Oroliga tider talar för Saab

Aktieanalys Saab fyllde upp sin orderbok rejält under fjolåret och intäkterna stiger nu. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt de kommande åren ser dessvärre goda ut.

Saab hade ett påtagligt bra år i fjol: Beställningar på såväl Gripen-plan som utbåts- och övervakningssystem svällde orderboken med nära 90 procent. 2016 har varit betydligt lugnare. Endast en större order – en beställning av ammunition värd 1,4 miljarder kronor – rapporterades under första kvartalet.

Företagets välfyllda orderbok gjorde dock att Saab kunde öka sin omsättning med 26 procent jämfört med samma kvartal förra året. Ökade volymer, framför allt inom affärsområdet Dynamics, bidrog till bättre lönsamhet och koncernens rörelseresultat stärktes med 40 procent.

Det första kvartalet är dock traditionsenligt svagt för Saab av säsongsmässiga skäl och sammanlagt väntas det stå för runt 15 procent av årets samlade rörelseresultat.

Sett till förväntningarna överraskade Saab således positivt första kvartalet. Resultatet per aktie landade 24 procent över snittprognosen men omsättningen var också klart högre än väntat, även om rörelsemarginalen något lägre än väntat. En besvikelse var också orderingången som kom in 18 procent under prognos.

Bolagets långa ledtider innebär gör emellertid orderingången per kvartal mindre intressant. Stora order dyker upp med ojämna mellanrum men genererar sedan intäkter under många år framåt. I slutet av mars väntades 46 procent av orderboken levereras först 2019.

Verksamhetens långsiktiga natur gör även att resultaten kan tillåtas pendla mellan kvartalen utan att det leder till allt för stora reaktioner på aktiemarknaden. Samtidigt föredras positiva överraskningar givetvis framför negativa.

Saab har stuvat om en del i sina affärsområden inför 2016. Security and Defence Systems har fördelats på övriga områden: Aeronautics, Dynamics, Surveillance, Support and Services samt Industrial Products and Services. Därtill är Saab Kockums numera en egen enhet.

Resultatmässigt största områden är Aeronautics och Support and Services som tillsammans svarar för drygt hälften av företagets rörelseresultat. Gripen-planen ingår i Aeronautics och den stora order Saab fick från Brasilien i fjol gör att affärsområdet på egen hand svarar för drygt hälften av värdena i orderboken. Brasilien-ordern på 36 stycken plan beräknas vara värd knappt 40 miljarder kronor.

Vd Håkan Buskhe försäkrade i samband med rapporten att den nuvarande politiska oron i Brasilien inte påverkar leveranserna till landet. Affären uppges ha ett brett politiskt stöd.

Mycket intresse kring Saabs framtid har på sistone fokuserats kring Indien. Landet har behov av att rusta upp och förstärka sitt försvar och väntas öka sin försvarsbudget kraftigt de kommande åren. För Saab innebär det stora affärsmöjligheter och även från regeringshåll har det lagts en hel del krut på att positionera Saab i Indien. Både försvars- och statsministern har besökt Indiens premiärminister jämte Saabs vd.

Två större luftvärnsupphandlingar som på egen hand representerar mångmiljardbelopp står för dörren. På sikt har landet behov av uppemot 200 stridsflygplan och eventuellt även ubåtar. Enligt Håkan Buskhe kan Indien - en relativt liten marknad i dagsläget – segla upp som Saabs största enskilda kund inom tio år.

Även i Brasilien finns på sikt behov av fler stridsflygplan och Saab räknar med att under de kommande 20 åren kunna sälja runt 450 av den nya generationen Gripenplan plus ett antal av den nuvarande versionen.

Saab har som målsättning att nå en rörelsemarginal på 10 procent. För närvarande ligger den kring 7 procent men den väntas nå målnivån om några år.

Volymökningen som krävs för att lyfta marginalen ligger enligt bolaget redan i orderböckerna så det är inte fråga om att jaga in fler stora uppdrag för att nå dit. Däremot blir det viktigt att genomföra de stora utvecklingsprojekt man redan har i sin orderstock på ett bra sätt för att få ut maximal lönsamhet ur organisationen.

Även om Saab redan har en stark orderbok så ser bolaget fortsatt goda affärsmöjligheter på flera håll för tillfället. Dels har konjunkturläget i Europa förbättrats något men framför allt har det säkerhetspolitiska läget försämrats en hel del i och med Rysslands allt mer aggressiva hållning mot sin omvärld, inte minst mot Sverige.

Försvarsanslagen i Europa har minskat under många år men de väntas nu plana ut i Västeuropa och öka i Östeuropa. Det gynnar Saab som väntas växa igen efter några magra år.

Saabs egen prognos för 2016 är en underliggande försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga målet på 5 procent och en oförändrad rörelsemarginal. Enligt SME Direkt räknar analytikerna i snitt med en tillväxt på 6,5 procent och en oförändrad rörelsemarginal på 7 procent. Vinsten per aktie väntas landa på 13,36 kronor.

Nästa år spås intäkterna ökar med 5,3 procent samtidigt som rörelsemarginalen stiger till 8,2 procent. Vinsten per aktie ökar då till 16,87 kronor. De prognoserna innebär p/e-tal på 21,0 respektive 16,6. Direktavkastningen i aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,0 respektive 2,1 procent.

Saab-aktien har haft en stark utveckling de senaste åren och kursen har mer än dubblats sedan Brasilien i slutet av 2013 aviserade sina planer att köpa Gripen-plan. Värderingen är hög i dagsläget men Saab har också en hel del att göra de kommande åren. Kombinationen av stigande vinster och relativt låg operativ risk tenderar att värderas högt på dagens aktiemarknad.

Det allt mer oroliga läget i världen gör dessvärre Saab till en vinnare då försvarsutgifterna ökar igen. Orderingången var som sagt mycket stark i fjol och det finns inte mycket som talar för att efterfrågan kommer att dämpas de närmaste åren, tvärtom. Ledtiderna är långa och aktien lämpar sig bäst som en långsiktig investering. Som sådan tycker vi fortfarande att den är köpvärd.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SAAB B Köp 279,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -