Bolagsvarningar och åtgärder, fredag

Börs Xano, Hexatronic och Kindred slopar utdelningarna.

Verkstadsbolaget Xano har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman om en utdelning på 2:00 kronor per aktie. Anledningen är att styrelsen, på grund av den rådande osäkerheten kopplad till effekterna av covid-19-pandemin, vill säkerställa en så stor finansiell handlingsfrihet som möjligt.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

"Xano har en stark finansiell ställning och beslutet innebär ingen förändring av gällande policy om en årlig utdelning motsvarande minst 30 procent av resultat efter skatt", skriver bolaget.

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman från den 7 maj. Kallelse sker på sedvanligt sätt senast fyra veckor före det nya datumet som inte har fastslagits än. Senareläggningens främsta syfte är att värna om aktieägares och medarbetares hälsa genom att följa gällande rekommendationer för minimering av risker för smittspridning, uppger bolaget.

Xano lämnar delårsrapport för det första kvartalet 2020 enligt plan den 7 maj och kommer då att kunna lämna mer specifik information kring den finansiella utvecklingen, uppges det.

Hexatronic har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 0:40 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget meddelar även att covid-19 har haft "en mindre negativ påverkan" på det första kvartalet och bedömer även en fortsatt något lägre aktivitet för det kommande kvartalet.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick preliminärt till 445 miljoner kronor, vilket motsvarar 6 procent organisk tillväxt.

Orderstocken vid utgången av kvartalet var dock 35 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Bolagets vd Henrik Larsson Lyon skriver att bolaget under det första kvartalet påverkats av försenade materielleveranser från underleverantörer med produktion i Kina.

"Dessa problem bedömer vi har resulterat i en minskad försäljning i kvartalet om ca 5 procent. Leveranserna har under senare delen av kvartalet börjat komma igång och vi bedömer att de under maj månad åter kommer vara normala", skriver han vidare.

"Sammanfattningsvis bedömer vi att merparten av våra kunder under det andra kvartalet kommer fortsätta att bygga fiberoptiska nät, om än i mindre omfattning. Osäkerheten är dock stor och förutsättningar kan snabbt förändras. På sikt bedömer vi att erfarenheterna från Covid-19 kommer leda till ökade investeringar i både fasta och mobila kommunikationsnät", skriver bolagets vd Henrik Larsson Lyon i pressmeddelandet.

Kindred meddelar att spelöverskottet för det första kvartalet beräknas uppgå till mellan 247-252 miljoner pund (224,4) under det första kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Spelöverskottet påverkades positivt av en stark bruttomarginal i sportboken under tidsperioden fram till att sportevenemang började ställas in i mitten av mars 2020, skriver bolaget.

"Trots detta var bruttomarginalen före Free Bets 12,2 procent under kvartalet jämfört med 9,7 procent för första kvartalet 2019", heter det.

Den fulla effekten av inställda sportevenemang gällde till stor del från den 16 mars 2020, vilket resulterade i lägre omsättning i sportboken, men delvis kompenserad av en solid tillväxt i intäkter från övriga produkter

Under perioden 16 mars till den 31 mars låg det dagliga genomsnittliga spelöverskottet på 2,2 miljoner pund, vilket är 10 procent lägre än genomsnittet för helåret 2019 (11 procent i konstant valuta).

Kindred meddelar även att styrelsen har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 0:176 pund per aktie för 2019 på grund av den osäkerhet som orsakas av covid-19.

"Vi räknar med att effekterna av coronaviruset på vår verksamhet ska vara tillfällig, med sportverksamhet som gradvis återupptas under eller efter sommaren", säger Kindreds vd Henrik Tjärnström.

"För att minska resultatpåverkan från tillfälligt lägre sportintäkter anpassar vi vår kostnadsbas genom minskade marknadsföringskostnader, lägre driftskostnader och uppskjutande av vissa investeringar", tillägger han.

Incoax Networks har inlett en översyn av kostnader till följd av den pågående covid-19-pandemin. Primärt avser bolaget att implementera kostnadsbesparingar i form av att träffa överenskommelser med anställda om korttidsarbete.

För att kunna fokusera på pågående åtgärder senareläggs årsstämman till den 30 juni 2020 och publiceringen av årsredovisningen för 2019 till den 15 maj 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

InCoax ser att den pågående pandemin har påverkat bolagets kunder, främst inom hospitality och mindre operatörer, och att kundernas benägenhet att lägga beställningar har minskat.

"Incoax utvärderar vilken inverkan Covid-19 pandemin har på bolagets verksamhet och tidigare kommunicerade finansiella mål och kommer att återkomma med uppdatering så snart som möjligt", skriver bolaget.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -