Två vinnande Cybersäk-aktier

Börs I takt med att fler och fler branscher digitaliseras ökar risken för cyberattacker. Två aktievinnare är de amerikanska cybersäkerhetsbolagen Ping Identity och Okta. Aktierna har stigit med 44 respektive 112 procent på ett år.

Cybersäkerhet, en bransch som växte kraftigt redan innan pandemin, har blivit alltmer efterfrågat på grund av att oron för att råka ut för cyberattacker ökar till följd av att alltfler företag digitaliseras och fokuserar sin verksamhet på Internet of Things (IoT).

Innan pandemin slog till väntades cybersäkerhetsbranschen växa med cirka 8 procent för 2020. Under året har många branscher drabbats hårt men cybersäkerhetsbranschen klarade sig trots allt relativt bra. Faktum är att den växte med drygt 2 procent för 2020, enligt en studie av Gartner, och förväntas få sig ett rejält uppsving framöver i takt med att världsekonomin sakta återhämtar sig.

Ping Identity och Okta är två bolag som är specialiserade inom molnbaserade lösningar som används för identifiering och auktorisering samt just säkerhet för IT-infrastruktur.

Okta grundades år 2009 och noterades 2017. Ping grundades år 2001 och bedrevs länge som ett privat bolag innan det noterades år 2019. Okta har ett börsvärde på nästan 62 500 miljoner dollar medan Ping i skrivande stund har ett börsvärde på 2 500 miljoner dollar. Båda bolagen växer kraftigt och dess aktier är upp 112 respektive 44 procent på ett år.

Pings lösning ger företag förmågan att leverera flexibla och storskaliga identitets- och åtkomsthanteringslösningar samtidigt som det möjliggör för deras digitala transformation. Den tillhandahåller enkel åtkomsthantering, multifaktorautentisering (MFA), enkel inloggning (SSO), åtkomstsäkerhet, datastyrning samt katalog- och datasynkroniseringsfunktioner.

Vidare har produkten en inbyggd AI som är utformad att upptäcka hot i realtid.

En annan del är den så kallade single-sign-in-lösningen, det vill säga att det endast krävs en typ av auktorisering för att de anställda ska få åtkomst till alla applikationer i systemet. Företagen minimerar därmed tiden det tar att logga in i systemen och ökar effektiviteten för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter.

Ping-plattformen kan distribueras som IDaaS (Identity-as-a-Service) i företagets privata moln, som lokal programvara eller som kombineras i företagens hybrida IT-miljöer. Plattformen är enhetlig och standarsbaserad och har kapacitet att hantera hundratals miljoner identiteter.

Ping fokuserar främst på hybridföretag, det vill säga företag som endast delvis är uppkopplade till molnet. Anledningen är att den digitala transformationen, som många företag och branscher är med om eller står inför, tar tid och sker inte över en natt. Det sker istället successivt och resulterar därmed i en mycket komplex IT-infrastruktur. Ping har utformat sin plattform med en flexibilitet som gör att den passar perfekt för sådana typer av företag.

Några av kunderna är Netflix, Cisco, Burberry, HP och Canon.

Likt Ping erbjuder Okta en komplett plattform för identitetsauktorisering samt skydd och hantering av användaruppgifter. Plattformen har tusentals förbyggda integrationer och viktiga tredjepartsapplikationer som innebär att det är lättare att komma igång med att säkra åtkomst och identitet för användare i företagens applikationer.

Tjänsten har också, likt Ping, ett inbyggt analysverktyg som samlar in all användardata från alla inloggningar som gjorts med Oktas produkter inom hela företaget så att företaget kan få information om hot direkt på deras plattform.

Till skillnad från Ping är Okta mer inriktat på företag vars verksamheter helt och hållet är uppkopplade till molnet. Bolaget har historiskt riktat sig främst mot små och medelstora företag men vänder sig nu mer och mer mot stora företag.

Deras styrka är att de är marknadsledare och att de erbjuder en komplett plattform som interagerar ett företags alla applikationer och effektiviserar processen för övervakning och kontroll i det så kallade ”User Access Rights”.

Bland Oktas kunder finns bland annat Adobe, Cengage, Experian, Hertz, LinkedIn, Mercedes-Benz och Nasdaq. Vidare samarbetar Okta bland annat med Amazon.

Omsättningstillväxten för Ping väntas bli 3 procent år 2020, därefter spår analytiker att den för 2021 och 2022 landar på 16 respektive 18 procent i takt med att världsekonomin återhämtar sig och branschen får sig ett lyft. Vidare väntas EBITDA öka och marginalerna landa på omkring 13 procent för 2021 och 2022.

Okta, som har brutet räkenskapsår, har redovisat en stark omsättningstillväxt på 47 procent för 2020. För 2021, 2022 och 2023 väntas Oktas omsättningstillväxt avta något men ligga på omkring 30–40 procent. Okta har hittills redovisat negativt Ebitda men analytiker spår att det vänder år 2021 och att Okta redovisar ett positivt Ebitda för första gången det året.

Däremot anses Ping, enligt en studie gjord av Gartner, vara bäst i branschen på att kontinuerligt uppdatera funktionerna och plattformen så att den på bästa sätt är anpassad efter kundernas behov. Så sent som hösten 2020 släppte Gartner sin Magic Quadrant-rapport avseende ledare i kategorin ”Access Management” där Ping slår Okta med en liten marginal. Bland de högst rankade bolagen finns även i denna kategori finns OneLogin, ForgeRock och Microsoft.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -