Indutrade håller ångan uppe

Aktieanalys Indutrade lägger bakom sig ett starkt 2015. Förutsättningarna är goda även inför 2016 och vi ser ingen anledning att ändra vår köprekommendation på aktien.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Teknikhandelsbolaget Indutrade hade ett bra år i fjol. Trots en stor exponering mot europeisk industri och energisektorn, som fortfarande överlag är rätt tröga områden, noterade Indutrade för 2015 en organisk tillväxt i försäljningen på 7 procent och en vinsttillväxt på hela 27 procent. Året avslutades i god stil och orderingången ökade i fjärde kvartalet med 8 procent organiskt.

Att Indutrade klarar oroliga tider så pass bra beror huvudsakligen på att bolaget medvetet satsar på att köpa på sig bolag med unika produkter och starka marknadspositioner inom sina respektive nischer.

Dessutom letar ledningen särskilt efter bolag med mycket återkommande försäljning. Med sammantaget cirka 200 dotterbolag spridda över olika branscher och länder ger det en bra stabilitet i verksamheten över konjunkturcykeln.

Indutrade har som uttalad affärsidé att förvärva och utveckla bolag. Takten har i många år legat på runt ett nytt förvärv i månaden och under 2015 blev facit 13 stycken. Det höga förvärvstempot och en väl fungerande modell för att hantera alla dessa förvärv är en stor förklaring till att bolaget sedan det kom till börsen 2005 kunnat växa betydligt snabbare än de underliggande marknaderna.

Det är också en viktig förklaring till aktiens fina utveckling då Indutrade kan köpa bolag för 5-8 gånger vinsten som sedan värderas upp till det dubbla då de ingår som en del i Indutrade-koncernen.

För Indutrades aktieägare har det höga förvärvstempot varit nära på ett arbitrage under de senaste åren där kursen accellererar ju fler affärer som görs. Upplägget blir inte sämre av de låga finansieringskostnader. Det är dock inte enbart ett finanstrolleri. De förvärvade bolagen kan också dra nytta av att ingå i en större organisation med en större säljkanal och nya kontakter.

Målet för Indutrade är att öka omsättningen med 10 procent om året genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Facit de senaste åren har varit lite blandat på den punkten till följd av tröga underliggande marknader.

Indutrade har nästan 90 procent av omsättningen i Europa varav 30 procent i Sverige. Finland är näst största geografiska marknad och där är efterfrågan generellt svag. Storbritannien är en marknad som Indutrade satsat lite extra på de senaste åren. Det är en marknad som erbjuder goda tillväxtmöjligheter framöver om bolaget kan etablera sig som en pålitlig aktör i landet. Storbritannien/Irland var redan i slutet av 2014 på god väg att bli Indutrades tredje viktigaste marknad.

Koncernen delar in sina många dotterbolag i sex affärsområden. Omsättningsmässigt störst är Special Products, Industrial Components och Flow Technology som tillsammas står för runt 70 procent av intäkterna i koncernen.

Området Special Products är i kraft av sin storlek och höga lönsamhet något av en vinstmotor inom Indutrade och svarade under 2015 för knappt 40 procent av rörelseresultatet, ebita. Lönsamheten försvagades något inom området under fjolåret men med 39 procents omsättningstillväxt ökade ändå resultatet med 35 procent.

Högst lönsamhet av Indutrades affärsområden håller Measurment & Sensor Technology. Det är fortfarande ett litet område men tillväxten under fjolåret var goda 25 procent. Tuffast läge har Engineering & Equipment som är hårt exponerat mot den finska marknaden. Efterfrågan är trög och tillväxten för området uppgick till 1 procent. Lönsamheten har dock förbättrats under året och resultatet steg med 20 procent.

Jämfört med analytikernas förväntningar så var det området Flow Technology som presterade bäst i fjärde kvartalet enskilt. Såväl intäkter, marginal och resultat var bättre än väntat i perioden. Området har relativt stor exponering mot kunder inom energi och offshore-sektorerna så en tillväxt på 13 procent och en förbättrad lönsamhet var inte väntat. Andra sektorer, som exempelvis kemisk industri och kärnkraft, har dock var mer investeringsbenägna vilket kompenserat för de svagare områdena.

I samband med rapporten konstaterade vd Johnny Alvarsson att utgångsläget inför 2016 är fortsatt bra. Hoten från en svagare ekonomi i Kina och Ryssland och låga investeringar i olje- och gassektorerna är inte nya och Indutrade har kunnat hantera dem bra under fjolåret. Tillgången till förvärvskandidater är också fortsatt god enligt vd:n.

Vinstprognoserna för innevarande år har petats upp en aning efter Indutrades bokslutsrapport. Analytikerna räknar nu i snitt med att bolaget ökar intäkterna med 8 procent i år och att lönsamheten förbättras vilket lyfter vinsten per aktie med 15 procent till 25,58 kronor.

För nästa år är prognosen enligt databasen Factset en tillväxt på knappt 7 procent och en ytterligare förbättring av rörelsemarginalen med några tiondels procentenheter. Vinsten per aktie väntas då stiga till 28,32 kronor. De prognoserna ger p/e-tal på 18,8 respektive 16,9.

Den föreslagna utdelningen på 9 kronor per aktie ger en direktavkastning på 1,9 procent. Estimaten för de kommande åren indikerar direktavkastningar på 2,1 respektive 2,3 procent.

Värderingen är i dagsläget ungefär densamma som senast vi tittade på Indutrade-aktien. Estimaten har höjt successivt och med en förvärvskanon som Indutrade blir värderingen lite osäker då det är svårt att i förväg räkna på bolaget när du inte vet vilka förvärv som kommer att genomföras.

Vi räknar med att bolaget håller ångan uppe på samma sätt som de senaste åren och då bör det finnas utrymme för ytterligare upprevideringar av vinstprognoserna.

De låga räntorna och den goda tillgången på finansiering har gynnat bolag som växer snabbt via förvärv. Indutrade-aktien hamnar där lite i samma fack som exempelvis Nibe eller fastighetsbolaget Balder. Gemensamt är också att de haft en stark kursutveckling de senaste åren, har historiskt höga värderingsmultiplar men att de trots det också stått emot den senaste tidens börsfall bra.

Fortsätter börsen att rasa så lär inte heller dessa aktier kunna stå emot i längden, men så länge räntorna är låga och det finns gott om småbolag att köpa upp så är grundförutsättningarna fortsatt goda för bolag som Indutrade.

Aktien har de senaste åren haft ett mönster där den periodvis glider sidledes för att sedan ta ett nytt skutt uppåt och efter en urladdning de senaste dagarna kan en ny andhämtning vara rimlig. På lite längre sikt ser vi dock fortfarande Indutrade som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Indutrade Köp 480,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -