Placeras globalfonds-favoriter

Fondanalys Stockholmsbörsens uppgång i år är klart godkänd, men det finns många börser som gått bättre. Det kan vara läge att sprida riskerna i fondportföljen. Placeras fondexpert Pär Ståhl har två favoriter bland globalfonderna.

Efter en lång och trög återhämtning ser den globala konjunkturen ut att fortsätta att stärkas och uppvisar en allt större bredd i uppgången. Många länder överraskar med högre tillväxt än förväntat, både i den utvecklade delen av världen och på tillväxtmarknaderna, samtidigt som inflationen är fortsatt dämpad. Det talar för att det positiva börsklimatet kan hålla i sig.

Konjunkturuppgången har spillt över på företagens vinster som nu ökar i snabb takt. Rapportperioden har varit bra på båda sidor av Atlanten. Det har eldat på världensbörser och flera har nått nya rekordnoteringar. MSCI Världsindex som inkluderar tillväxtmarknadsländer handla på nivåer som vi senast såg 2007. Trots rekordnoteringar är inte p/e-talet allt för högt, 16 på nästa år vinster. Det är lägre än både USA-börserna och Stockholmsbörsen.

En fördel med att investera i en globalfond är att det blir en bättre riskspridning på sektornivå, jämfört med Stockholmsbörsen.

Snabbväxande och icke-cykliska teknikbolag och läkemedelsbolag väger lätt på Stockholmsbörsen.

Bland de tio största bolagen på Stockholmsbörsen hittar vi inget teknik- eller läkemedelsbolag (Astra Zenecas huvudnotering är i London).

Det enda konsumentbolaget på listan är H&M, annars är det full pott för industri och finans.

Här är kontrasten stor mot topp tio i globalt aktieindex, där halva listan består av teknikbolag. Utöver det hittar vi Amazon som konsumentbolag och ett hälsovårdsbolag. Inget industribolag letar sig in på den globala listan.

Vill du sprida risken kan det vara värt att investera i en aktivt förvaltad globalfond. Placera har letat bland det stora utbudet av globala aktiefonder och hittat två globala spetsfonder. Men det skiljer mer än man tror, den ena investerar i ett fåtal stora tillväxtbolag och den andra har fokus på flera investeringar främst i medelstora bolag.

Spetsfonden Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity A. Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.

 

Kristian Heugh

Till sin hjälp har han det globala tillväxtbolagsteamet som generar investeringsidéer. De senaste fem åren har fondens avkastning bommat index och kategorin globala tillväxtbolag endast en gång.

Investeringsprocessen består av en grundlig aktieanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Bolagets värdering är central i processen. De ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god tillväxt för kassaflödet. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i bolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden har en koncentrerad portfölj just nu på 32 bolag, men det varierar över tiden - mellan 30–40 bolag är normalt. De tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. Bland de största innehaven hittar vi flera amerikanska teknikjättar. Som enda nordiska inslagen i portföljen hittar vi det danska transportbolaget DSV.

Värt att notera är att kassan i fonden är ovanligt stor - drygt 7 procent - vilket är betydligt högre än snittet bland de globala fondförvaltarna. Med andra ord finns det köputrymme om börserna går ner på sikt.

Fonden har en tydligt viktning mot stora bolag som utgör 83 procent. Investeringar i medelstora bolag är 16 procent. USA är fondens viktigaste geografiska marknad, 45 procent är investerat där. Kina är god tvåa med 23 procent. Fonden har knappt 28 procent investerat på tillväxtmarknader vilket ger fonden en extra krydda. Det avviker mycket från index som endast räknar in bolag på utvecklade marknader, så kallade Developed Markets.

Kristian Heugh har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 225 procent de senaste fem åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 103 procent. Fonden har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererar en väldigt hög avkastning sett till den risk man tar.

Den årliga avgiften är 1,8 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 24,5 miljarder kronor. Placera tycker spetsfonden MS INVF Global Opportunity är köpvärd för den långsiktige fondspararen.

Evli Global B som förvaltas av Hans-Kristian Sjöholm letar investeringar fritt utan påverkan av index, sektorer och geografiska begränsningar och gärna bland medelstora bolag. Förvaltningen är aktiv och investeringsprocessen är analysdriven.

Hans-Kristian Sjöholm

I huvudsak görs investeringar i bolag som genererar ett stabilt och bra kassaflöde över tid. Balansräkningen är dessutom stark och kredithanteringen bra.

Fonden har en koncentrerad portfölj på 84 bolag. Fonden investerar främst i medelstora bolag där knappt 44 procent av kapitalet är placerat. Småbolag utgör 23 procent och resterande del är investerade i stora bolag.

Amerikanska bolag dominerar med drygt 46 procent, följt av japanska bolag med 18 procent. Fonden placerar endast i utvecklade länder. Svenska investeringar står för 3,7 procent. Knappt en tredjedel av bolagen är cykliska konsumentbolag. Näst största sektor är industribolag på 20,2 procent, följt av teknikbolag på 20 procent.

De fem största innehaven väger bara 7,5 procent och inget innehav väger mer än 1,7 procent. Många små innehav ger en bra riskspridning. Tre svenska innehav kvalificerar sig till fonden, de två största är Betsson och Axfood.

De senaste fem åren har fonden stigit med 132 procent, jämfört kategorisnittet på 103 procent. Det är en riktigt bra prestation med tanke på att risken i fonden är likvärdig med kategorisnittet. I år har fonden inte riktigt häng med i börsuppgången, men året är inte slut ännu.

Den årliga avgiften är 1,6 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor av fem möjliga på 3 års sikt och fem på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 2,5 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på Evli Global B.

Placera ser globalfonder som en utmärkt bas i en portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad globalfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på mellan tre och fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 558,96 -
Evli Global B SEK Köp 1 958,46 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -