En helig graal i portföljen

Krönika Årets volatila indelning på börsen har bidragit till att jag vill minska risken i min tjänstepension. Jag har hittat ett sätt som jag tror kan ge god avkastning till mycket låg risk.

Äntligen har jag fått över en viss del av min tjänstepension från det dyra försäkringsbolaget till mitt konto som jag kan förvalta efter eget huvud. Det tog några månader men nu är väntan över och pengarna ska placeras. Men efter årets skakiga inledning är jag intresserad av låg risk.

Jag har valt två nya fonder som jag tror på långsiktigt. Genom att investera i dessa är tanken att de två fonderna tillsammans ska sänka risken i portföljen kraftigt utan att behöva ge avkall på avkastningen.

Är det överhuvudtaget möjligt? Ja, baserat på historisk utveckling för fonderna är det faktiskt det. Så här gör jag:

Baserat på historisk avkastning sedan årsskiftet 2014/2015 kan jag läsa mig till att blandfonden Sensor Sverige Select och CTA-fonden Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge haft en tydlig tendens att röra sig i motsatt riktning till varandra.

Min idé är enkel, genom att vikta fonderna i två lika stora delar får jag en mycket lägre risk och högre riskjusterad avkastning i min tjänstepensionsportfölj.

I den vänstra grafen ser vi de två fonderna jag valt. Det är tydligt hur deras investeringstrategier resulterat i att de oftast rör sig i motsatt riktning till varandra.

Kombinationen av de två innebär att de tar ut lite av varandras avkastning men samtidit minskar risken betydligt i portföljen. De båda fonderna har haft en positiv avkastning över tiden, vilket innebär att om de bägge fortsätter leverera positiv avkastning som de gjort historiskt så kommer risken att den kombinerade strategin bli betydligt lägre samtidigt som avkastningen fortfarande blir hög.

Historisk utveckling är som bekant ingen garanti för framtida avkastning men det går inte att blunda för att Sensor Sverige Select haft en mycket bra riskjusterad avkastning. Sensor arbetar aktivt med sin aktie- och räntexponering.

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge är en så kallad CTA, som arbetar med modellbaserad terminshandel och handlar på aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Den här typen av hedgefond har möjlighet till positiv avkastning som över tid är oberoende av hur aktiemarknaden och räntemarknaden utvecklas.

Oftast fungerar modellbaserad terminshandel som bäst när aktiemarknaderna faller kraftigt under en längre period. Historiskt har fonden en avkastning som har mycket låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Den har haft en mycket bra riskjusterad avkastning under perioden.

Under mätperioden har Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge avkastat, 13 procent till en standardavvikelse på drygt 10 procent. Sensor Sverige Select har en motsvarande standardavvikelse och levererat en avkastning på knappt 20 procent, vilket är riktigt bra för en blandfond.

För att illustrera min strategi med de två fonderna har jag skapat en fiktiv portfölj på de historiska tidsserierna. Jag har gjort det enkelt och likaviktat investeringen, det vill säga teoretiskt investerat 50 procent i respektive fond.

I den högra grafen ser man den nya portföljens tidsserie jämfört med utvecklingen för OMXS 30 inklusive utdelningar.

Den nya 50/50-strategin får väldigt fina egenskaper genom att risken reduceras till låga 4 procent mätt i standardavvikelse på historiska data. Det kan jämföras med standardavvikelsen i en mer riskfylld företagsobligationsfond - med andra ord riktigt bra med tanke på att det är en volatil mätperiod.  

Den historiska avkastningen under perioden för portföljen är hela 16 procent, vilket får anses extremt bra jämfört med indexutvecklingen för Stockholmsbörsens 30 största bolag, som var negativ till en betydligt högre risk.

Är det verkligen möjligt att minska risken så mycket och ändå få så bra avkastning, frågar du dig säkert.

Ja, i alla fall i baserat på historiska siffror. Fonderna har rört sig mot varandra under stora delar av perioden samtidigt som bägge haft positiv avkastning.

Det jag gör är att utnyttja en av den finansiella teorins stöttepelare – diversifiering. Genom att sprida riskerna så minskar den totala risken till en fortsatt hög förväntad avkastning.

Nu har jag skapat ett långsiktigt val av fonder som gemensamt passar bra in i min långsiktiga tjänstepension och som ger en hög förväntad riskjusterad avkastning oberoende av marknadens framtida rörelser.

Jag kommer definitivt att sova lite lugnare om natten med min nya huvudkudde – min heliga graal.

Med ovanstående resonemang hoppas jag att det ska inspirera till nya intressanta portföljfunderingar för er läsare.

Men det tål att upprepas, min strategi bygger på att fondernas historiska avkastningsmönster ska upprepas i framtiden. Så nu är det upp till förvaltarna av fonderna att leverera efter mina förväntningar.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -