Scandi Standard fortsatt köpvärd

Aktieanalys Scandi Standard erbjuder en konjunkturstabil verksamhet med hygglig underliggande tillväxt. Utsikterna är relativt ljusa för året och vi tycker aktien passar bra i oroliga tider.

Kycklingproducenten Scandi Standard minskade sitt resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period i fjol. Engångsposter tyngde siffrorna men även justerat för detta var utfallet lägre än året innan.

Scandi Standard bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland under varumärken som Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Bolaget har marknadsledande positioner i Sverige och Danmark och är tvåa i Norge. Huvuddelen av försäljningen sker till dagligvaruhandeln men restauranger och storhushåll är också en viktig kundkategori. Bland annat är McDonalds en stor kund.

Omsättningsmässigt svarade Sverige och Danmark i fjol för ungefär 40 procent vardera och Norge återstående 20 procent. Den finska verksamheten är nystartad och bidrar än så länge bara marginellt till omsättningen. Förlusterna tynger dock och bidrog starkt till att Scandi Standard rapporterade ett lägre resultat i årets fjärde kvartal.

Norge har de senaste åren varit en källa till huvudvärk för Scandi Standard. Det är tack vare höga importtullar en väldigt lönsam marknad att verka på för Scandi Standard. Bolaget blev dock för snart ett par år sedan av med Ica som kund i landet vilket resulterade i ett kraftigt tapp. Coop har sedan dess kommit in som ny kund vilket täcker upp för en stor del av Ica-förlusten, om än inte helt.

För ett drygt år sedan hamnade även kyckling i norsk medias fokus då det rapporterades om dålig hantering av köttet och höga bakteriehalter. Det fick efterfrågan på kyckling att dala i landet vilket ytterligare påverkade Scandi Standard negativt.

Under fjärde kvartalet i fjol repade sig dock efterfrågan i Norge och Scandi Standard rapporterar en underliggande tillväxt i landet på hela 24 procent. Scandi Standards leveransavtal med Coop trädde i kraft under hösten och ger ny starkt avtryck i försäljningen.

Allt är dock inte frid och fröjd i Norge. Den kraftiga tillväxten till trots föll resultatet i landet. Rörelsemarginalen sjönk till 6,7 procent från 9,0 procent för ett år sedan. Utförsäljning av lager och en sämre försäljningsmix låg bakom lönsamhetstappet. I norska kronor föll rörelseresultatet med 7 procent.

Utvecklingen i Danmark var den rakt motsatta mot Norge i fjärde kvartalet. Försäljningen minskade men lönsamhet och resultat förbättrades. Den danska verksamheten säljer en hel del på export och på det området råder en hård prispress. Underliggande backade därför omsättningen med 3 procent i kvartalet.

Scandi Standard har dock genomfört effektiviseringar i såväl produktion som i distributionskedjan i Danmark vilket gjorde att rörelsemarginalen trots de lägre volymerna steg en halv procentenhet. Rörelseresultatet förbättrades därmed med 6 procent i kvartalet.

Om utvecklingen i Danmark och Norge var lite blandad för Scandi Standard så var Sverige mer entydigt positiv. Omsättningen ökade med 17 procent organiskt i kvartalet och rörelseresultatet stärktes 11 procent. Precis som i Norge var det framför allt försäljningen av kylda produkter (till skillnad från frysta) som ökade. I Sverige har Scandi Standard även lanserat en hel del nya produkter vilka bidragit till tillväxten.

Produktutveckling är en av de faktorer som har drivit på tillväxten i kycklingförsäljning de senaste åren. Under 2015 har Scandi Standard ökat sina investeringar i produktionskapacitet för färdiglagade produkter. Scandi Standard ökade antalet lanseringar under fjolåret på samtliga sina marknader. Bolaget fortsätter också att fila på sin produktionsapparat för att krama ut maximal effektivitet.

Förvärv och fusioner är en viktig del av Scandi Standards historik. Under fjolåret genomförde bolaget ytterligare ett par förvärv. Dels togs klivet in på den finska marknaden via köpet av Huttulan Kukkos nystartade verksamhet i landet.

Scandi Standard avtalade även om förvärv av svenska Lagerbergs som är tredje största producent av kyckling i landet. Den affären har dock stött på ordentlig patrull. Konkurrensverket motsätter sig köpet då de menar att den skulle skapa en allt för dominerande aktör på marknaden. Domstolsförhandlingar väntar nu men Scandi Standard skriver i fredagens rapport att bolaget redan nu aktivt söker efter alternativa produktionsmöjligheter i södra Sverige.

Lagerbergs omsatte 300 Mkr 2014 att jämföra med Scandi Standards 5,3 miljarder kronor. Skulle affären inte bli av kommer det således inte att påverka vinstprognoserna i någon större utsträckning.

Förväntningarna på Scandi Standards resultat 2016 har successivt skruvats ned sedan i höstas. Enligt databasen Factset är snittprognosen i dagsläget en vinst per aktie på 3,81 kronor. Omsättningen spås öka med knappt 8 procent samtidigt som lönsamheten stärks.

För 2017 är prognosen en tillväxt på 5,6 procent och en ytterligare förstärkning av rörelsemarginalen. Vinsten per aktie stiger då i snittprognosen till 4,73 kronor. De prognoserna ger p/e-tal på 14,6 respektive 11,7 för de kommande åren.

Den föreslagna utdelningen på 1,80 kronor ger en direktavkastning på 3,2 procent. Prognoserna för de kommande åren indikerar direktavkastningar på 4,1 procent respektive 5,1 procent.

Förväntningarna på Scandi Standard är relativt högt ställda de kommande åren. Historiskt har bolaget snittat en tillväxt på drygt 4 procent om året, något mer än de underliggande marknaderna. De senaste åren har dock framför allt problemen i Norge hållit tillbaka tillväxten. Återtagna andelar där kommer ge omsättningen en skjuts i år.

Bolaget har en målsättning om att lyfta rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar till 10 procent. I fjol blev den 8,8 procent justerat för engångsposter och analytikerna räknar med att den når målet 10 procent till år 2017. Scandi Standard har investerat en hel del i kapacitet och stigande volymer bör ge en bra hävstång i resultaten. Estimaten är således inte orimliga.

Dagligvaruhandeln har den goda egenskapen att den är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Det är en extra attraktiv kvalitet i ett läge då börsen är så nervös som den är i dagsläget.

Med bra vind i seglen i både Sverige och Norge samt goda förutsättningar att ytterligare lyfta lönsamheten tycker vi sammantaget att Scandi Standard fortsatt är en köpvärd aktie.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandi Standard Köp 55,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -