Så fungerar din tjänstepension

Pension Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i din framtida ekonomi. Trots det är det är det många som inte ens vet hur den är uppbyggd eller vilka delar av den du kan påverka.

Tjänstepensionen består av en traditionell försäkring och/eller en fondförsäkring. För den som inte gör något val hamnar pengarna i en traditionell försäkring. Det gäller i alla fall om du som 90 procent av Sveriges löntagare har tjänstepension inom kollektivavtalen.

Om du har tjänstepension utanför kollektivavtalen är det arbetsgivaren som bestämmer vad som är icke-valet.

Vad är en traditionell försäkring?

En traditionell försäkring ger en garanti för lägstanivån på dina pensionsutbetalningar. Är värdeutvecklingen över garantinivån får du ta del av överskottet.

Det är helt och hållet förvaltaren som sköter dina pengar. Bolag som erbjuder traditionell försäkring är Alecta, AMF, Folksam, KPA, Kåpan, Skandia och SEB. Alla är dock inte valbara inom alla avtalsområden.

Aktier och räntepapper är förstås det huvudsakliga innehållet i en traditionell försäkring, men den kan också äga fastigheter och andra tillgångar. För att se hur de olika försäkringsbolagen investerar kan du läsa statistiken här.

Garantin för lägstanivån har sjunkit de senaste åren som en följd av de låga räntorna. Det har helt enkelt blivit för svårt för pensionsbolagen att skapa avkastning och samtidigt ge garanti, de måste också hålla sig till vissa regler i deras förvaltning. Från att ha legat på 100 procent av de insatta pengarna har garantin sjunkit till 75 till 90 procent av inbetalda premier för de som tecknas idag.

Den eventuella avkastningen över garantinivån kallas avkastningsränta eller återbäringsränta. Avkastningsräntan ges löpande månadsvis utifrån vilken avkastning försäkringen har. Återbäringsräntan byggs upp för att sedan delas ut i en mer jämn takt årligen. Denna återbäring kan i extrema fall tas tillbaka av pensionsbolagen, till exempel om konsolideringsgraden under en längre tid är under 100.

Vad är en fondförsäkring?

Den som själv vill kunna bestämma över placeringarna i sin tjänstepension kan välja att ha åtminstone en del av sina pengar i en fondförsäkring. På det sättet kan du själv välja fonder.

Systemet med fondförsäkring påminner delvis om PPM-systemet. Gör du inget val hamnar du i förvaltarens förval, ett paket av fonder, som automatiskt sänker risken när du närmar dig pensionsåldern. Du kan också välja fonder själv.

Inom den kollektiva tjänstepensionen erbjuder Danica, Folksam, SPP, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, AMF, Länsförsäkringar, KPA och Movestic fondförsäkringar, men precis som med traditionell försäkring är inte samtliga alternativ valbara inom något av avtalsområdena, utan utbudet varierar.

Hur mycket pension du får från Fondförsäkringen bestäms av värdeutvecklingen i dina fonder.

Tjänstepension inom kollektivavtal

De allra flesta, 9 av 10 löntagare, omfattas av kollektivavtal och har alltså sin tjänstepension genom något av de avtal som finns beroende på om du är arbetare eller tjänsteman och om du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn.

De olika valmöjligheterna skiftar inom de olika avtalen. Det finns generellt inte så många fonder och bolag att välja mellan, men å andra sidan är priserna låga. Dessutom ingår tjänstegrupplivsförsäkring och erbjuder andra förmånliga försäkringar.

De fyra stora kollektivavtalen

Avtalspension SAF-LO – privatanställd arbetare Valcentral: Fora

Avtalspension ITP1 och ITP2 – privatanställd tjänsteman Valcentral: Collectum

Avtalspension PA16 – statligt anställd Valcentral: SPV

Avtalspension KAP-KL, PAKFS och AKAP-KL – anställd inom kommun och region (landsting) Valcentral: Pensionsvalet

Tjänstepension utom kollektivavtal

Du som har tjänstepensioner utanför kollektivavtalen har än mer att vinna på att gå igenom dina försäkringar, eftersom risken är stor för att avgifter äter upp onödigt mycket av ditt pensionskapital. Avgiftsskillnader kan verka små, men gör en markant skillnad i långa loppet eftersom det handlar om betydande belopp och, framförallt, under en lång tid.

Skillnaderna kan alltså vara stora även om försäkringsbolagen är desamma, eftersom det är två olika prislistor, en med rabatt för kollektivavtalen, och en ordinarie för de utanför kollektivavtalen.

Vissa tjänstepensioner utanför kollektivavtalen förmedlas via aktörer som Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Då är avgifterna än högre, ibland så höga som 2-3 procent. Så höga avgifter resulterar i kraftigt minskad pension. Det kan jämföras med fondavgifterna på icke-valen inom den kollektivavtalade tjänstepension som ofta är lägre än 0,2 procent.

 

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -