En hedgefond för blåsiga tider

Fondanalys Placeras fondexpert Pär Ståhl tipsar om en hedgefond med två mycket erfarna aktiva förvaltare som har lyckats riktigt bra.

För den som tror på en svajigare börsutveckling framöver finns det alternativ. Det finns hedgefonder som balanserar mellan börsens upp- och nedgångar på ett förträffligt sätt.

En av de framgångsrika är den prisbelönta hedgefonden Prior Nilsson Idea som har levererat en riktigt bra avkastning sedan starten 2006. 

Fondens analysprocess är central tillsammans med en tydlig hantering av risk göra att den är ett utmärkt sparalternativ som en byggsten i en fondportfölj. Svängningarna i portföljen blir lägre och avkastningen över tid bättre riskjusterad. 

Prior Nilsson Idea är en så kallad lång/kort-hedgefond. En sådan fond har större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond.

Fonden har en lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning, det vill säga försäljning av inlånade aktier. (För den som vill läsa mer om hur en sådan fungerar hänvisar vi till artikeln både lång och kort – så här funkar det)

Fonden investerar i europeiska aktier med fokus på Norden.Aktierna har ett marknadsvärde på minst 15 miljarder kronor. 

Investeringsprocessen är analysdriven med fokus på industribolag, fastighetsbolag och finansiella bolag. Investeringsfilosofin definierar inte bolagen efter värde eller tillväxtbolag, utan ser tillväxt och värde som två oseparerbara faktorer i värderingsprocessen. 

I första hand använder de fundamental aktieanalys för att identifiera bolag där man bedömer att det finns en attraktiv riskjusterad avkastningspotential. Stor vikt läggs på att förstå bolaget snarare än att analysera makroekonomiska data.

Mycket av analysarbetet läggs på kvalitativa faktorer i bedömningen av ett bolag. Det berör konkurrenssituation, förekomst av uthålliga konkurrensfördelar samt kvaliteten på bolagsledningen och ägarstruktur.

Förvaltarnas erfarenhet är tydlig. Torgny Prior har erfarenhet aktieanalys och förvaltning sedan 1981 från bland annat Sven Hagströmer Fondkommission, Skandia och Riksbankens jubileumsfond. 

PO Nilsson har varit en långvägare på den tidigare dominanten på svensk finansmarknad, Alfred Berg Fondkommission bland annat som aktiechef. Han började redan 1987 och jobbade där där fram till starten av Prior Nilsson 2002. 

Torgny Prior och PO Nilsson

För fondens blankningar arbetar förvaltarna aktivt med olika optionsstrategier på enskilda aktier och hedgning i indexoptioner för att reducera marknadsrisken och skydda portföljen.

Portföljen är koncentrerad till 20–30 långsiktiga innehav. Fondens positioner kan tidvis vara starkt koncentrerade till ett fåtal bolag. När en investering i ett enskilt bolag görs kan denna uppgå till högst 30 procent av fondens värde.

De fem största betten är, Volvo, SKF, Paradox Interactive, LVMH Moet Hennesy och SEB – som tillsammans står för knappt 30 procent. 

Största investeringen är i Sverige med 68 procent följt av Finland (12)och Frankrike (10). Fördelningen mellan bolagsstorlek är till fördel för storbolag med 72 procent, resterande är jämnt fördelat mellan medelstora och små bolag.

Prior Nilsson Idea har avkastat 46 procent de senaste tre åren – betydligt mer än kategorisnittet för lång/kort-hedgefonder endast avkastat 15,4 procent. Den har även avkastat mer än Stockholmsbörsens 41 procent, inklusive utdelningar. Noterbart är att det har skett till en lägre risknivå än Stockholmsbörsen.

Sedan start har fonden stigit i värde under 43 enskilda månader, motsvarande 71 procent av månaderna, vilket är bra. Historiskt har förvaltarna lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt. 

Ideas bruttoexponering kan variera mellan 50/+150 procent. I praktiken kan man aldrig gå kort marknaden. Bruttoexponeringen är förnärvarande på drygt 86 procent. 

Det ger en nettoexponering på 84,6 procent. Det gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar.

Den fasta fondavgiften är låga 0,20 procent per år. Den rörliga avgiften på 20 procent beräknas dagligen på totalavkastning med kollektivt högsta värde. Det innebär att fondens pris per fondandel alltid måste överstiga tidigare högsta värde innan rörlig avgift kan tas ut, oberoende av hur den enskilde spararens investering gått. Den totala avgiften för 2016 landade på 2,76 procent.

Avkastningen kommer inte billigt, men fondens mål är att leverera en avkastning på mellan 10–20 procent efter avgifter på lång sikt. Avkastningen kan inte förväntas vara linjär över tiden och de som investerar i fonden bör ha en långsiktig investeringshorisont på minst tre år. 

Det är ett plus att fonden är dagshandlad och minsta insättning är 500 kr. Totalt förvaltarfonden 380 miljoner kronor.

Hittills har man lyckats väl med uppgiften och vi rekommenderar köp för spetsfonden Prior Nilsson Idea. 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
PriorNilsson Idea Köp 2 275,59 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -