Hexagon: En stark vinsttillväxt väntas

Aktier Aktieanalys. Hexagon klarade ett tufft andra kvartal oväntat bra. Bolaget räknar med att tillväxten nu bottnat och under nästa år väntas en stark återhämtning

Mätteknikbolaget Hexagon flaggade redan i mitten av juli för att resultatet i bolagets andra kvartal skulle bli bättre än vad aktiemarknaden förväntade sig. Det justerade rörelseresultatet var nära 30 procent högre än snittprognosen. Omsättningen var samtidigt 6 procent högre än väntat.

Vd Ola Rollén konstaterar i halvårsrapporten att Hexagon nådde en för perioden rekordhög rörelsemarginal på 25,3 procent. Bra kostnadskontroll och fortsatt tillväxt inom mjukvara som lade grunden till detta. 

Hexagon har de senaste åren målmedvetet jobbat för att öka andelen mjukvaruförsäljning. Det skiftet i affärsmodellen har uppenbarligen lönat sig och gjort bolaget mer motståndskraftigt i sämre tider.

Gynnsamt för Hexagon är också en relativt stor exponering mot Kina. Landet svarar för cirka 15 procent av omsättningen i koncernen. Efterfrågan har återhämtat sig snabbt i Kina efter ett svagt första kvartal. Hexagon noterade en organisk tillväxt i Kina på 16 procent i det andra kvartalet, drivet främst av stark efterfrågan inom infrastruktur och bygg. Även inom elektronik noterades en återhämtning. 

Värre var det i Europa och Nordamerika som tyngdes av nedstängningar under kvartalet. I Nordamerika noterades en organisk tillväxt på -10 procent och i Västeuropa på -20 procent. Sammantaget i kvartalet blev den organiska tillväxten -10 procent för Hexagon.

De båda affärsområdena Geospatial Enterprise Solutions och Industrial Enterprise Solutions hade väldigt likartad försäljningsutveckling och båda rapporterade nedgångar i linje med koncernen som helhet.

Rörelseresultat och marginal blev som sagt klart bättre än väntat i kvartalet. Jämfört med samma period i fjol backade rörelseresultatet med 5 procent. Kortsiktiga besparingsinsatser har bidragit till att hålla resultatet uppe. 

För att skydda resultaten även framledes har ett långsiktigt besparingsprogram implementerats. Detta beräknas sänka kostnaderna med 125-150 miljoner euro med full effekt från slutet av innevarande år.

Ola Rollén skriver i sitt vd-ord att trots fortsatt osäkra marknadsutsikter så tror bolaget att detta är botten i efterfrågan. Frågan härifrån blir såklart hur snabbt återhämtningen sker. De analytiker som bevakar Hexagon räknar med att innevarande år slutar med knappt 7 procent lägre omsättning och ett vinsttapp på 14 procent.

För 2021 och 2022 väntas en återgång till tillväxt med 5-8 procent om året. Särskilt nästkommande år väntas bjuda på stark vinsttillväxt. 

Hexagon sätter upp femårsmål och de nuvarande löper ut 2021. Målsättningen har varit att nå en omsättning på 4,6 till 5,1 miljarder euro, motsvarande 47 till 52 miljarder kronor. Då ska även rörelsemarginalen vara uppe i 27-28 procent. Snittprognoserna för 2021 ligger klart lägre än så. Ska Hexagon komma ens i närheten av sitt omsättningsmål kommer det att krävas förvärv.

Bolaget har en stark förvärvshistorik och har under sina 20 år som självständigt bolag genomfört över 150 stycken. Med jämna mellanrum sker även större affärer.

Det är Hexagons starka kassaflöden som möjliggör den aktiva förvärvsstrategin och även de stora investeringar som varje år sker i forskning och utveckling. Dessa motsvarar cirka 10-12 procent av omsättningen. Utvecklingsarbetet är nödvändigt för att hålla sig i framkant av utvecklingen men innebär också ett stadigt tillflöde av nya produkter som driver tillväxt och lyfter marginalerna.

Hexagon har på ett par decennier förflyttat sig från ett krisande konglomerat till en världsledande aktör inom mätteknik med såväl hård- som mjukvara för att mäta, kartlägga och simulera exempelvis geografiska miljöer, fysiska objekt eller industriella processer.

Bolagets sensorer, scanners, kameror och mjukvara används inom tillväxtområden som automatisering, smarta fabriker, sakernas internet, virtual reality och autonoma fordon. Alla dessa områden kräver insamling och bearbetning av stora mängder data.

De långsiktiga utsikterna för Hexagon är således ljusa. Många av de trender som driver efterfrågan för bolaget idag kommer också att ges en extra knuff av utbyggnaden av 5G-näten. Exempelvis autonoma fordon är beroende av snabbare informationsflöden än dagens för att fungera bra.

Hexagon-aktien lever lite i gränslandet mellan tillväxtbolag och cykliskt. Värderingen kan tyckas hög: p/e-talen för 2021 och 2022 ligger i skrivande stund på 24,3 respektive 22,3. 

Med många förvärv och mycket utvecklingsarbete följer också stora avskrivningar. Dessa sänker resultaten men påverkar inte kassaflödena. Fjolårets resultat hade exempelvis varit hela 45 procent högre utan av- och nedskrivningar. De höga p/e-talen blir därför lite bedrägliga.

Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 16 gånger nästa års rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ev/ebitda. Motsvarande multipel för utländska konkurrenter som Autodesk, Aviva och Dassault är 25-30. En rejäl rabatt på Hexagon-aktien således.

Hexagon säjer idag cirka 60 procent mjukvara och det har bevisligen gjort verksamheten mer konjunkturstabil. 2020 blir trots det ett mellanår men 2021 ser i gengäld ut att bli starkt. Aktien har letat sig tillbaka upp till plus för året men vi tror den har mer att ge och behåller vår köprekommendation.

Hexagon

 

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

Omsättning, Mkr

41 174

38 454

41 325

43 565

Rörelsemarg., %

24,9

23,0

26,4

27,1

Vinst/aktie, sek

22,23

19,10

23,64

25,09

Utdelning, sek

0,00

5,76

7,09

7,50

 

 

 

 

 

Källa: Factset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -