tillväxtprodukt för bolaget. Stora kontrakt har tecknats med tillverare av både trailers och lastbilar som kommer att bidra till ökande volymer under kommande år.

Utsikterna för lastbilstillverkningen i Europa under 2016 är ljusare än de är i Nordamerika. I Europa säljer dock Haldex mer till trailertillverkare än till lastbilstillverkare så de nordamerikanska prognoserna för lastbilar väger tyngre i bolagets framtidsutsikter. Bo Annvik skriver dock i sitt vd-ord att orderingången ökar i Europa och att marknaden ser lovande ut.

Haldex har nyligen avslutat sitt omfattande besparingsprogram som syftade till att sänka kostnadsnivån med 100 Mkr. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal på 10 procent och utfallet för fjolåret blev 9,3 procent om man räknar bort engångsposter (6,8 inkluderat dessa).

För att ta sista klivet mot lönsamhetsmålet satsar bolaget bland annat på att stärka sin eftermarknadsaffär. Den svarar i dag för knappt 45 procent av omsättningen och håller generellt sett högre lönsamhet än övrig försäljning. Utbudet av reservdelar har exempelvis breddats mot billigare alternativ för att nå även tredje och fjärde ägare av fordon. Dessa har inte samma krav på livslängd som första och andra ägaren.

Bolaget har även som sagt varit framgångsrika i sin lansering av produkter för skivbromsar. Dessa är absolut vanligast i Europa men Haldex introducerar dem nu även i Nordamerika och siktar på att ta hem ytterligare tillverkningskontrakt. Bolaget ska även bygga upp sin eftermarknadsaffär inom området.

Enligt SME Direkt väntades Haldex före torsdagens rapport minska omsättningen med 1,5 procent under 2016. Den justerade rörelsemarginalen väntades öka till 9,4 procent. Bo Annvik säger dock i samband med rapporten att en underliggande marginal på 8 procent är mer rimligt att förvänta sig för året.

Det indikerar i så fall ett resultat i trakterna av 5,40 kronor per aktie givet de övriga antaganden som analytikerna gjort. Med dagens aktiekurs ger den prognosen ett p/e-tal på 10,9 för innevarande år.

För 2017 var snittprognosen före torsdagens rapport en tillväxt på 3,7 procent och en underliggande rörelsemarginal på 10 procent. Vinsten per aktie spåddes då bli 7,14 kronor. Det ger ett p/e-tal på dryga 8, men prognosen lär komma ned en bit.

Den föreslagna utdelningen innebär en direktavkastning på 3,4 procent.

I och med torsdagens ras har Haldex-aktien tappat nästan 60 procent sedan toppen i april i fjol. Kursen är tillbaka på nivåer från 2013 så en hel del av de förväntningar om stigande lönsamhet som byggts in i aktien är nu uttagna igen. Givet de förbättringar som ändå synts de senaste åren tycker vi det känns orättvist.

Nu blir marknaden i Nordamerika svag under innevarande år men Haldex har redan visat att det kan prestera marginaler kring 9,5 procent. Blir 2017 ens i närheten av vad som förväntades innan torsdagens rapport så är Haldex-aktien väldigt attraktivt värderad på dagens nivåer.

Det ska dock påpekas att Haldex-aktien har sett billig ut hela vägen ned och trots att köprekommendationerna haglar över aktien så bara fortsätter den att rasa. Det ska man som investerare ha med i åtanke innan man eventuellt bestämmer sig för att köpa, liksom det allmänt väldigt sura börsklimatet för tillfället.

Rent fundamentalt har vi dock svårt att se Haldex-aktien som annat än köpvärd på dagens mycket nedkörda nivåer.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 58,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -