Smarta faktorer som levererar

Fondanalys Placeras fondexpert Pär Ståhl tipsar om en smart fond för den som vill sprida risken när omvärlden blir allt osäkrare: En passiv fond som investerar i nya trender.

En stark trend de senaste åren i investerarkollektivet är faktorförvaltning, även kallat smart beta-förvaltning. Det är enkelt uttryckt en hybrid som försöker ta tillvara det bästa från indexförvaltning (beta) och aktiv förvaltning (alfa).

Aktier väljs baserat på olika egenskaper som är förknippade med högre avkastning fast inte till högre risk. Man granskar aktierna utifrån olika faktorer eller egenskaper. De vanligaste inriktningarna  i faktorförvaltning är: värde, storlek, momentum och låg risk.

Målet är att genom ett bra urval skapa en systematisk modell som överpresterar mot de traditionella marknadsviktade indexen till en lägre risk.

Värdefaktorn är den mest populära att investera efter. Det är företag som oftast är lågt värderade med stabila vinster och bra kassaflöde och stark balansräkning, lite tråkiga bolag helt enkelt. Det är motsatsen till tillväxtaktier, där stora framtida vinster bygger på förhoppningar.

Den amerikanske stjärninvesteraren Warren Buffetts investeringsstil har blivit synonymt med värdeinvesteringar. Det är en långsiktig investeringsstrategi.


En annan populär faktor är företagsstorleken. Studier visar att små bolag tenderar att över tiden skapa högre avkastning än större bolag.

Småbolagseffekten är väl dokumenterad i ekonomisk forskning. Värt att notera är att huvuddelen av forskningen är utförd i USA. Vad man kallar småbolagen USA motsvaras oftast av medelstora bolag globalt.

Momentumeffekten bygger på att investera i aktier som stiger i pris. Aktier tenderar att röra sig i samma riktning under en viss tidsperiod. Momentuminvesteringar är en väldigt aktiv strategi, som leder till att du köper och säljer oftare jämfört med många andra strategier. Har du inga bra modeller, så är svårt att förutsäga när momentumeffekten avtar i en aktie.

Den sista faktorn är låg volatilitet eller låg risk. Här letar man efter aktier som ger lika hög avkastning som marknaden fast till lägre risk. Lågvolatilitetsinvesteringar har varit mycket populärt de senaste åren. Strategin har fungerat mindre bra det senaste halvåret.

Lite förenklat kan man säga att faktortekniker bygger på 20-30 år gammal ekonomisk forskning. Oftast håller ofta sambanden över mycket långa tidsperioder men kanske inte alls fungerar under kortare perioder.

Varför investera efter en enda faktorstrategi, när man kan sprida riskerna och investera i flera av faktorerna för att förbättra avkastningen? Placera har hittat Storebrand Global Multifaktor som framgångsrikt kombinerat de fyra faktorerna i en fond.

Den norska försäkringsjätten Storebrand som även äger det svenska försäkringsbolaget SPP, satsar mycket på modellbaserad passiv förvaltning. Idag har man ett brett utbud av billiga indexfonder. Utöver det har man tagit ett steg till, och utvecklat indexförvaltningen mot modellbaserad faktorförvaltning.

Fonden sköts i Oslo av teamet för systematisk modellbaserad förvaltning. Som brukligt är när det gäller systematisk förvaltning hittar här man fler förvaltare med doktorsexamen och ingenjörsexamen än ekonomer.

Teamet sköter förvaltningen av ett stort antal indexfonder samt några faktorfonder som investerar efter egenutvecklade modeller, på totalt 125 miljarder kronor.

Storebrand Global multifaktors egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 medelstora och stora företag över hela världen. Var och en av de fyra faktorerna står för en fjärdedel – enkelt och transparent.

Jämfört med en global indexfond är Storebrand Global multifaktor bransch- och regionneutral. Det innebär att  Nordamerika och Västeuropa är de största regionerna med drygt 80 procent – väl i nivå med världsindex.

Branschfördelningen avviker inte heller och de viktigaste är finans och industri. Men det finns avvikelser och det är storleken på bolagen man investerar i. Halva fonden investeras i medelstora bolag, vilket är en stor avvikelse jämfört med världsindex som utgörs av 15 procent. 

Fonden tar många små bet, inget innehav väger med är 1,3 procent. De tio största innehaven väger 10,7 procent. Det är en väl diversifierad portfölj med bra riskspridning.

 

Fonden har stigit med hela 71 procent under de senaste tre åren till en lägre risk än både kategorin globala fonder och globalindex, viket framgår av grafen. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat en väldigt hög avkastning sett till risken.

Men det som imponerar är konsistensen i avkastningen – alltså hur jämn avkastningen är. De senaste tre åren har fonden bara haft 25 procent negativa månader. Globalindex har drygt 40 procent negativa månader.

Fonden tappar väldigt lite i dåliga månader. Den är sällan på listan över vinnar- eller förlorarfonder på månadsbasis. Den tenderar att ge en stabil och bra avkastning på månadsbasis – det är riktigt bra.

Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

Förvaltningsavgiften på 0,75 procent per år, är någonstans mellan en indexfond och aktiv förvaltning – ett konkurrenskraftigt pris. Fonden har fem stjärnor av fem möjliga både på tre och fem års sikt hos Morningstar och förvaltar i dag drygt 10 miljarder kronor.

Placera rekommenderar köp på Storebrand Global Multifaktor. Vi ser den som en utmärkt bas i en portfölj. En högpresterande multifaktorfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig globalindexfond.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 017,57 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -