Så sparar jag till barnen

Krönika När jag sparar till barnen har jag en längre horisont och är därmed villig att ta större risker för att öka chansen till rejäl avkastning. Här berättar jag hur jag tänker kring ungarnas sparande.

ISK-sparande för barnen, men i eget namn, är en bra början, liksom månadssparande i fonder. Att månadsspara har flera fördelar: Du sprider riskerna över tiden och kan i bästa fall köpa billigt när börsen är lågt värderad och vice versa. Överföringen till kontot sker automatiskt (enkelt!) och även små summor blir stora på sikt med ränta på ränta-effekten.

Totalt månadssparar jag i åtta fonder. Riskspridning mellan olika regioner, länder och valutor är viktigt. Dock ligger vikten på Sverige, där pengarna ska investeras och konsumeras på sikt.

Didner och Gerge Aktiefond, som slagit index på såväl ett, tre, fem som tio år – och därmed betalat tillbaka den årliga förvaltningsavgiften på 1,22 procent med råge - placerar i stora bolag, vilket är att föredra efter småbolagsfondernas starka uppgångar under fjolåret.

Utanför Sverige faller valet på SPP Aktiefond Global A, en global indexfond med bra riskspridning och låg förvaltningsavgift.

Därtill har AMF Aktiefond Europa en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent (lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder) och SEB Nordamerika små och medelstora bolag lockar med exponering mot den inhemska konsumtionsdrivna USA-ekonomin och mindre exportberoende bolag.

USAs andel av världens börsvärde är mellan 50- 60 procent och landet växer mer än sitt historiska snitt med hög konsumtion. Därtill investerar fonden i kvalitetsbolag, vilket passar bra i barnportföljen.

Tillväxtmarknaderna har haft det tufft sedan 2011. Börsvärdet utgör endast 12 procent av MSCI:s Världsindex. Samtidigt bor 85 procent av världens befolkning här och tillväxtländerna står för en ökande del av global BNP, något jag givetvis vill ta del av. Odin Emerging Markets Fond är en aktivt förvaltad fond som placerar i värdeskapande företag och avviker markant från index. Det torde ge barnens portfölj en bra riskspridning.

Teknik är som bekant ett annat område med tiden för sig. Den tekniska utvecklingen fortsätter skapa bra tillväxtmöjligheter för innovativa och välskötta bolag över hela världen. Apple är det främsta exemplet. Bolaget var lika stort som Volvo 2004. Idag är Apple värt 27 gånger mer.

Lannebo Vision är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher som teknologi, telekom och hälsovård. Investeringsprocessen är analysdriven och tonvikten ligger på USA.

Det ligger i tiden att satsa på sol och vind som energikällor. Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter, vilket blev tydligt vid miljökonferensen i Paris där världens ledare enades om koldioxidreducerande mål.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond som erbjuder investerarna en bra riskspridning genom att placera globalt i tre miljöområden med starka trender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Barnportföljens sista placering är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som indirekt är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda.

Genom att investera i investmentbolag som är aktiva ägare i sina portföljbolag har Spiltan Aktiefond Investmentbolag förutsättningar att erbjuda bättre avkastning än en traditionell indexfond över tid.

Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,20 procent per år.

Jag har gjort det enkelt med att månadsspara lika stor del i varje fond och jag rebalanserar portföljen vid varje årsskiftet till lika stora fonddelar.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -