Tio köpvärda fonder i mars

Köptips Finansmarknaderna har fortsatt sin resa norrut i februari. Den starka börstrenden som startade i mellandagarna med tydliga börsuppgångar är nu inne på andra månaden. Jag väljer att göra ett fondbyte inför mars.

Att finansmarknaden är väldigt komplex och svår att förutse är tydligt. Det visar inte minst de stora svängningarna i investerarnas sentiment om. Och det sker när man minst anar det.

I fjol dumpande investerare de flesta tillväxtmarknadsaktier med Kina i täten. Nedgången var tydlig. De globala teknikaktierna som var på allas läppar fram till slutet på augusti hade en brant utförslöpa under hösten. Och brantast var det i december, då investerarna dumpade snabbväxande teknikbolags aktier frenetiskt fram till kulmen nåddes på självaste julafton.

När det var som mörkast i slutet av december hade de globala investerarna minskat sina positioner i teknikaktier till den lägsta exponeringen sedan våren 2009. Nu pratar vi krisstämning.

Men investerarnas sentiment har vänt. De har allokerat allt mer kapital till tillväxtmarknaderna, som tagit över ledarrollen i årets kursuppgång. Och de globala investerarna har åter hittat tillbaka till teknikaktierna. Men uppgången är inte lika bred som tidigare. Det är tydligt när man ser på FAANG-bolagen som i år har en ganska spretig uppgång med stora skillnader i avkastning.

Det allt mer positiva börssentimentet har fått förnyad styrka med stöd av flera faktorer. Det tydliga intresset för tillväxtmarknaderna beror till stora delar på en totalt omsvängning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) i sin penningmarknadssyn.

Marknaden räknade tidigare mer flera räntehöjningar under 2019 från Fed. En faktor som sannolikt skulle upprätthålla en fortsatt stark amerikansk dollar. Och just dollarberoendet är stort på tillväxtmarknaderna. De har oftast små outvecklade kapitalmarknader, vilket gör att lån för både företag och länder oftast tas i amerikanska dollar.

Samtidigt tolkar marknadens aktörer förhandlingarna om nytt handelsavtalet mellan USA och Kina allt mer positivt. En lösning i frågan är inte bara bra för kinesiska och amerikanska börsnoterade bolag, utan för hela den globala finansmarknaden.

En annan positiv faktor är att Kina har fortsatt att stimulera den kinesiska ekonomin. Det uppskattas då många är oroliga att landets BNP-tillväxt ska sjunka mer än förväntat. Och stimulanserna kommer sannolikt att fortsätt under året då det kinesiska kommunistpartiet har 70-årsfest i oktober.

Men visst finns det orosmoln. Handelskriget mellan USA och Kina sänker tillväxten för den globala ekonomin. Något som så klart även slår på bolagens vinster på sikt. Frågan är hur stor inbromsningen blir. Och hur mycket som marknaden tagit i och redan räknat in i börskurserna.

En annan riskfaktor är det brittiska parlamentets beslut i Brexit-frågan i mars. Här har de flesta analytiker avfärdat en hård Brexit, men sannolikheten finns.

Minnet är kort och de flesta verkar ha glömt bort både Brexitvalet och det amerikanska presidentvalet som Trump vann 2016. Men sannolikhet ökar vilket kan göra det stökigt i kontinentaleuropa. Främst i Tyskland som har ett stort handelsutbyte med just Storbritannien.

För den som vill läsa mer om vad som händer på de globala finansmarknaderna hänvisar jag till Placeras makrostrateg Pekka Kääntäs tankar inför mars månad. 

Jag gör ett opportunistiskt fondbyte inför mars, och tar det säkra före det osäkra. Jag tar ut europafonden Jupiter European Growth som får lämna plats för en bred tillväxtmarknadsfond.

Jag följer de globala kapitalflöden som har styrt kosan mot tillväxtmarknaderna. En region som erbjuder hög ekonomisk tillväxt och relativt låga börsvärderingar. Flera börser på tillväxtmarknaderna har nått historiskt låga värderings nivåer.

Listan på billiga börser kan göras lång. De kinesiska fastlandbörserna har efter en stor nedgång nått låga värderingsnivåer. Moskvabörsen värderas idag till ett p/e-tal lägre en 7, samtidigt som direktavkastningen ligger runt 7 procent och landet gynnas av en svag rubel och relativt starkt oljepris. Seoulbörsen värderas till p/e 8 även det är en historiskt låg värdering. Då ska man ha i bakhuvudet att teknikgiganten Samsung Electronics är börsen flaggskepp och väger runt 25 procent av det totala börsvärdet.

Jag passar på att ta in fonden Öhman Etisk Emerging Markets. Det är en indexnära fond med hållbarhetsfokus. Fonden placerar i de största bolag noterade på tillväxtmarknaderna och normalt består av 200 - 400 bolag fördelade på olika branscher.

Fonden följer MSCI Emerging Markets index. Det är det mest erkända och använda tillväxtmarkandsindexet bland världens investerare. Ett index som innehåller drygt 1 000 bolag och täcker bolag noterade i 24 olika tillväxtmarknadsländer.

Fonden utgår från MSCI Emerging Markets index dryga 1 000 bolag och investerar i de bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och uppfyller fondbolagets hållbarhetsprofil för ansvarsfulla investeringar.

Fonden väljer bort att investera i bolag, där mer än fem procent av omsättningen kommer från distribution av vapen, tobak, alkohol, pornografi, spelverksamhet och cannabis. Man är ännu hårdare och har nolltolerans på bolag verksamma med utvinning och distribution av fossila bränslen. Produktion av tobak, pornografi och vapen är det också nolltolerans som gäller.

Utöver exkluderingsanalysen, som är så kallad negativ screening då man väljer bort bolag som inte uppfyller kraven, har fondbolaget även en ESG-analys som görs på återstående bolag. Där platsar bara de 75 procent bästa bolagen i respektive sektor i fonden.

Fonden består idag av drygt 200 bolag. Den hör inte till de billigaste indexfonderna. Men avkastningen de senaste åren talar för att man har hittat ett bra hållbart investeringskoncept.

Då fonden har färre antal bolag än index genom sin hållbarhetsprocess, får de bolag som är kvar större vikt än i index. Det är tydligt när man ser på listan över de fem största bolagen i fonden. Största marknad för fonden är Kina följt av de asiatiska grannländerna Sydkorea och Taiwan.

I år har fonden presterat i toppen av fondkategorin ”Tillväxtmarknader”. Lyfter man blicken och ser på en längre tidsperiod så har fonden också levererat i topp. På tre år hör den avkastningsmässig till den bästa fonden i kategorin och på fem år kniper den en hedervärd tredjeplats.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som tror att aktiemarknaderna fortsätter upp och vill ta mer risk hänvisar vi till någon av våra fyra fonder inom hög och högre risk segmenten.

För den som vill ta hem lite vinster och ta ner risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder.

I medelrisksegmentet finns den billiga indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix. Vi erbjuder två bra aktivt förvaltade blandfonder. Carnegie Strategifond som letar investeringar bland värdebolag och klassas som en balanserad blandfond. Och Sensor Sverige Select som har hett mer tillväxtbolag i fokus och klassas som en aggressiv blandfond.

Atlant Opportunity är det fjärde fondvalet i medelrisksegmentet. Fonden är marknadsneutral vilket gör att den har möjlighet att leverera positiv avkastning även under sämre börsklimat. Vilken den har bevisat under de tre senaste åren.

Lågriskfonderna utgörs förutom IKC Avkastningsfond av räntefonden Spiltan räntefond Sverige.

HÖGST RISK

Basfonder

Swedbank Robur Access Asien: Det är en indexfond som ska efterlikna indexet MSCI Asia exklusive Japan. Det omfattar totalt tio länder, varav sex har tillväxtmarknadsstatus.

Öhman Etisk Emerging Market: En indexnära fond som investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete. Fonden följer utvecklingen för de största bolagen tillväxtmarknaderna. Fonden består normalt mellan 200 till 400 bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets.

HÖGRE RISK

Spetsfonder

UB Infra A: Aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna.

Norron Active RC: Aktiv förvaltning som letar investeringar fritt från påverkan av index. Fonden har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererar en väldigt hög avkastning sett till den risk man tar.

MEDELRISK

Basfonder

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Atlant Opportunity: Är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Som har lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

Sensor Sverige Selecta: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

 

 

Marsutgåvan av Placeras Strategidokument

Det ser ljust ut - och det ser farligt ut

Placeras köpvärda aktier i mars

 

 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Asien A Köp 253,20 -
Öhman Emerging Markets A Köp 195,13 -
UB Infra A Köp 1 614,06 -
Norron Active RC SEK Köp 344,50 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 276,19 -
Atlant Opportunity Köp 1 200,16 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 323,12 -
Sensor Sverige Select A Köp 243,33 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,92 -
IKC Avkastningsfond Köp 117,79 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -