Köpvärd installation trots rusning

Aktieanalys Instalco förvärvar bolag i en rasande takt och omsättningen stiger snabbt. Det har även aktien gjort men värderingen är trots det relativt beskedlig och vi tror den har mer att ge.

Snabbväxande installationskoncernen Intstalco har rusat fram på börsen. Sedan starten av 2018 har kursen dubblats. Bolaget är väldigt förvärvsintensivt och under samma period har drygt 25 företag köpts upp. Installationsbranschen är kraftigt fragmenterad med många små aktörer varav många uppenbarligen inte har något emot att ingå i Instalco-koncernen. En förklaring till det är att Instalco låter sina dotterbolag behålla ett stort mått av självständighet.

Bolagen köps upp till 5-6 gånger vinsten och värderas sedan upp till nästan det dubbla när de ingår i Intstalco. Det ger en bra hävstång i affärerna. Instalco är inte jättestora ännu så det blir extra viktigt att man inte köper på sig surdegar. Det hände för något år sedan i Norge och ledde till vikande lönsamhet i den del som kallas Övriga Norden.

Sverige är dock Instalcos absoluta huvudmarknad och den har under första halvåret 2019 svarat för 74 procent av omsättningen och 77 procent av rörelseresultatet. Av de 13 förvärv som hittills genomförts i år har 10 varit svenska bolag så Sverige håller ställningen i koncernen.

De många förvärven har bidragit till en stark tillväxt för Instalco men bolaget verkar också på en marknad i medvind. Den starka byggkonjunkturen har lett till stor efterfrågan på installation av el, vvs och ventilation vilket är Instalcos tre huvudområden.

Installationsföretagen kommer in sent i byggprojekten så bolagen vet som regel i god tid vilka uppdrag som väntar. Det ger en bra överblick av verksamheten och möjlighet att parera svängningar i efterfrågan. Problemet de senaste åren har dock varit att efterfrågan varit för stark och det har varit svårt att hitta personal. Det minskade bostadsbyggandet bör dock underlätta det problemet.

Bostäder svarar för cirka 10 procent av omsättningen i Instalco. Bolaget har istället många uppdrag inom andra typer av husbyggen, exempelvis sjukhus, varuhus och kontor. Uppdragen är huvudsakligen mindre och ligger normalt mellan 1 till 75 Mkr. I takt med att Instalco växt och dotterbolagen blivit fler så har dock bolaget också tagit sig ann lite större uppdrag.

En skillnad mot sektorkollegan Bravida är att Instalco har betydligt lägre andel service-uppdrag. Bravidas omsättning är nästan till hälften service och underhåll medan andelen för Instalco är dryga 10 procent. Resten är entreprenadverksamhet. En hög andel service-intäkter ger minskad påverkan från konjunktursvängningar och stabilare intäktsflöden.

Den underliggande tillväxten för Instalco har mattats i år jämfört med i fjol. Under de första två kvartalen ökade omsättningen organiskt med 2 procent. Jämförelseperioden var stark med en underliggande tillväxt på dryga 8 procent där framför allt det andra kvartalet var väldigt starkt.

Förvärven innebär dock att Instalco totalt sett ökat omsättningen med 22 procent under första halvåret. Det justerade rörelseresultatet har nästan hängt med i samma takt. Marginalen har backat ett par tiondelar till 8,2 procent.

Årets förvärv tillför allt annat lika en omsättning på dryga 1 miljard kronor. Det kan jämföras med fjolårets omsättning på 4,4 miljarder kronor i koncernen. Den snabba tillväxten till trots så ligger skuldsättningen på relativt beskedliga 1,6 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Kassaflödena är starka och bidrar till finansieringen av tillväxten.

De många förvärven leder dock till en fluffig balansräkning där tillgångssidan till hälften består av goodwill. Soliditeten var vid halvårsskiftet knappa 35 procent vilket var en förbättring jämfört med för ett år sedan. En del bokade tilläggsköpeskillingar har återförts i andra kvartalet så alla förvärv utvecklas uppenbarligen inte jättestarkt. Blir tiderna sämre utgör den stora goodwillposten ett klart hot mot resultaten, om än inte kassaflödena.

Enligt databasen Factset väntas Instalco öka omsättningen med 23 procent i år och med 6 procent 2020. För 2021 är prognosen 2,5 procents tillväxt på översta raden. Rörelsemarginalen väntas försvagas något under de kommande åren vilket håller tillbaka vinsttillväxten.

Snittprognoserna för vinst per aktie år 2020 och 2021 ligger på 6,90 kronor respektive 7,10 kronor. De estimaten ger p/e-tal för de båda åren på 13,9 respektive 13,5. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 12,1 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 4 414 5 446 5 778 5 925
Rörelsemarg., % 8,4 8,5 8,1 8,1
Vinst/aktie, sek 5,11 6,80 6,90 7,10
Utdelning, sek 1,50 2,04 2,07 2,14
Källa: Factset        

 

Direktavkastningen i Instalco-aktien väntas uppgå till 2,1 procent respektive 2,2 procent de närmaste åren.

Estimaten för de kommande åren i Instalco räknar in en betydligt lugnare tillväxt än vad som varit fallet de senaste åren. I takt med att bolaget växer kommer såklart den procentuella tillväxten att avta, men för att landa på bara ett par procent år 2021 måste en radikal förändring ske.

I estimaten ligger sannolikt inte några förvärv alls utan de justeras löpande uppåt i takt med att affärerna presenteras. En titt i Factset visar också att estimaten successivt höjts de senaste åren. Värderingen blir således lite skenbart hög.

På 2020 års estimat värderas Instalco idag med en rabatt på cirka 15 procent mot Bravida, som omsätter nästan 4 gånger så mycket och som sagt har en mer konjunkturstabil profil.

Instalco-aktien har stigit 40 procent sedan årsskiftet och lutningen på kursgrafen är brant på sistone. På försiktiga prognoser är dock inte värderingen avskräckande hög. Att den underliggande tillväxten ser ut att dämpas är ett orosmoment liksom den stora goodwillposten i balansräkningen.

Samtidigt pekar det mesta på att byggbranschen ändå kommer att tuffa på hyggligt även de kommande åren. Orderflödena i sektorn har varit fortsatt starka och Instalco själva sitter på en välfylld orderbok. Med låga räntor lär också förvärvsdriven tillväxt fortsätta vara en bra strategi.

Kursrusningen dämpar sannolikt potentialen något på kort sikt, men håller bolaget ångan uppe så bör aktien på några kvartals sikt ha mer att ge.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Instalco Köp 96,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -