Köp godis till utdelningsportföljen

Aktieanalys Cloetta har haft problem med tillväxten en tid. Lönsamheten har dock förbättrats och med en klart lägre värdering än i början av året platsar aktien i en utdelningsportfölj.

Efter ett svagt och problemfyllt 2017 har Cloetta hittills under 2018 förbättrat resultatet avsevärt. Det justerade rörelseresultatet efter nio månader var 26 procent högre än året innan. Trots förbättringen har aktien haft en rejält svag utveckling. Räknat från slutet av januari är kursen ned 25 procent. Estimaten har samtidigt varit stabila och värderingen har således kommit ned en hel del.

Den underliggande tillväxten är svag och har så varit en längre tid för Cloetta. Hittills under 2018 summerar den organiska tillväxten till -2,7 procent. Valutaeffekterna är dock positiva och tillsammans med bidraget från förvärvet av Candyking i fjol har omsättningen i år ökat drygt 10 procent.

Candyking hade vid tidpunkten för förvärvet en betydligt lägre lönsamhet än Cloetta så tillskottet späder ut marginalerna något. Lösgodis står för knappt 30 procent av omsättningen i Cloetta-koncernen och utvecklingen för området har varit rejält svag. Den rapporterade omsättningen är ned nära 13 procent efter nio månader.

Merparten av tappet förklaras av att storkunden Coop gått över till att själva tillhandahålla plockgodis i sina butiker. Cloetta levererar fortfarande till Coop men inte lika mycket som förr. Utöver det så har även den norska försäljningen av godis generellt försvagats till följd av höjd sockerskatt. Lösgodisförsäljningen har även minskat på många andra marknader.

Cloetta håller fortfarande på att integrera Candyking. När bolaget helt och hållet är på plats kommer Cloetta att kunna realisera de fulla synergierna från förvärvet, som uppskattas till 100 Mkr om året. De kommer att uppstå successivt fram till år 2020.

Återstående dryga 70 procent av omsättningen i Cloetta-koncernen genereras av det som kallas förpackade varumärken. Omsättningen för dessa har ökat med knappa 2 procent hittills i år.

När Cloetta tog över Candyking började man omedelbart lägga över så mycket produktion som möjligt i de egna fabrikerna. Denna så kallade insourcing har gått snabbare än väntat och de ökade volymerna innebär bättre kapacitetsutnyttjande i befintliga anläggningar. Det är positivt för lönsamheten men innebär även ökade kostnader för exempelvis ytterligare skift.

Cloetta investerar i befintliga anläggningar för att kunna hantera ännu större volymer då insourcingen fortsätter.

Vd Henri de Sauvage-Nolting skriver i sitt vd-ord i niomånadersrapporten att Cloetta har kompetens och resurser för att vidareutveckla och öka tillväxten inom lösviktsaffären. Det är ett viktigt segment av den nordiska konfektyrmarknaden. Förbättrad lönsamhet är dock huvudprioritet för tillfället. Det kan enligt vd:n innebära att Cloetta ibland måste gå ur kontrakt som är olönsamma eller håller för låga marginaler.

Målsättningen är att nå en rörelsemarginal, exklusive engångsposter, på 14 procent. På årsbasis är marginalen i dagsläget 11,4 procent. Det är en procentenhet bättre än utfallet för 2017. Målsättningen för omsättningen är att den organiskt ska växa i takt med marknaden som brukar sägas växa med 1-2 procent om året över tid.

Det har man som sagt haft problem med de senaste åren. Det tredje kvartalet enskilt var svagt då det varma vädret höll tillbaka godiskonsumtionen. Fjärde kvartalet och speciellt jul- och nyårshelgerna är en stark period på året för Cloetta. Bolaget planerar en ökad marknadsföringsaktivitet under perioden, bland annat då ett antal produktinnovationer ska lanseras.

De analytiker som bevakar Cloetta räknar enligt databasen Factset i snitt med att bolagets vinst för helåret 2018 landar på 1,60 kronor per aktie.

Nästa år är snittprognosen en omsättningstillväxt på en dryg procent och en liten förbättring av rörelsemarginalen. Vinsten per aktie ökar då med 10 procent till 1,76 kronor. För 2020 är prognosen en vinst per aktie på 1,88 kronor.

De estimaten innebär i dagsläget p/e-tal på 14,3 respektive 13,4. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen i Cloetta till 12,4 gånger 2019 års väntade rörelseresultat.

  2018 2019 2020
Omsättning, Mkr 6 242 6 323 6 388
Rörelsemarg., % 11,3 11,6 12,1
Vinst/aktie, sek 1,60 1,76 1,88
Utdelning, sek 0,99 1,13 1,24
Källa: Factset      

 

Direktavkastningen i Cloetta-aktien väntas uppgå till 3,9 procent respektive 4,5 procent de närmaste åren.

Kursfallet i Cloetta sedan början av året har som sagt inte motsvarats av sänkta vinstprognoser. Det rullande framåtblickande p/e-talet har därför kapats i linje med aktien, cirka 25 procent. Kursfallet har även lyft direktavkastningen i motsvarande grad.

Cloetta kan för tillfället kanske inte skryta med någon vidare tillväxt, men efterfrågan är å andra sidan konjunkturoberoende och i grunden stabil. Lösgodisaffären tynger utvecklingen för närvarande, men borde på sikt också innebära tillväxtmöjligheter. I takt med att synergier realiseras bör den även kunna driva vinsttillväxt.

Nya förvärv får sannolikt vänta en stund då skuldsättningen i förhållande till resultaten ligger i toppen av målintervallet.

Cloetta-aktien köper man inte för de snabba klippens skull utan huvudsakligen som en stabil utdelningsaktie att ha i en mer långsiktig portfölj. På dagens nivåer ser värdering och direktavkastning attraktiva ut och i förmodat oroligare börstider tycker vi Cloetta är värt ett köp.

Vi tar därmed rygg på huvudägaren familjen Svenfelt som också tycks se ett köptillfälle efter aktiens kräftgång. Via bolaget Malfors Promotor har de i omgångar köpt aktier hela året. Senast i slutet av oktober man köpte för 24 Mkr.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cloetta B Köp 25,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -