Är Zetadisplay värd att hålla kvar?

Aktieanalys Sedan i höstas har jag en köprekommendation på kommunikationsbolaget Zetadisplay, en stark spelare i norra Europa inom det som kallas digital signage. Jag tar en titt på den senaste rapporten.

Med digital signage menas digital och interaktiv skyltning i butiksmiljöer, offentliga rum och för intern kommunikation på företag. Den globala marknaden har vuxit med i snitt 8 procent årligen och väntas år 2023 var värd 33 miljarder kronor.

Efter förvärvet av Gauddi är Zetadisplays huvudmarknader Norge (30 %), Sverige (25%), Finland & Baltikum (30%) och Nederländerna (20%).

Runt om oss har fenomenet digital signage exploderat och i olika tappningar har det närmast blivit standard i allt från pizzerior till kryssningsfartyg. Häftigast är möjligheten att interagera och styra kunderna i butik med hjälp av digitala lösningar för bild och ljud. Då blir lösningarna betydligt mer avancerade än en LCD-tv som bara visar en statisk bild.

Zetadisplay släppte nyligen sina helårssiffror för 2019 och eftersom aktien främst stått och stampat på börsen var det extra intressant att se om rapporten kunde väcka marknadens lustar. Reaktionen vart initialt positivt, men på det hela taget är stämningen kring aktien fortfarande ljummen.

I kvartalet minskade omsättningen organiskt med 4,7 procent i fasta växelkurser. Bolaget har lagt på sig personalkostnader, vilka ökat med 10 Mkr. Nyttjandet av externa resurser kostade 7 Mkr mer än i motsvarande kvartal ett år tidigare.

Affärsmodellen är en tvåstegsraket. Initialt ska kunden köpa hårdvara (LCD-displayer och databoxar) för att sedan prenumerera på mjukvaran som krävs för att sköta kommunikationen mot mottagaren sömlöst. Detta innebär att affären är framtung och att försäljningen av hårdvara kan varierar kraftigt mellan kvartalen. Hårdvaruintäkten står för 80 procent av leveransen. Resterande 20 procent av kontraktsvärdet återfås i form av löpande abonnemangsbetalningar under de efterföljande åren.

Alltså är det stor skillnad på Zetadisplay och ett renodlat mjukvarubolag, men ett stort fokus har legat på just SaaS-modellen och bolagets förmåga att generera återkommande intäkter med hög bruttomarginal över tid. Bolag som klarat detta har varit det hetaste börsen kunnat uppbringa senaste åren. I kvartalet ökade SaaS-intäkterna, förvärvet exkluderat, bara med 2,8 procent.

Allt som allt, efter fjärde kvartalet hade Zetadisplay nått en ARR (Annual Recuring Revenue) på 166 Mkr, en ökning på 22 procent jämfört med kvartalet innan. Bolaget har ett EV på drygt 830 Mkr, vilket ger oss en EV/ARR-multipel på 5. ARR beräknas som senaste månadens återkommande intäkter gånger tolv.

Under helåret 2019 hann de återkommande intäkterna stiga till 137 Mkr, och utgjorde då 32 procent av omsättningen. Ökningen mot fjolåret motsvarar 35 procent men organiskt steg de återkommande intäkterna med 19 procent. En del av ökningen beror alltså på förvärvet av Gauddi.

Det nederländska förvärvet Gauddi har 41 procent återkommande intäkter, vilket alltså är rätt mycket bättre än koncernen i stort. Det beror på en bättre affärsmix. Under 2018 omsatte bolaget 50 Mkr och gjorde ett ebitda-resultat på 8 Mkr. Köpeskillingen motsvarar 8–9 gånger ebitda-resultatet.

Zetadisplay har ett uttalat mål om att nå 200 Mkr i återkommande intäkter år 2022, samt att generera ett rörelseresultat om 100 Mkr. Den första målsättningen går bolaget i mål på i min nya prognos, det andra däremot kommer man i närheten av på ebitda-nivå.

Möjligheterna till fler förvärv är goda, enligt bolaget. Och för att kunna köpa fler bolag har man emitterat en obligation på 300 Mkr. Den löper med en ränta på Stibor plus 4,75 procent, vilket blir en ganska dyr finansiering.

Nettoskulden var efter fjärde kvartalet 200 Mkr, det motsvarar fyra gånger det faktiska ebitda-resultatet. Detta är högt och det vill till att bolagets marginal klättrar under kommande åren.

Tillskottet Gauddi kommer att lyfta omsättningssiffrorna år mot år även under 2020. Organiskt förväntar jag mig att bolaget kan växa genom att börja leverera bland annat på ramavtalet med Ikea.

Givet estimatet för 2021 betalar vi 12 gånger det förväntade ebitda-resultatet för Zetadisplay, och 10 gånger ebitda-resultatet för 2022. Men då har bolaget mycket att bevisa i kommande kvartal.

Intäkterna behöver nämligen växa med minst 12 procent organiskt för att nå det högt satta tillväxtestimatet på 25 procent. Därefter har jag räknat med att omsättningen växer 6–7 procent årligen under 2021 och 2022. På nästa år betalar vi då EV/Sales 1,5 och EV/ebitda 12,2.

Uppsidan är därför begränsad, men teknikskiftet och den expansiva branschen är intressant. Med vetskap om att affärerna görs genom ganska stora order, som kan överraska, behåller jag min spekulativa köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 23,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -