Tre lockande hedgefonder

Fondanalys Den som är beredd att ge upp lite avkastning för att undvika kraftiga fall kan med fördel titta på så kallade lång/kort-hedgefonder. Placera har tre favoriter.

Det finns fonder som lyckats balansera mellan börsens upp- och nedgångar på ett förträffligt sätt. Placera har hittat tre riktigt intressanta så kallande lång/kort hedgefonder med olika risknivå.

För lång/kort-hedgefonder är inte totalavkastningen det viktigaste utan att uppvisa en jämn avkastning, och framför allt inte falla i värde. För den som vill läsa mer om hur lång/kort-hedgefonder fungerar hänvisar vi till artikeln både lång och kort – så här funkar det.

Gemensamt för Placeras favoriter är att de har levererat en betydligt bättre riskjusterad avkastning jämfört med Morningstar kategoriindex de senaste tre åren.

Den första är Gladiator, en lång/kort-fond som har högst risk. Fonden förvaltas av erfarne Max Mitteregger sedan starten i februari 2005. Normalt placerar Gladiator i företag som har ett börsvärde på minst tre miljarder kronor. Fonden kan också använda belåning, och nettoexponeringen kan variera mellan +150 och -50 procent.

Även om det är en aktieorienterad hedgefond har samvariationen med Stockholmsbörsen varit låg de senaste tre åren. Fjolåret klarade Gladiator med glans, avkastningen slutade på plus +20procent, när börsen bara orkade med 8 procent inklusive utdelningar. 

De senaste tre åren har Gladiators värde stigit under 25 enskilda månader, vilket motsvarar 70 procent. Det är riktigt bra. Historiskt har Max Mitteregger lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt. Sedan starten har den ökat med drygt 245 procent i värde, samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar ökat med 100 procent. Fondens genomsnittliga avkastning per år uppgår till 12 procent.

Fondsparare som funderar på Gladiator ska inte tro att fonden klarar alla marknadsklimat. Under 2008 backade den med 30 procent när börsen som helhet gick ned närmare 40 procent. Under Greklandsoron 2011 hade dock förvaltaren lärt sig sin läxa och Gladiator ökade 10 procent när börsen backade med 11 procent.

Jämfört med övriga fonder vi granskat har Gladiator en högre risk, mätt som standardavvikelsen uppgår den till drygt 12,4. Det kan jämföras med Stockholmsbörsens 13,5 och kategorisnittet på 8 procent. Vi anser att fondens historiskt goda avkastning uppväger den högre risken med råge.

Men det finns nackdelar. En av dem är att minsta tillåtna investering är hög, 100 000 kronor. En annan nackdel är att fonden är månadshandlad. Avgiften ligger dock på normala nivåer för hedgefonder, den fasta uppgår till 1 procent per år och den rörliga på 20 procent på den del av avkastningen som överstiger räntan på 90-dagars statsskuldväxlar.

Nästa hedgefond är Norron Select R. Ansvarig förvaltare är den tidigare tradern Nicklas Granath. Fonden är främst koncentrerad till aktier i likvida nordiska storbolag. Förvaltarna jobbar med ett långsiktigt kärninnehav på 5-6 positioner. Utöver dem har de en aktivt handlad del av fonden, en så kallad ”tradingportfölj” på 10-15 positioner med fokus på kortsiktiga felprissättningar.

Den långa delen av fonden skyddas i varierande grad med korta positioner i utvalda enskilda aktier, indexterminer och indexderivat. Nettoexponeringen varierar i hög grad och bygger bland annat på en bedömning av marknadstron, volatiliteten samt så kallad alpha-trend, vilket är förvaltarnas förmåga att skapa överavkastning under vissa perioder.

Norron Select förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15 procent. Den senaste treårsperioden har volatiliteten varit i det lägre intervallet, 7,8 procent, vilket är nivå med Morningstar kategorisnitt och betydligt lägre än Stockholmsbörsens 13,5 procent.

Fonden, som nyligen fyllt fem år, har kortast historik av de tre fonderna vi granskar. Sedan starten har fonden avkastat drygt 40 procent, jämfört med Stockholmsbörsen som gått upp knappt 50 procent. Med tanke på den lägre risken än Stockholmsbörsen som helhet tycker vi att det är bra.

Under fjolåret blev avkastningen knappt 11 procent, när börsen bara orkade med 8 procent. De senaste tre åren har Norron Select R stigit i värde under 25 enskilda månader, vilket motsvarar 70 procent. Historiskt har teamet lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt.

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor. Den fasta fondavgiften är 1,5 procent per år och den rörliga avgiften är 20 procent på avkastningen överstigande fondens högsta NAV, pris per fondandel, vilket innebär att fondens pris per fondandel alltid måste överstiga tidigare högsta värde innan rörlig avgift kan tas ut. 

Slutligen har vi Adrigo Hedge som har den absolut lägsta risken bland våra lång/kort-hedgefonder. Fonden förvaltas av Göran Tornée och Håkan Filipson sedan starten i december 2006.

Adrigo Hedge investerar på den nordiska marknaden och tittar i första hand på stora och medelstora bolag med god likviditet. Förvaltarna jobbar med kassaflödesbaserade modeller. Några exempel på områden som förvaltarna inte investerar i är bioteknikbolag och exploateringsbolag.

Portföljen består vanligtvis av 25-35 aktieinnehav och lika många korta (blankade) positioner. Med en sådan balans är förutsättningarna goda för avkastning hur än börsen rör sig. Dessutom sprider fonden investeringarna mellan olika typer av företag och branscher, återigen för att minska riskerna.

Adrigo Hedge nettoexponering ligger vid en normal marknad på 20-50 procent, vilket gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar. Genom att metodiskt arbeta för att reducera risken har risknivån i Adrigo Hedge över tiden varit låg, vilket styrks av att standardavvikelsen de senaste tre åren på låga 3,2 procent.

Att det aktiva arbetet med risknivån burit frukt visar fondens utveckling under de två sämsta börsåren sedan starten. När börsindex föll runt 40 procent 2008 minskade Adrigo Hedge med 3,5 procent. Motsvarande siffror för 2011 var -11 procent för börsindex och oförändrat för Adrigo Hedge.

Sedan start har fondens värde ökat 80 procent, jämfört med Stockholmsbörsen som avkastat drygt 100 procent. Värt att upprepa är Adrigo Hedge låga risknivå som sedan start är i genomsnitt är 5 procent vilket är en tredjedel av risknivån på Stockholmsbörsen.

Men det finns också nackdelar. Minsta tillåtna investering är 100 000 kronor och fonden är månadshandlad. Däremot ligger avgiften på normala nivåer för hedgefonder, den fasta uppgår till 1 procent per år och den rörliga ligger på 20 procent på avkastningen som överstiger räntan på 30-dagars statsskuldväxlar.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 2 353,55 -
Norron Select R Köp 142,06 -
Köp 154,92 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -