Missa inte ersättning för strömavbrott

Privatekonomi: Om du är en av dem som drabbats av ett strömavbrott som pågått under minst tolv timmar, men inte fått någon ersättning från ditt elnätsföretag, då har du enligt lag två år på dig att begära ersättning. Se här hur du gör.

De senaste åren har hundratusentals svenska hushåll drabbats av strömavbrott till följd av stormar, som till exempel Alfrida och Knud.

De flesta av de som drabbas av längre strömavbrott får automatiskt ersättning från sitt elnätsbolag som kompensation, tack vare den så kallade avbrottsersättningen.

Ellagen säger att elnätsföretagen, utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader efter elavbrottet, måste betala ut avbrottsersättning till kunder som drabbas av ett oplanerat strömavbrott som varar minst tolv timmar i följd.  

Som mest kan avbrottsersättningen ge 20 000 – 30 000 kronor i ersättning för den som förbrukar mycket el.

Men trots ellagens föreskrifter förekommer det att vissa elnätsbolag inte betalar ut ersättningen automatiskt. Det framgår av klagomål som kommer in till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

”Det finns elnätsföretag som räknar avbrottstiden och därmed ersättningen på ett felaktigt sätt. De räknar avbrottstiden från det att konsumenten anmäler strömavbrottet till elnätsföretaget”, säger Anna Carlén, vd Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Allmänna reklamationsnämnden har i flera fall konstaterat att tiden för avbrott ska räknas från det att elöverföringen avbröts, inte från det att konsumenten upptäckt och anmält avbrottet.

Den felaktiga beräkningen av tid kan påverka hur mycket avbrottsersättning som betalas ut, och eventuellt också om ersättning betalas ut automatiskt när företaget åtgärdar avbrottet, om ingen anmälan har gjorts.

Exempel på ett fall hos Allmänna reklamationsnämnden: Kalle drabbas av ett strömavbrott som pågår i drygt tre dygn. Han begär avbrottsersättning samt dröjsmålsränta från sitt elnätsföretag. Kalle hade felanmält två gånger via e-post under avbrottet.

Trots det nekar elnätsföretaget Kalles begäran eftersom det menar att det inte är skyldigt att betala avbrottsersättning för tiden innan företaget fått kännedom om avbrottet, vilket var fyra timmar innan de åtgärdade problemet.

ARN konstaterade däremot att enligt ellagen har Kalle rätt till ersättning om strömavbrottet pågår under en sammanhängande period om tolv timmar. Det spelar ingen roll om eller när Kalle anmäler avbrottet till elnätsföretaget, så länge han söker ersättning inom två år. Kalle fick alltså rätt och elnätsföretaget var därför skyldigt att betala honom avbrottsersättning samt ränta.

Hur vanligt det är med problem med avbrottsersättning som inte betalas ut korrekt är svårt att uttala sig om enligt Anna Carlén, men om du är en av dem som drabbats av ett längre strömavbrott, och inte fått någon ersättning så kan du kontakta elnätsföretagets kundservice och begära ersättning.

”Du har två år på dig från tidpunkten för strömavbrottet, enligt ellagen. Det är bra att kontakta företag med mejl, om du har möjlighet, så att du har kvar dokumentation om vad som sagts i ditt ärende”, tipsar Anna Carlén och tillägger:

”Om avbrottstiden beräknats på ett felaktigt sätt kan du hänvisa till besluten från Allmänna reklamationsnämnden, det brukar räcka”.

Anna Carlén

Konsumenternas energimarknadsbyrå är också intresserade av att veta vilka företag som räknar avbrottstiden på ett felaktigt sätt, och klagomål kan därför skickas in till byrån via webbplatsen.

Om du inte kommer överens med företaget om ersättningsnivå eller rätten till ersättning kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Så mycket kan du få i ersättning

Ersättningen är 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1 000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter, eller minst 1 000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Hur stor nätkostnaden är, i kronor mätt, varierar mycket mellan olika regioner och företag, men normalt betalar en villaägare drygt 11 000 kronor per år, inklusive moms men exklusive energiskatt i nätkostnad.

Exempel. Anja och Stig bor i en villa strax utanför Göteborg. De har en 25 A säkring och förbrukar 20 000 kWh per år. De får betala ungefär 11 000 kronor per år i nätkostnad.

De drabbas av strömavbrott till följd av en storm och blir utan ström under 15 timmar. De får ingen ersättning från sitt nätbolag och hör av sig själva. Nätbolaget är då skyldigt att betala Anja och Stig motsvarande 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden i ersättning (minst 1 000 kr) vilket i deras fall blir 1 375 kronor.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -