Så kan du investera fossilfritt

Fondkommentar Det finns flera strategier för klimatmedvetna aktieinvesteringar. En av de aktörer som går längst i sin strävan att minska fossila investeringar är SPP med sitt Plusfondskoncept.

SPP:s Plusfonder har bara varit igång i drygt ett och ett halvt år. Det är inte tillräckligt länge för att göra en ordentlig fondanalys, men det har ett intressant angreppsätt som är värt att se på.

Men det jag tycker är mest intressant med konceptet Plusfonder är att de har valt att investera 10 procent av fondförmögenheten i gröna lösningar. Brukligt med passiva etiska- och hållbarhetsindexfonder är att man exkluderar de bolag som är ”dåliga” – så slutar man här.

Nu har SPP gått steget längre i sin passiva regelbaserade förvaltning.

SPP letar efter bolag som har som mål att hitta lösningar på klimatproblemen. Det innebär att bolagen man investerar i inte behöver ingå i det investeringsunivers som omfattas av indexleverantören MSCI:s index. Det gör att vi faktiskt hittar ett svenskt bolag och några andra spännande miljöbolag från våra nordiska grannländer – gröna lösningsorienterade bolag.

Fonden är en passivfond som utgår från MSCI World index. Det är ett aktieindex som täcker de 23 störst aktiemarknaderna i den utvecklade världen. Man har alltså inga tillväxtmarknadsländer med i indexet. USA väger mest och är den största marknaden på knappt 60 procent.

Det är en indexnära förvaltning, vilket innebär att man följer index men att bolagsvikter i fonden och index skiljer sig åt. Ett av målen med indexnära förvaltning är att fonden försöker efterlikna indexets egenskaper.

I Global Plus-fonden utgår man från MSCI World index som omfattar 1 600 bolag. Sedan börjar en exkluderingsprocess med att ta bort bolag som inte når upp till de standarder och krav man satt upp i regelverket.

Storebrandstandarden är första nivån. Den innehåller breda penseldrag som exempelvis att inte investera i bolag som har korruption, brott mot mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen. Här faller ungefär 100 bolag bort.

Nästa exkludering görs utifrån etik och är ett så kallade utökat hållbarhetskriterier. Det gäller att inte investera i bolag som har mer än 5 procent av omsättningen från tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Nu faller ytterligare drygt 50 bolag till bort från index.

Slutligen tar man bort bolag som har mer än 5 procent av omsättningen ifrån utvinning av fossila bränslen. Här sker den stora exkluderingen, hela 190 bolag faller bort vilket motsvarar drygt 11 procent av MSCI World index.

Totalt har man nu exkluderat och tagit bort bolag motsvarande 20 procent av MSCI World index.

Sedan optimerar man portföljen och en viktig del är nu är att man försöker sänka det så kallade koldioxidavtrycket i fonden ytterligare. Det gör man genom att undgå höga koldioxidintensiva bolag i övriga sektorer. Som exempel kan man ta bort flygbolag inom transportsektorn och ersätta med exempelvis tågbolag.

Till sist lägger SPP till gröna lösningsbolag. Det är investeringar i bolag som ser lösningar på världens klimatutmaningar. Det är inom sju definierade tema-områden, som sträcker sig från fossilfri energiproduktion till gröna transporter. Valet av fler tema-områden är bra. Det ger riskspridning då man inte vet vilka tema-områden som blir framtida vinnare.

Totalt investeras runt 10 procent av fondens värde i lösningsbolag och idag är det runt 80 enskilda investeringar. De bolag som investeras i är i stor del utanför de 1 600 bolag som ingår i indexet.

Det gör att vi hittar flera intressant nordiska bolag, bland annat danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems inom temaområdet förnyelsebar energi/vindkraft.

Norge har två bolag inom förnyelsebar energi/solkraft, REC Sillicon och Scatec Solar. Inom området energieffektivisering har man placerat i svenska värmepumpsspecialisten Nibe.

Nu har fonden hittat sin portfölj som för närvarande består av drygt 700 bolag jämfört med MSCI World Index 1 600 bolag. När man gör så stora avsteg från index och så tar man på sig risker. En är att det blir betydligt mer komplext och svårt att förstå vad man investerar i.

Det blir en regelstyrd passiv förvaltning och det viktigaste är att man upprepar och följer de processer och exkluderingsregler man har satt upp.

Men vi tycker man har lyckats väl med att replikera indexet och hittat en risknivå som är något högre än jämförelseindex. Men avkastningen har varit lite bättre än MSCI World index under perioden.

Framförallt är det ett billigt alternativ att investera i en bättre framtida miljö utan att tappa avkastning.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -