Preferensaktier – bra eller dåligt?

Preferensaktier Preferensaktien är någonting mitt emellan en aktie och obligation – men är den det sämsta eller det bästa av två världar?

Några riktiga bottennapp såsom Oscar Properties och Eniro har de senaste åren gett preferensaktierna dåligt rykte. Men så finns också det goda exemplet med fastighetsbolaget Sagax, som återintroducerade aktieformen i Sverige för 16 år sedan och sedan dess gett en kvartalsvis utdelning på 50 öre. En utdelning som över tid motsvarat en direktavkastning på mellan 5 och 9 procent.

Placera guidar dig i snårigheterna kring preferensaktier.

Vad är en preferensaktie?

Man kan lite slarvigt säga att en preferensaktie är en blandning mellan en aktie och en företagsobligation. Rent juridiskt är det en aktie, men för dig som sparare beter den sig mer som en obligation.

En preferensaktie är en aktie som, om bolaget delar ut pengar eller likvideras, har förtur framför andra ”vanliga aktier”, det vill säga stamaktier. Den har alltså en särskild rätt till utdelning. Ofta är det ett förbestämt belopp och den är prioriterad framför andra aktiers utdelning.

I Klöverns bolagsordning kan man läsa att Klövern Pref delar ut 20 kronor per år.

Bolaget kan med andra ord inte dela ut någon vinst till de andra aktieägarna förrän preferensaktieägarna fått sin utdelning, och det gäller även om tidigare utdelningar uteblivit. Alltså samlas preferensaktiernas utdelning på hög och blir innestående till dess att bolaget har pengar att dela ut.

Nackdelen är förstås ifall bolaget bestämmer sig för att dela ut mer pengar än det preferensaktien har rätt till, så blir utdelningen inte högre än den redan fastställda. Även värdet på preferensaktien har ett tak, nämligen inlösenkursen, även om det ibland händer att kursen överstiger taket.

Bolaget har alltså rätt att lösa in preferensaktien till ett förbestämt värde, inlösenkursen. Det är vanligt att inlösenkursen successivt sjunker, ofta i femårsintervaller.

Utdrag om inlösenkurser från prospektet till Akelius preferensaktie

Innehavare av preferensaktier med likvidationspreferens har också särskild rätt till bolagets tillgångar före stamaktieägarna vid konkurs. Men självklart är det långivarna som står längst fram i kön.

Varför vill ett bolag ge ut preferensaktier?

Ett bolag som behöver pengar har förstås flera sätt att skaffa dem på. Det kan exempelvis ta ett banklån eller ge ut en obligation, men båda dessa sätt ökar företagets skuldsättning.

Att ge ut preferensaktier ökar aktiekapitalet med hälften och skuldsättningen med hälften ur kreditgivarnas perspektiv. I bolagets egna balansräkning ökar bara aktiekapitalet när det ger ut preferensaktier.

För bolaget innebär preferensaktier mer flexibilitet, eftersom att räntan (utdelningen) inte behöver betalas om det kniper. Vid dåliga tider kan bolaget som gett ut preferensaktien alltså helt enkelt hålla inne med utdelningen.

Men att skjuta upp utbetalningarna till preferensaktieägarna är något som kan bli dyrt för bolaget eftersom den innestående utdelningen ofta har en hög ränta.

Varför gör inte bolaget en vanlig emission med vanliga stamaktier, då? Jo, den främsta anledningen till det är att man inte vill späda ut koncentrationen av stamaktier.

Fastighetsbolagen dominerar bland "preffarna"

Merparten av utbudet av svenska preferensaktier är fastighetsbolag. Det är inte så konstigt eftersom kapitalbehovet är stort och bankernas restriktioner när det gäller utlåning blivit allt hårdare.

Eftersom utgivna preferensaktier inte tynger balansräkningen lika mycket är det lättare för fastighetsbolagen att få mer banklån och till lägre ränta när de ger ut preferensaktier som en del av kapitalanskaffningen.

Den andra kategorin av bolag som emitterar preferensaktier är ofta de med ansträngd balansräkning, såsom sökföretaget Eniro och flygbolaget SAS (SAS löste in samtliga preferensaktier ifjol).

Varför förekomsten av preferensaktier ändå inte spridit sig mer än så beror på att det är ett relativt dyrt sätt att finansiera sig, inte minst eftersom att utdelningen till ägarna är skattade pengar.

Det senaste decenniet har intresset kring preferensaktier ökat från att ha varit i princip bortglömd i närmare 80 år. När räntan varit så låg som den varit de senaste åren har många sparare upplevt det som ett attraktivt alternativ till sparkontot, inte minst eftersom företagsobligationer ofta har en lägsta insats på en miljon kronor.

 

Preferensaktier Kurs 1 år Kurs Inlösenkurs Utdelning/år
Klövern 19% 359 500 kr 20 kr
Sagax 12% 37,6 35 kr 2 kr
Hemfosa 11% 192 195 kr from dec 2019 10 kr
Akelius 5% 348 345 from juni 2019 20 kr
Volati 1% 676 725 kr tom juni 2020 40 kr
Eniro -26% 68 560 kr Slopad utdelning
Oscar Properties -54% 64,4 350 kr Slopad utdelning
Prime Living -84% 10,25 125 kr from 2020 Slopad utdelning

 

Men det gäller att ha i åtanke att som ägare av preferensaktier kommer man alltså efter långivarna i prioriteringen samtidigt som man inte heller får ta del av ett bolags framgångar. Så är det eftersom det finns ett tak på utdelningen alltjämt som inlösenkursen agerar övre gräns på aktiepriset.

 

  Klövern B Klövern pref Klövern obligation
   Utdelning Aktiekurs (31 dec)  Utdelning Aktiekurs Kupongränta
2015 30 öre 9,5 20 kr 282 kr juni 2016-juni 2020
2016 35 öre 9,5 20 kr 289 kr 4,2%
2017 30 öre 10,7 20 kr 310 kr 4,2%
2018 43 öre 10,25 20 kr 310 kr 4,2%
2019 45 öre 16,70 (22 okt) 20 kr 362 kr 4,2%
Totalt 1 kr 83 öre 76% 100 kr 28%  
Per 1000 kr 193 kr 1 760 kr 350 kr 1 280 kr  
Avkastning/år 19% 13% 4,2%

En jämförelse mellan Klövern B, Klövern pref och obligationen utgiven juni 2016.


Ha koll på villkoren

En anledning att tro att många av preferensaktieägarna inte är hundra procent insatta i hur preferensaktier fungerar är att de i perioder handlats en bra bit över det inlösenpris som bolagets fastställt. Det är någonting man ska se upp med.

I sådana fall kan bolaget bestämma om inlösen, vilket leder till att den som köpt en preferensaktie över inlösenkursen gör en kursförlust på mellanskillnaden mellan aktiepriset och inlösenkursen.

Klövern har rätt att lösa in Klövern pref för inlösenpriset 500 kronor

Bolaget har alltså rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier till det pris som anges i bolagsordningen. Det hände till exempel i Oscar Properties. Preferensaktien i fråga handlades till 280 kronor när Oscar Properties skulle lösa in aktierna för 240 kronor.

Fräckt av Oscar Properties, men lätt att missa för en vanlig småsparare och ett tydligt exempel på att ens rättigheter som preferensaktieägare inte är så stora. Ett annat exempel där preferensaktieägarna blivit förfördelade är när Balder dagen före en utdelning valde att lösa in preferensaktien.

Att det finns en risk att bli utmanövrerad av stamaktieägarna i sämre tider (och goda tider också för den delen) är något man bör ha i åtanke, inte minst då en preferensakties rösträtt är bara en tiondel av en vanlig akties.

Akelius preferensaktie handlas exempelvis med upplupen ränta. Alltså räknas räntan som fortlöper mellan utbetalningarna också in vid en eventuell inlösen. En stor fördel för preferensaktieinnehavararen och ännu ett exempel på vikten av att läsa och jämföra villkoren noga.

Vad bestämmer priset på preferensaktien?

Faktorer som bestämmer priset på preferensaktien är risken i bolaget och det allmänna ränteläget. En ränteuppgång på en procent kan till exempel ge ett prisfall på aktien på ungefär tio procent.

Ett sätt att veta vad en preferensaktie ska kosta är att jämföra med en eventuell obligation som bolaget gett ut. En tumregel är att direktavkastningen bör vara minst ett par procent över kupongräntan på obligationen.

Andra faktorer att ta hänsyn till inför ett köp av en preferensaktie är den så kallade incitamentsstrukturen, det vill säga villkoren, i form av ifall utdelningen och inlösensumman ändras efter ett visst antal år.

Incitamentsstrukturen är viktig eftersom att det betyder att det finns incitament för bolaget att lösa in preferensaktierna, till exempel genom att utdelningen ökar efter ett visst antal år. Det ökar chansen för en kursvinst. Finns det inte det, kan man kalla dem för eviga preferensaktier.

Förutom att chansen för kursvinst ökar när bolaget har incitament för inlösen minskar också durationsrisken när sannolikheten för att bolaget löser in preferensaktien ökar. Durationsrisken är högre ju längre en tidshorisont en placering har eftersom att den framtida räntan blir svårare att förutspå. Det är av högsta vikt eftersom preferensaktier är såpass räntekänsliga. 

Det enklaste sättet att hitta information om villkoren för preferensaktier är att läsa prospektet, men du bör också läsa bolagsordningen om du inte tecknar preferensaktierna i en emission, eftersom att villkor kan ha ändrats under tiden.

Något annat du bör undersöka är bolagets resultat och hur väl det täcker utdelningen. Ju större täckning, desto lägre risk. Du vill förstås inte riskera att bolaget ställer in utdelningen. Tänk också på att utdelningen ges med skattade pengar.

Inställda utdelningar har drabbat ägare till preferensaktierna Eniro, Oscar Properties pref B och Prime Living de senaste åren. De tre representerar ändå en relativt hög andel av de endast 25 preferensaktier som finns på den svenska börsen.

3 saker att ha koll på

Bolagets verksamhet: är den stabil och genererar den tillräckligt höga vinster över tid för att ge den utfästa utdelningen?

Aktiens inlösenkurs: Vilken är inlösenkursen och handlas preferensaktien lägre än den? Sjunker inlösenkursen framöver och vilken kursförlust innebär det i så fall?

Direktavkastningen: Hur hög är direktavkastningen jämfört med andra preferensaktier och risken i bolaget? (Direktavkastning=Utdelning/aktiekurs)

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration .

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -