Hexpol redo att slå till igen

Aktieanalys Polymerspecialisten har en stark balansräkning och letar förvärv. Det borde lyfta vinsterna som belastas i år av prispress som en följd av låga oljepriser.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 19 den 9 maj. Läs mer om Börsveckan.

När investerare hör talas om kursuppgångar i storleksordningen 5 000 procent tänker de flesta nuförtiden på Fingerprint. Men även Hexpol har lyckats glädja sina ägare med en sådan makalös avkastning.

Januari 2009 stod aktien som lägst i 1,44 kr (justerad för split) i samband med Lehman-krisen. Bara ett år tidigare delades Hexpol ut till Hexagons aktieägare och noterades som ett separat bolag. Trots ett försäljningstapp på 18 procent lyckades Hexpol visar ett rörelsemarginal på 6 procent under 2009.

Sedan dess har aktien följd med den starka operationella tillväxten. Genom en kombination av hög organisk och strukturell tillväxt lyckades VD Georg Brunstam öka omsättningen från 3,2 miljarder 2008 till 11,2 miljarder 2015. Rörelsemarginalen har under samma period förbättrats från 9,7 till 17,5 procent.

Hexpol är världsledande inom polymera produkter med starka globala positioner inom avancerade ”compounds”, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer.

Bolaget satsar på ett begränsat antal nischområden och kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar.

Koncernen är organiserad i två affärsområden, Hexpol Compounding (93 procent av omsättningen) och Hexpol Engineered Products (7 procent).

Med 67 procent av försäljningen har Hexpol en av de största exponeringar mot Nordamerika på Stockholmsbörsen. Bara 3 procent av försäljningen sker till kunder i Sverige.

Nyckeln till Hexpols framgång är en djup och bred polymer- och applikationskompetens. Inom affärsområdet Compounding är exempelvis 80 procent av de i Europa marknadsförda produkterna baserade på unika egenutvecklade recept och koncernen erbjuder kunderna tekniksamarbete för framtida utveckling.

Hexpol har lyckats utomordentligt att ta tillvara på trenden inom gummikomponenttillverkning där många aktörer väljer att övergå från en blandningsverksamhet i egen regi till ”outsourcing”. Affärsområdet Compounding är en av världens ledande leverantörer av avancerade polymera compounds av hög kvalitet för krävande applikationer.

Kunderna är tillverkare av polymera produkter och komponenter, som ställer höga krav på kvalitet och leveransförmåga. Marknaden är global och största slutkundssegment är fordons- och verkstadsindustrin (40 procent av försäljningen) följt av bygg- och anläggningsbranschen.

Tillverkningen är huvudsakligen kundorderstyrd och baseras på ett stort antal utvalda råvaror som är till stor del oljebaserade och utsatta för prisfluktuationer. Prissättningen omförhandlas därför flera gånger per år, ibland månadsvis.

Som en följd av det låga oljepriset har Hexpol fått kämpa med prispress de senaste kvartalen.

Rapporten för det första kvartalet 2016 var blandad, med något sämre försäljning men något högre rörelsemarginal än väntad från analytikerkåren (SME Direkt). Trots detta straffades aktien hårt och tappade 6 procent samma dag. Försäljningen på 2 757 Mkr föll med 7 procent jämfört med året innan på grund av väsentligt lägre försäljningspriser.

Priserna på Hexpols huvudsakliga råmaterial har sjunkit ytterligare sedan fjärde kvartalet 2015 och bolaget upplever just nu en stark priskonkurrens på samtliga marknader. Volymutvecklingen var positiv tack vare starka volymer till fordonsrelaterade kunder. Prispress till trots lyckades Hexpol höjer sin rörelsemarginal till 18 procent, från 16,8 procent året innan.

Hexpol är tydligt med att strategin kommer även fortsättningsvis handlar om att växa både organiskt och genom förvärv. Bolaget letar efter intressanta uppköpsobjekt inom sina befintliga kärnområden.

Tack vare den goda lönsamheten och starka kassaflöden är Hexpols finansiella ställning mycket stark. Dessutom var det ett tag sedan att  man gjorde sitt senaste förvärv (januari 2015) så att bolaget har lyckats skapa en nettokassa på 714 Mkr vid slutet av första kvartalet 2016. Soliditeten ökade till 74 procent.

Vi tror att det inte kommer dröja alltför länge tills man kommer använda kassan. I den fragmenterade globala marknaden finns det fortfarande gott om potentiella förvärvsobjekt. Dessutom ökar Hexpol sina organiska satsningar och investera i utökad kapacitet bland annat i Kina, Mexiko och centrala samt östra delarna av Europa.

Enligt data från Factset räknar analytikerna med sjunkande försäljning och resultat per aktie under 2016. I kombination med dagens aktiekurs kring 80 kr innebär estimaten p/e-tal på 19,8 respektive 18,8 för 2016-2017.

Justerad för nettokassan värderas det förväntade rörelseresultatet (EV/EBIT) till 13,9 respektive 13,2 för 2016-2017. Analytikerestimaten brukar dock inte inkludera oannonserade förvärv så här finns det uppsida.

Med detta i åtanke är vi beredda att betala en EV/EBIT multipel på 14 för det förväntade rörelseresultat 2017, vilket ger oss ett rimligt värde för aktien kring 90 kr inom 12 månader. Det räcker för en köprekommendation.

Sebastian Lang, Börsveckan

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HEXPOL B Köp 80,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -