Placeras guide till hållbart sparande

Hållbara fonder Hållbara investeringar – ett luddigt, flummigt marknadsföringsknep eller en hygienfaktor i portföljen? Placera tipsar hur man kan resonera kring begreppet hållbart sparande.

Den klart starkaste trenden i fondernas värld de senaste åren har varit att spara hållbart. Men begreppet hållbarhet är brett och otydligt. Dessutom är det svårt att veta om hållbarhetsstämpeln i själva verket är ett sätt för banken eller fondbolaget att ta ut en högre avgift.

Vad betyder hållbarhet?

Ett enkelt och relativt tydligt sätt att definiera en hållbar investering är att utgå från så kallade ESG-kriterier. ESG är en förkortning av Environmental Social Governance och betyder alltså att en investering ska ta hänsyn till såväl miljön som sociala frågor och bolagsstyrning.

Varför vill du spara hållbart?

Att fråga sig själv varför du vill spara hållbart kan vara en bra början när du ska välja fond. Vill du spara hållbart för att vara säker på att dina pengar inte placeras i exempelvis vapen och tobak är det ganska enkelt – då läser du hållbarhetsinformationen där det står vad fonden väljer bort, eller årsrapporten för att se vilka innehav fonden har.

Om svaret på frågan varför du vill spara hållbart är att du vill ha en bättre miljö och att människor i världen ska få bättre liv, då blir det betydligt mer komplicerat. Kanske det är en bättre idé att inte flyga, välja bort köttet, konsumera mindre och så vidare.

”Vi har uppfattningen, trots att vi privat är engagerade i hållbarhetsfrågan, att det leder till mer positiv påverkan att lägga pengarna som annars skulle gå till de högre avgifterna till att istället donera dem eller investera i exempelvis bergvärme eller en mer miljövänlig bil”, säger Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden.

Patrick Siegbahn

Vill du istället spara i hållbara fonder för att du tror att bolag som satsar på hållbarhet över tid kommer att ge högre avkastning än andra fonder kan det vara bra att titta lite närmare i fondinformationen. Det kan skilja mycket åt vad de olika fonderna anser vara hållbara innehav. Dessutom är de ofta betydligt dyrare.

En fjärde anledning till att investera hållbart är att du tror på hållbarhet som en källa till strukturell tillväxt. Då finns istället fonder som satsar på återvinning, förnyelsebar energi och andra branscher som är vinnare på hållbarhetstrenden. Det kan vara ett bra komplement i en portfölj då det generellt är fonder med lite högre risk.

Hur hållbara är de hållbara fonderna egentligen?

En snabb genomgång av storbankernas hållbara Sverigefonder visar att de har innehav såsom penningtvättsmisstänkta Swedbank och vapentillverkaren Saab (via Investor). Nordea Swedish Stars sålde Danske Bank-innehavet så sent som i år trots att penningtvättsskandalen varit känd länge.

Hennes & Mauritz är största innehav i Nordea, men ägs inte alls av Handelsbanken eftersom affärsmodellen med att handla billiga kläder ofta inte anses vara hållbar. Flera fonder äger Boliden som haft både stora gruvskandaler i Brasilien och vars fabrik i Skellefteå hamnar på tio-topplistan över de som släppt ut mest koldioxid i Sverige förra året. Kort sagt – det är olika hur förvaltarna väljer. Vad som är rätt eller fel får du själv skapa dig en uppfattning om.

Välja bort eller välja till?

Sedan länge finns etiska fonder, särskilt inom tjänstepensionen. Ofta handlar det om att välja bort vissa branscher, som exempelvis vapen, tobak och alkohol. Att välja bort behöver dock inte vara det valet som har mest positiv påverkan på exempelvis miljön.

”Det är ett mer symboliskt och moraliskt ställningstagande eftersom det inte förändrar marknaden då någon annan köper aktierna istället”, säger Joakim Sandberg, professor i ekonomi och finans ur humanistiskt perspektiv, som har studerat hur man sparare bör investera för att ha störst påverkan.

Joakim Sandberg

Att välja till är ett mer effektivt sätt att påverka världen ur ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det i regel så att dina pengar har störst chans att göra stor skillnad på en liten illikvid marknad, men alltså till kostnaden av hög risk.

”Det är ofta inte det mainstream-finans väljer”, säger Joakim Sandberg.

Utsläppsbov eller bäst i klassen?

En annan aspekt att ta hänsyn till och som i allra högsta grad grundas på dina värderingar är om du ska äga exempelvis SSAB. Ståltillverkaren står för de högsta utsläppen i Sverige, men är ett betydligt bättre alternativ än stål från andra delar världen, inklusive EU.

Om SSAB lyckas sänka sina utsläpp kraftigt blir nettoeffekten en stor positiv miljöpåverkan. I slutändan är det återigen alltså du själv som bestämmer vad du tror är bäst i längden.

Hållbarhetsrejting är ett trubbigt verktyg

På fondjämförelsesajten Morningstar får fonderna ett slags poäng efter hur hållbara de är. Det är rejtingföretaget Sustainalytics som står för uträkningarna. Men den typen av verktyg är trubbiga, tycker Joakim Sandberg.

”Etik- och miljöfrågor är komplexa, sådan snabb rejting ter sig gravt förenklat. Det vore bra om branschen utvecklades med några vassa analytiker som kan hjälpa till att sprida lättförståelig information”.

Svanenmärkta fonder ofta dyra

Sedan två år tillbaka finns Svanenmärkta fonder. Märkningen innebär bland annat att vissa branscher exkluderas, att fonden årligen rapporterar om hållbarhetsarbetet och försöker påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I dagsläget finns 17 fonder med Svanenmärkning. De har generellt höga avgifter.

”Den billigaste globalfonden kostar 0,1 %, det betyder att de här hållbara fonderna är fem till sex gånger så dyra, vi bedömer inte att marknaden är mogen för det här än”, säger Patrick Siegbahn, och fortsätter:

”Inom PPM kan man välja AP7, de har låg avgift och jobbar enligt påverkanstrategin, vilket ska vara mer effektivt än exkluderingsstrategin, sen har även de sin ”svarta lista” med bolag som de inte investerar i”.

Fonder som storbankerna marknadsför som hållbara

 

Flera billiga indexfonder har högt hållbarhetsbetyg

Olika hållbarhetsmärkningar

Svanen

Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag

Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen

Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete

Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen

För mer info, läs här

 

Morningstars Låg CO2-risk

Märkningen visar vilken risk som fonden tar ifall världsekonomin ställer om till låga utsläpp av koldioxid.

Att CO2-värdet är i snitt under 10 och att fondens exponering mot fossila bränslen är under sju procent betyder att fonden har en ”Låg CO2-risk”, läs mer om märkningen här.

Ca 75 procent av de 3 000 fonder som säljs i Sverige har tillräckligt bra data för att få ett värde och 638 av dessa når upp till märkningen

Låg CO2-risk-märkningen finns även på Premiepensionens Fondtorg och ser ut som ett grönt löv med en bock i

Hållbarhetsfonder (går att filtrera på i PPM:s sökfunktion)

Begreppet innebär att fonden uppgett att man uppfyller kriterierna att marknadsföras som en hållbarhetsfond enligt ENF, Etiska nämnden för fondmarknadsföring 

Fonden har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag

Fonden har låg CO2-risk enligt Morningstars märkning

Pensionsmyndigheten anpassar filtreringsverktyget i takt med att standarder utvecklas och förbättras.

 

Morningstars hållbarhetsvärde

Hållbarhetsvärdet går mellan 0 (inte hållbart) till 100 (mest hållbart) och utgår från standardiserade kriterier

Värdet indikerar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde jämfört med liknande bolag globalt

Avdrag för kontroverser görs. Läs mer om Morningstars och Sustainalytics hållbarhetsvärde här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -