Placera: Vi viktar ned aktier

Vår börssyn Stark global konjunktur och en viss flykt från räntepapper har bidragit till en övertygande börsstart på 2018. Framöver är det nog ändå säkrast att räkna med en något lugnare börsutveckling.

Att det internationella börsåret 2018 fått en flygande start kan knappast ha undgått någon aktieintresserad. Den amerikanska börsen är upp med 5,2 procent i januari (MSCI-index i lokal valuta) medan den genomsnittliga uppgången bland tillväxtekonomierna (Emerging Markets) ligger på hela 6,2 procent.

I Europa är det också mest uppåt, om än i en något lugnare takt. Även den svenska börsen präglas av börsoptimismen men med en uppgång på 2 procent ligger den ändå ganska långt ner på vinnarlistan. Sammantaget får det väl ändå hävdas att vår offensiva aktiesatsning i början av det nya året har betalat sig.

Att den svenska börsen halkat efter, egentligen ända sedan sommaren 2017, beror i huvudsak på att vi har en börstung finanssektor som inte följt med i den internationella uppgången, en brist på framgångsrika tech-företag och kräftgången för HM. Faktorer som riskerar att påverka den svenska börsen även framöver, om än inte i samma utsträckning. Däremot fortsätter cykliska och råvarutunga branscher att gå starkt.

Den internationella börsuppgången beror i sin tur i huvudsak på att den globala konjunkturen fortsätter att förbättras såväl gällande tillväxttakt som bredd. En viktig drivkraft för att företagsvinsterna ska kunna stiga i önskvärd takt även framöver. Kortsiktigt blir det därför extra viktigt att företagsrapporterna för årets första kvartal håller en hygglig nivå och inte utmynnar i några större besvikelser. 

Dessutom ser det ut som att flödet av kapital från räntemarknad till aktiemarknad varit förhållandevis stort under inledningen av 2018. För när räntorna stiger så faller också värdet på obligationer och det blir svårt att få till en vettig avkastning på räntemarknaden.

Det som överraskat allra mest är ändå att den amerikanska dollarn fortsatt att försvagas i inledningen av året. Ränteskillnaden mellan exempelvis tyska och amerikanska korträntor ligger numera på den högsta nivån på närmare 20 år och riskerar att bli än större framöver när Federal Reserve väntas höja räntan medan ECB väljer att vila på hanen.

Det skulle normalt sett gynna dollarn men nu tycks trenden bland stora kapitalinnehavare ändå vara att man väljer att vikta upp andelen euro och andra valutor i sina portföljer i takt med att den globala återhämtningen ser allt stabilare ut. Det riskerar att pressa dollarn även framöver men kan också bidra till att exempelvis europeiska tillgångar får ytterligare ett litet lyft.

Att den internationella, och svenska, konjunkturen fortsätter att utvecklas väl bildar också något av en krockkudde mot större börsfall efter den starka inledningen på 2018. Däremot är det givetvis svårt att se börsuppgången fortsätta i samma takt som hittills utan det är nog säkrast att räkna med några lugnare börsmånader framöver. Det här bidrar till att vi drar ner aktieandelen i vårt allokeringsförslag för februari från 70 till 60 procent.

Det finns också en viss risk för att en fortsatt ränteuppgång, som visserligen bidrar till ett kortsiktigt flöde av kapital från ränte- till aktiemarknad, försämrar värderingskalkylen för aktier i stort. Sammantaget ser vi dock större värderingsrisker på räntemarknaden och bristen på vettiga placeringsalternativ till aktier ser ut att bli allt mer påtaglig framöver. Mot den bakgrunden tror vi också att större rekyler nedåt på aktiemarknaden kanske mer ska ses som köptillfällen än det definitiva slutet på den numera mycket långa börsuppgången.

För att ändå hitta lite diversifiering i allokeringen väljer vi att ta fortsatt rygg på en starkare global konjunktur och ökar andelen råvaror från 5 till 10 procent. Det kortsiktiga problemet på råvarumarknaden är att mycket av de prisuppgångar som skett beror på en sjunkande dollar och att det mesta av avkastningen försvinner när den ska räknas om till svenska kronor. Undantaget är olje- och energipriser. Råvaruplaceringen ser vi dock lite mer ur ett långsiktigt perspektiv och räknar med valutaproblematiken ska bli något mindre påtaglig framöver.

Andra hot mot börshumöret är en mer aggressiv handelsretorik från Donald Trump, finansiell turbulens i Kina och, mer specifikt för Sverige, prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Här famlar vi fortfarande lite i mörkret men gör bedömningen att det inte ska påverka börshumöret på kort sikt.        

Vårt allokeringsförlag för februari blir därmed 60 procent aktier, 10 procent ränteplaceringar, 10 procent råvaror och 20 procent i alternativa investeringar.

Våra tankar i form av ränte- samt alternativa placeringar kan ni läsa om i Pär Ståhls fondtext.

 

 

Läs också: Februariutgåvan av Placeras Strategidokument

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -