Indienfonder för den långsiktige

Fondanalys Senast jag skrev om Indienfonder var under våren 2020 då hade Bombay-börsen backat med 25 procent under året och Indien var inte på investerarnas topplista. I år är det tvärt om och den indiska aktiemarknaden är glödhet. Placera har listat två Indienfonder som har framtiden för sig.

På kort sikt har det dykt upp flera moln på himlen och risker att ta hänsyn till, men på längre sikt finns det flera faktorer som talar för Indien som investering.

Mycket har gått Indiens väg i år. Landet har haft en lyckad vaccinationskampanj och återhämtningen i ekonomin har varit stark. I spåren på den starka BNP-tillväxten som steg med 8,4 procent för det andra kvartalet har de indiska bankernas utlåning till hushåll och småföretag ökat med hela 20 procent. Lägg till en ovanligt låg ränta från den indiska centralbanken.

Den starka indiska ekonomin har smittat av sig på Bombaybörsen, som har stigit med över 36 procent sedan årsskiftet. Kapitalflödet till indiska aktier har varit stort och antal börsintroduktioner i år har slått nya rekord. Det har varit en kombination av lokalt inhemska investerare både privatsparare och institutionella investerare som ökat exponeringen mot indiska aktier.

Samtidigt har de internationella investerarna sålt av kinesiska aktier i spåren på allt fler regelförändringar från den kinesiska staten har de omfördelat kapitalet till indiska aktier.

Baksidan med årets starka börsuppgång är värderingen på den indiska aktiemarknaden som stuckit i väg trots stigande vinster. Enligt indexberäknaren MSCI värderas Bombaybörsen till ett p/e-tal på 25,4 vilket är betydligt högre än tillväxtmarknadernas snittvärdering som landar på p/e-tal 14. Indiska börsens nuvarande värdering är över sin normala nivå.

Andra orosmoln förutom den relativt höga värderingen är höga olje- och råvarupriser som på sikt kan skapa inflation. Indien är en av världens största nettoköpare av olja.

Vi väljer att lyfta blicken och se långsiktigt på landets investeringspotential.

Det finns en enorm potential i ett land med en ung och välutbildad befolkning på 1,3 miljarder. Indien genomgår en stor omvandling från jordbruksekonomi till industriekonomi och inte minst en tjänsteekonomi. Det gör att medelklassen växer snabbt och är konsumtionshungrig.

Indien har en bra tillväxtpotential som en stor asiatisk tillväxtmotor vid sidan om den kinesiska. Den amerikanska investmentbanken Bofa Securities spår att Indiens BNP tillväxt för nästa år landar på 8 procent samtidig som den kinesiska tillväxten sjunker till runt 4 procent, vilket även är i nivå med den amerikanska tillväxten för nästa år.

Den starka ekonomiska tillväxten gör att bolagsvinsterna fortsätter stiga under nästa år, vilket även gör att värderingen på Bombaybörsen sjunker till ett mer lättsmält p/e-tal på 21.

Den indiska regeringen har en tillväxtorienterad budget med satsningar på infrastruktur och så kallad social housing, som är subventionerade hyresbostäder till de resurssvagaste hushållen. Man spår även att byggandet på bostadsmarknaden tar fart under nästa år.

För den som vill investera långsiktigt i Indien, så har jag två intressanta Indienfonder. Båda har levererat en bättre riskjusterad avkastning än kategorisnittet på både tre och fem år.

Carnegie Indienfond är en gammal Placera favorit som har en av fondkategorins lägsta risker mätt som standardavvikelse. Fonden är aktivt förvaltad av Gunnar Påhlsson sedan maj 2006.

Gunnar Påhlsson

Investeringsprocessen är analysdriven bygger på fundamental analys och investeringar i kvalitetsbolag.

Gunnar Påhlsson fokuserar på att hitta undervärderade kvalitetsbolag med bra intjäningsförmåga och tydliga kassaflöden. Bolagen ska ha en lång verksamhet och en ledning med ett gediget track-record. Viktiga egenskaper hos bolagen är en stark balansräkning och hög direktavkastning. Möten med bolagsledningarna är en viktig del i investeringsprocessen.

Tydliga investeringsteman i fonden är inhemsk konsumtion, underleverantörer inom fordonsindustri, banker och bolag som har tydliga utländska ägare.

Efter investeringsprocessen landar man i en koncentrerad portfölj på runt 35 aktier. Fonden är aktivt förvaltad och avviker över tid mycket från index. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten bland fondens investeringar är relativt låg.

Fonden har en tydlig lutning mot stora bolag, 88 procent är investerade där. Medelstora bolag utgör resterande del.  

Gunnar Påhlson investerar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på runt 6 procent. De tio största innehaven utgör runt halva fondens värde.

Teknikkonsultbolager Infosys är fondens största innehav, följt av den indiska storbanken HDFC Bank. Tredje störst är industrikonglomeratet och tillika Indiens störta bolag Reliance Industries.

Bäst bidragsgivare till fondens avkastning det senaste året hör fondens största innehav Infosys som avkastat närmare 53 procent. Koppar och aluminiumproducenten Hindalco har stigit närmare 100 procent det senaste året och till de aktierna i fonden med bästa avkastning.

Fondens största sektor är i finansbolag på drygt 23 procent, vilket är en undervikt mot kategorisnittet av likande fonder. Näst största sektor är råvarubolag på 20 procent, vilket är en klar övervikt. Tredje största sektor är sällanköpsvaror på 17 procent, vilket också är en betydande övervikt.

Fonden har de fem senaste åren levererat en överavkastning och stigit med 81 procent jämfört med kategorisnittets 75 procent. Men som sagt risken i fonden är lägre än kategorisnittet, vilket gör den riskjusterade avkastningen till en av de absolut bästa i fondkategorin.

Carnegie Indienfond har i år haft det lite kämpigare och avkastat mindre än kategorisnittet för Indienfonder. Fondens defensiva karaktär är tydlig och på sikt tror vi att överavkastningen kommer tillbaka.

Carnegie Indienfond har fyra stjärnor på tre och fem års sikt hos Morningstar. Förvaltningsavgiften är dyrare än snittet för liknande fonder. Som en långsiktig investering tycket vi Carnegie Indienfond hör hemma i en väldiversifierad fondportfölj och får en köprekommendation.

Placeras andra indiska fondval är Nordea Indienfond. Fonden förvaltas av den kanadensiska investeringsspecialisten Manulifes asiatiska investeringsteam på uppdrag av Nordea sedan 2013. Fonden förvaltas främsta av Rana Gupta till sin hjälp har han Koushik Pal.

 

Rana Gupta        Koushik Pal

Investeringarna är baserade på egen fundamental analys med fokus på kvalitetsbolag. Bolagen ska ha en bra tillväxt, stabilt kassaflöde, en erkänt bra ledning som har en god historik av att leverera aktieägarvärde och bra värdering.

Förvaltarna letar efter bolag med tydliga och identifierbara katalysatorer, gärna marknadsledare som är prisledande. Förvaltarna föredrar att investera i bolag med en väl utvecklad syn på aktieägarvärde.

Hållbarhetsanalysen är en viktig och integrerad del av investeringsprocessen. Samtliga tre grundpelare inom ESG: miljöpolicy, sociala frågor och affärsetik/bolagsstyrning, är viktiga i investeringsprocessen.

Fonden har ett koncentrerat antal investeringar på mellan 35 och 45 bolag. För tillfället är det 39 innehav.

De tre största sektorerna är finansbolag med 32 procent, teknikbolag med 16 procent och råvarubolag på 11 procent. Finanssektorn och råvarusektorn är överviktade jämfört med index och fondkategorin. Går vi mer på djupet till undersektorer så består 24 procent av fonden av banker och 14 procent är mjukvarubolag.

De tio största bolagen i portföljen står i dag för 48 procent av det förvaltade kapitalet. Och de fem största innehaven motsvarar en tredjedel av fondens värde. Fondens största innehav väger mellan 6 och 8 procent.

Indiens största bolag Reliance Industries är fondens största innehav följt av den indiska storbanken ICICI Bank.

I år hör fondens avkastning till den bästa i fondkategorin. Fonden har de tre senaste åren levererat en överavkastning och stigit med igenomsnitt 14,8 procent per år jämfört med kategorisnittets avkastning på 13,7 procent per år. Den riskjusterade avkastningen är högre än kategorisnittet.

Fonden har premierats med tre stjärnor av Morningstar på tre år och fem år. Den årliga avgiften landar på 2,2 procent vilket är över snittet för liknande fonder enligt Morningstar.

Fondkategorin Tillväxtmarknader, Indien hör till de dyrare fondkategorierna. Som investerare ska man dock vara medveten om att det är dyrare att handla och förvalta aktier på mindre utvecklade finansmarknader som Indien. Vilket göra att den årliga avgiften blir betydligt högre än vid förvaltning av exempelvis en Sverigefond.

Men Placera rekommenderar köp på Nordea Indienfond och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Placera ser Indienfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. En bra presterande aktivt förvaltad Indienfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig tillväxtmarknadsindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på minst fem år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Carnegie Indienfond A Köp 724,81 -
Nordea Indienfond Köp 360,36 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -